எஸ். நாகராஜன் செப்டம்பர் 2022 கட்டுரை இண்டெக்ஸ் (Post No.11,318)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 11,318

Date uploaded in London – –    3 OCTOBER 2022                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

xxx

SNR Article Index : SEPTEMBER 2022

 SEPTEMBER 2022

  1-9-2022   11230    எதிரிகளை ஒழிக்க வழி! – புத்தக அறிமுகம் 43 உலக

               வலத்தில் ஒன்பது நாடுகள் (சியோல் முதல் ரோம்.     

               வரை)             

 2-9-2022   11232    டயபடீஸ் சம்பந்தமான 5 ஊட்டச்சத்து பற்றிய சர்ச்சை

              கருத்துக்கள் முடிவுக்கு வந்து விட்டன- 1 – ஹெல்த்கேர்    

              ஜூலை 22 கட்டுரை- புத்தக அறிமுகம் 44 சம்ஸ்கிருதச்

              செல்வம் பாகம் 2 (132 நியாயங்கள் பற்றிய விளக்கம்)

  3-9-2022 11235        டயபடீஸ் சம்பந்தமான 5 ஊட்டச்சத்து பற்றிய சர்ச்சை

               கருத்துக்கள் முடிவுக்கு வந்து விட்டன- 2 ஹெல்த்கேர்

               ஜூலை 22 கட்டுரை- புத்தக அறிமுகம் 45 –

               ஸம்ஸ்கிருத சுபாஷிதம் 200                                

  4-9-2022   11237     SNR Article Index AUGUST 2022  – புத்தக அறிமுகம் 46 – உலகின்

               ஒப்பற்ற நூல் யோக வாசிஷ்டம்!

 5-9-2022 11239       ஹிந்து ராஷ்டிரத்தின் தலைநகரம் வாரணாசி!       

               – புத்தக அறிமுகம் 47 அறிவியல் துளிகள் பாகம் 7        

 6-9-2022 11241       வேத கணிதம்! – ஒரு பார்வை! –  புத்தக அறிமுகம் 48

               அறிவியல் துளிகள் பாகம் 8

 7-9-2022 11244       வரலாற்றில் சரியான தருணத்தில் ஒரு பாடம்-1    –

               புத்தக அறிமுகம் 49 அறிவியல் துளிகள்  – பாகம் 9

 8-9-2022 11247      வரலாற்றில் சரியான தருணத்தில் ஒரு பாடம்-2    –

               புத்தக அறிமுகம் 50 அறிவியல் துளிகள் – பாகம் 10

   9-9-2022 11249  அறிவியல் அறிஞர் வாழ்வில் – 4 – புத்தக அறிமுகம் 51

               அறிவியல் துளிகள் – பாகம் 11

10-9-2022 11252    பாரதம் பற்றிய மஹாகவி பாரதியாரின் 4 பாடல்கள் : 

              ஒரு பார்வை! – புத்தக அறிமுகம் 52 அறிவியல் துளிகள்

              பாகம் 12

11-9-2022 11255     பாரதம் பற்றிய மஹாகவி பாரதியாரின் 5வது பாடல்!

                                   புத்தக அறிமுகம் 53 அறிவியல் துளிகள் பாகம் 13

12-9-2022    11258      பாரதம் பற்றிய மஹாகவி பாரதியாரின் 6 மற்றும்

                                       7வது பாடல்! – புத்தக அறிமுகம் 54 அறிவியல் துளிகள்

                பாகம் 14

13-9-2022   11261        அறிவியல் அறிஞர் வாழ்வில் – 5 புத்தக அறிமுகம் 55

                அறிவியல் துளிகள் பாகம் 15

14-9-2022 11264         அறிவியல் அறிஞர் வாழ்வில் -6  புத்தக அறிமுகம்

                57 –  அறிவியல் துளிகள் பாகம் 17

15-9-2022 11267     அறிவியல் அறிஞர் வாழ்வில் – 7 – புத்தக அறிமுகம்

                56 –  அறிவியல் துளிகள் பாகம் 16

16-9-2022 11269         செப்புமொழி முப்பத்தி ஒன்று – புத்தக அறிமுகம்

                58 –  தெய்வீக இரகசியங்கள்!

17-9-2022  11271        கண்ணாடி பிரதிபலிப்பு யுக்தியைக் கையாண்டு  

                எதிரியை செயலிழக்கச் செய்! – புத்தக அறிமுகம் 59

                இது தான் இந்தியா!

18-9-2022  11274       மற்றவரை உனக்காக வேலை செய்ய விடு! புகழை  

               உனக்கு வரச் செய்! – புத்தக அறிமுகம் 60 –

               பொன்னொளிர் பாரதம்

19-9-2022 11276   அறிவியல் அறிஞர் வாழ்வில் – 8 – புத்தக அறிமுகம்  61

               தனிப்பாடல்களில் தமிழின்பம்

20-9-2022 11279   அறிவியல் அறிஞர் வாழ்வில் – 9  புத்தக அறிமுகம் 62

                சம்ஸ்கிருத இலக்கியத்தில் சில புதிர்க் கவிதைகளும்

                அறிவுரைகளும்

21-9-2022   11283       அறிவியல் அறிஞர் வாழ்வில் – 10 – புத்தக அறிமுகம் 63

                                        – வெற்றிக் கலை

22-9-2022   11286       செயலில் இறங்கும்போது துணிவுடன் இறங்கு –   புத்தக

                அறிமுகம் 64 சிறுவர் புராணக் கதைகள்

23-9-2022 11288        காளிம்பன் வாழ்ந்த தொண்டை மண்டலம் –

               தொண்டைமண்டல சதகம் பாடல் 28 புத்தக அறிமுகம்

               65 விந்தை மனிதர்கள்

24-9-2022 11290       சக்தி பெற 48 விதிகள் ராபர்ட் க்ரீன் நூல் ஒரு

               அறிமுகம் – 1 புத்தக அறிமுகம் 66 அதிரடி மன்னன்

                ஜாக்கிசான்

25-9-2022 11293        சக்தி பெற 48 விதிகள் ராபர்ட் க்ரீன் நூல் ஒரு

               அறிமுகம் – 2  புத்தக அறிமுகம் 67 உலகின் அதிசய

               இடங்கள்

26-9-2022 11296   சரணாகதி உத்தியைக் கையாள் : பலவீனத்தைச்

               சக்தியாக மாற்று! 22வது விதி! – புத்தக அறிமுகம் 68 –   

               நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ்

27-9-2022 11299         கென்னடி – மிட்சுபிஷி – செர்னோபில் – பிரமிக்க

               வைக்கும் கர்ம பலன் சம்பவங்கள் மூன்று! புத்தக

               அறிமுகம் 69 :  ஆங்கிலம் அறிவோமா?

28-9-2022 11302        கடவுளைக் காட்டு – 1  –   புத்தக அறிமுகம் 70 : பிரமிட்

               மர்மங்களும் அதீத புலனாற்றல் அதிசயங்களும்! 

29-9-2022 11305        கடவுளைக் காட்டு – 2  – புத்தக அறிமுகம் 71 : 

               விஞ்ஞானத்தை வியக்க வைக்கும் மெய்ஞானம்!

30-9-2022 11309          கடவுளைக் காட்டு என்போருக்கு பதில் கேள்வி! –   புத்தக

               அறிமுகம் 72 :  நாக நங்கை             

***

புத்தக அறிமுகம் – 75

சுற்றுப்புறச் சூழல் சிந்தனைகள்! (பாகம் 1) 

நூலில் உள்ள அத்தியாயங்கள்

 01) நீர் ஆதாரம் காப்போம்! 

02) மரங்கள் அளிக்கும் நன்மைகள்

03) காற்று மாசு படக் காரணங்கள்

04) மரங்களின் பெருமை

05) மாசுக்கான காரணங்கள்

06) பூங்காக்களின் சேவை

07) ஓஸோனில் துளை

08) பேராழி அலைகளிலிருந்து காத்த மரங்கள்                             

09) நமது கடமை-நம்மால் என்ன செய்ய முடியும்? – 1                          

10) நமது கடமை-நம்மால் என்ன செய்ய முடியும்? – 2

11) சுற்றுப்புறச்சூழல் மேம்பாட்டினில் நிறுவனங்களின் பங்கு                      

12) வீடுகளில் சுற்றுப்புறச்சூழ்நிலை மேம்பாடு               

13) காடு வளர்ப்போம், கடனை அடைப்போம்              

14) ஆபத்தில்லாத ரசாயனம்                             

15) சுற்றுப்புறச்சூழ்நிலை மேம்படுத்த உலக சுகாதார

   நிறுவனத்தின் முயற்சிகள்                             

16)  சுற்றுப்புறச்சூழ்நிலை மேம்பாட்டில் இந்திய நிலை         

17)  சுற்றுப்புறச்சூழ்நிலை மேம்படுத்த பிரச்சார வழிகள்        

18)  சின்னச் சின்ன செயல்கள்                             

19)  காட்டுச் செல்வம்                                

20)  வீடுகளில்ன் மாசு அகற்றுவோம்!                     

21)  மஹாத்மா காந்தியும் சுற்றுப்புறச்சூழல் பாதுகாப்பும்      

22) அனைத்து உயிரினங்களும் தாவர வகைகளும்

   வாழட்டும்                                         

23)  சுற்றுப்புறச்சூழல் மாடு படும் வகைகள்                 

24) தோரோவும் இயற்கைப் பாதுகாப்பும்                    

25) டாக்ஸிக் (நச்சூட்டும்) மாசுகள்                        

26) மரம் நடுவோம்; நம்பிக்கை விதை விதைப்போம்!          

27) மறு சுழற்சிப் பொருள்கள்                            

28) புவி வெப்பமாவதைத் தடுப்போம்!                    

29) சுற்றுப்புறச்சூழல் பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணர்ச்சி

   பெறுவோம்                                       

30) சுற்றுப்புறம் காக்க சிறிய செயலையேனும் செய்வோம்!    

31) புவி வெப்பமாகும் ஏற்படும் அபாயத்தால் ஏற்படும்

   விளைவுகள்                                       

32) மரங்கள் செய்யும் நன்மை!                           

33) புவி வெப்பமாதலால் ஏற்படும் அபாயங்கள்             

34) புவி வெப்பமாதலால் புராதனச் சின்னங்கள் பாதிப்பு      

35) பேப்பரின் உபயோகத்தைக் குறைப்போம்               

36) கூரைத் தோட்டங்களை அமைப்போம்                 

37) நச்சுவாயுவே நாசத்திற்குக் காரணம்                    

38) ஆர்க்டிக் பனி மறையும் அபாயம்                    

39) நீர் பற்றிய சில உண்மைகள்                         

40) பவளப்பாறைகளைக் காப்போம்                       

*

இந்த நூலைப் பற்றிய சிறு அறிமுகக் குறிப்பு:-

சுற்றுச்சூழல் நாளுக்கு நாள் மோசமடைந்து வருகிறது. எனவே இது பற்றிய விழிப்புணர்வைக் குழந்தைகள் முதல் முதியவர் வரை அனைவருக்கும் ஏற்படுத்துவது இன்றைய தலையாய கடமை! பல்வேறு தலைப்புகளில் சுற்றுப்புறச் சூழல் சிந்தனைகளை முன்வைக்கிறது இந்த நூல். ஒவ்வொருவரும் படித்துப் பின்பற்ற வேண்டிய அரிய தகவல்கள் நூலில் தொகுத்துத் தரப்பட்டுள்ளன. இவை சென்னை வானொலி நிலையத்தில் ஒலிபரப்பானவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. புவி வெப்பமயமாதல், மரங்கள் அளிக்கும் நன்மைகள், டாக்சிக் மாசுகள், வீடுகளில் சுற்றுப்புறச் சூழல் மேம்பாடு போன்ற நம் உயிர்ப் பாதுகாப்பு தொடர்பான தகவல்கள் அடங்கிய இந்த நூலை ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டியது இன்றியமையாதது!

* 

இந்த நூல் திருமதி நிர்மலா ராஜூ அவர்களால் அவரது www.nilacharal.com மூலமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதை (EBOOK) டிஜிடல் வடிவமாகப் பெற விரும்புவோர் www.nilacharal.com இணையதளத்தில் EBOOKS என்ற பகுதியில் AUTHOR-ஐ தேர்ந்தெடுத்தால் எழுத்தாளர் பகுதியில் ச.நாகராஜன் (61) என்ற பெயரைக் காணலாம்.

அங்கு சொடுக்கினால் ச.நாகராஜன் எழுதிய 61 புத்தகங்களின் விவரத்தைக் காண முடியும். சுற்றுப்புறச் சூழல் சிந்தனைகள் பாகம் – 1 நூலைப் பற்றிய  சிறுகுறிப்பு, விலை விவரத்தைக் காணலாம்; அதை வாங்கலாம்.

Singapore, National Library இல் நிலாச்சாரல் வெளியீடுகள் இடம் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

** 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: