உலகின் மாபெரும் இதிஹாஸம் மஹாபாரதம்! – கம்ப்யூட்டர் ஆய்வு! (Post No.11,870)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 11,870

Date uploaded in London –   5 APRIL 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

மஹாபாரத மர்மம்!

உலகின் மாபெரும் இதிஹாஸம் மஹாபாரதம்! – கம்ப்யூட்டர் ஆய்வு!

ச.நாகராஜன்

உலகின் மாபெரும் இதிஹாஸமான மஹாபாரதத்தை கம்ப்யூட்டர் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியுள்ளனர் மூன்று கணினி நிபுணர்கள்.

இதற்காக அவர்கள் இந்தத் துறையில் உள்ள நவீன உத்திகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

மிக சுவாரசியமான இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டவர்கள் மூவர்.

1) Debarati Das   தேபரதி தாஸ்University of Minnesota Twin Cities

2)  Bhaskarjyoti Das பாஸ்கர்ஜ்யோதி தாஸ் Visvesvaraya Technological University

·         3) Kavi Mahesh கவி மஹேஷ் Indian Institute of Information Technology Dharwad

இது இந்தியாவில் வாரணாசியில் 2106ஆம் ஆண்டு நடந்த மாநாட்டில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஆய்வறிக்கையாகும்.

ஆய்வின் தலைப்பு :

A Computational Analysis of Mahabharata

·         வருடம் : January 2016

·         மாநாடு : Conference: International Conference on Natural Language Processing ICON-2016

நடந்த இடம் : At: IIT-BHU, Varanasi, India

இந்த ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மஹாபாரத பதிப்பு உள்ள இணைய தளம் :

Project Gutenberg site (http://www.gutenberg.org/ebooks/7864).

இந்த ஆய்வுக்கென எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட ஆங்கில நூலை எழுதியவர் :கிஷோரி மோஹன் கங்கூலி (1883-1896)

This is a translation by Kisari Mohan Ganguli done between 1883-1896.

இதில் மஹாபாரதம் 15175 K bytes கொண்டிருப்பது தெரிகிறது.

விமரிசனப் பகுதிகளை நீக்கி விட்டால், ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பின் படி  மீதி இருப்பது  13947 K bytes

மஹாபாரதத்தில் உள்ள வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை : 28,58,609

மஹாபாரதத்தில் உள்ள வரிகளின் எண்ணிக்கை 1,18,087

தனித்தன்மை வாய்ந்த வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை 32,506

பர்வங்களின் எண்ணிக்கை 18

முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் 210 பேர்கள் (பத்து முறையாவது இதிஹாஸத்தில் வந்திருப்பவர்கள்)

Table 1:

Key Attributes of Mahabharata Text

Attributes Value Remarks

Size in bytes 15,175 K English translation

Size in bytes 13,947 K After removing comments

Number of words 28,58,609 Using NLTK

Number of unique words 32,506 Using NLTK

Number of sentences 1,18,087 Using NLTK

Number of chapters 18 “parva”

Number of characters 210 appearing at least 10 times

 மஹாபாரதம் உலகின் பெரும் காவியங்களான இலியட் மற்றும் ஒடிஸியை விட, இரண்டையும் சேர்த்து வைத்துப் பார்த்தாலும் மிக மிகப் பெரியது. இதில் 18 பர்வங்கள் உள்ளன. நூறு உப பர்வங்கள் உள்ளன.

Mahabharata is larger than Iliad and Odyssey together, compiled many years ago.

This has 18 “parva”s or chapters and each “parva” has many sections.

இவர்களின் ஆய்வறிக்கை முழுதுமாகப் படிக்க வேண்டிய ஒன்று.

இணைய தளத்திலிருந்து தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

இந்த மூன்று அறிஞர்களுக்கும் நமது வாழ்த்துக்கள்.

மேலும் பல ஆய்வுகளை இவர்கள் செய்து கொண்டிருப்பதாக அறிகிறோம்.

முடிவுகள் நம்மை வியக்க வைக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.

***

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: