அம்பலவாணர் சொல்லும் பிறந்த நாள் பலன் (Post No.11,679)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,679

Date uploaded in London – –  17 JANUARY 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

 Xxx

ஒருவருடைய பிறந்த நட்சத்திரம் என்ன கிழமையில் இருக்கிறதோ அதன்படி பலன் சொல்கிறார்  அறப்பளீசுர சதகம்  ஆசிரியர் அம்பல வாணர் :

ஜென்ம நட்சத்திரம்

ஞாயிற்றுக் கிழமையானால் –தீரா அலைச்சல் ;

திங்கட்   கிழமையானால் — சுக போசனத்தினொடு

          திரு மாதின் அருளும் உண்டாம்; அதாவது சுக போக வாழ்வு; லக்ஷ்மீ கடாக்ஷம்  இருக்கும்.

செவ்வாய்க் கிழமையானால்–  சுகமது வாராது; சுகபோகம் இல்லை;

புதன் கிழமையானால் — மாசில் பல கலை பயில்வர் மேன்மையாம்; அதாவது நன்றாகக் கல்வி கற்று நிறைய பட்டங்கள்  பெறுவார்கள்.

 வியாழக்  கிழமையானால் – ஆடை நன்மையுடனே வந்திடும்; அதாவது புத்தாடைகள் நிறைய குவியும்.

வெள்ளிக் கிழமையானால் — பெண்கள் எல்லாம் உங்களை வந்து மொய்ப்பார்கள். நாரியருடன் போகம் மிகவும் உண்டு!!!!!!!!!!!!!

சனிக்  கிழமையானால்– சுகப்படாது. சுகபோகம் இல்லை.

நான் முன்னர் எழுதியதை நினைவு படுத்துகிறேன்; உலகிலுள்ள பல கோடிப்பேரை இப்படி 7 வகையாகப் பிரித்துப் பலன் சொல்லுதல் சரியாக இராது; அதாவது துல்லியமாக இராது. ஆகையால் யாரவது ஒரு ஆராய்ச்சியாளர், குறைந்தது கிழமைக்கு 1000 பேர் வீதம் தேர்ந்தெடுத்து புள்ளிவிவரம் திரட்டி சரிபார்க்க வேண்டும். அதுவரை இதை நம்பவும் வேண்டாம்; உதாசீனம் செய்யவும் வேண்டாம்.

நான் சில பேர் திட்டுவதை கேட்டு இருக்கிறேன் : பயல் ராகுகாலத்தில் பிறந்திருப்பான் போல என்று.

அப்படிப் பிறந்தவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்று புள்ளிவிவரம் திரட்டி ஆராயும் வரை அவை எல்லாம் பொருளற்ற வசை மொழிகள் என்றே கருத வேண்டும் .

அட சனியனே — என்று ஒருவரைத் திட்டுகிறோம். அதற்கு சனிக் கிரகமா காரணம்?

Xxxxx

அறப்பளீசுர சதகம்

77. பிறந்தநாளுடன் வரும் வாரத்தின் பலன்

சென்ம நட்சத்திரத்து ஆதி வாரம் வரின்

          தீரா அலைச்சல் உண்டாம்;

     திங்களுக்கு ஆகில் வெகு சுக போசனத்தினொடு

          திரு மாதின் அருளும் உண்டாம்,

வன்மை தரும் அங்கார வாரம் வந்தால் சிறிதும்

          வாராது சுகமது என்பார்;

     மாசில் பல கலை பயில்வர் மேன்மையாம் புந்தி எனும்

          வாரத்துடன் கூடினால்;

நன்மை தரு குரு வாரம் அது சேர்ந்து வரில் ஆடை

          நன்மையுடனே வந்திடும்;

     நாரியருடன் போகம் மிகவும் உண்டு ஒரு வெள்ளி

          நல்ல வாரத்தில் வந்தால்;

அல் மருவு பீடை உண்டாம் என்பர் சனியனுக்(கு);

          அமலனே! அருமை மதவேள்

     அனுதினமும் மனதில் நினைதரு சதுர கிரிவளர்

          அறப்பளீசுர தேவனே!

TO BE CONTINUED……………………………………

Tags-கிழமைகள், பலன், ஜென்ம நட்சத்திரம், அம்பலவாணர்,

பிறந்த நாள், அறப்பளீசுர சதகம் 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: