‘ஆனந்தா’ குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 16 ‘ஆனந்தா’க்களைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post.12,046)


WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 12,046

Date uploaded in London – –  26 May , 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

Xxx

“னந்தா” என்ற எழுத்துக்களுக்கு முன்னுள்ள 16  சுவாமிஜிக்களைக் கண்டுபிடியுங்கள். வெவ்வேறு பெயர்கள், வெவ்வேறு வர்ணத்தில் உள்ளன உங்களுக்கு உதவி செய்ய சில துப்புத் தகவல் இதோ:

Across குறுக்கே (இடம் வலமாக அல்லது வலம் இடமாகச் செல்லவும்)

1.ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் பிரதம சீடர்

2.சின்மயா மிஷனின் முந்தைய  தலைவர்

3. ஒரு யோகியின் சுய சரிதை நூல் எழுதியவர்

4.அவர் ஸ்தாபித்த மிஷன் அவர் பெயரிலேயே இயங்குகிறது

8. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் சீடரான இந்த சுவாமிஜியை வாழ்த்தி 32 வரிகளில் பாரதியார் கவிதை படைத்தார்.

9. வட இந்தியாவில் கபீர், ரவிதாஸ் முதலியோரின் குரு

Xxxx

Down கீழே (மேல் கீழாக அல்லது கீழ் மேலாகச் செல்லவும்)

1.பறக்கும் சுவாமிஜி என்று பெயர் எடுத்தவர்

4.தெய்வ நெறிக்கழகத்தை நிறுவியவர்

5.புதுக்கோட்டை புவனேஸ்வரி கோவில் , ஸ்கந்தாஸ்ரமத்தை

நிறுவியவர்

6. திருக்கோவிலூர் தபோவன சுவாமிஜி

7. ஓடிப்போய் தீவில் வாழும் சுவாமிஜி ;போலீஸ் கேஸ்

10.மனதே ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் நூல் எழுதி பிரபலம் அடைந்தவர்

11.சின்மயா இயக்கத்தின் தற்போதைய தலைவர்

12.தேனீ வேதபுரீ ஆஸ்ரமத்தை நிறுவியவர்

13..ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் நேர் சீடர்

14. ஆர்ய சமாஜ நிறுவுனர் அல்லது மஞ்சக்குடி ஆஸ்ரமம் நிறுவுனர்

 1       2
         
       3 
     4   
   5  6    
        7
8     9  
         
         
   10 1112  13 14

Answers

ACROSS

1.வி வே கா , 3.ப ர ம ஹ ம் ச யோ கா ,4.சி ன் ம யா ,8.அ பே தா

9.ராமா

XXXX

DOWN

1.வி ஷ் ணு தே வா ,2.தே ஜோ ம யா ,4.சி வா ,6.ஞா னா ,7.நி த் யா

10.சு க போ தா ,5.சா ந் தா,11.ஸ் வ ரூ பா ,12.ஓ ம் கா ரா,13.பி ர ம் மா ,

14.த யா

வி 1வேகா    தே 2
ஷ்      ஜோ
ணும்ப 3
தேயோ  சி 4ன்யா
வாகாசா 5ஞா 6வா  த்
  ந்னாந்தாநி 7
8 அபேதா பாரா 9மா 
  போ ரூகாம் 
   ம்யா
  சு 10 ஸ்11ஓ 12பி 13த 14

 –SUBHAM —tags- ‘ஆனந்தா’ ,குறுக்கெழுத்துப் போட்டி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: