லிப்ஸ்டிக்! ஸ்டிரா!! – கம்பன் தரும் வியப்பூட்டும் சித்திரங்கள்! (Post No.4020)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 21 June 2017

 

Time uploaded in London:-  5-44  am

 

 

Post No.4020

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipedia, Newspapers etc; thanks. 

 

 

கம்ப சித்திரம்

 

இலங்கை மங்கையின் லிப்ஸ்டிக்! அயோத்தி மங்கையின் ஸ்டிரா!! – கம்பன் தரும் வியப்பூட்டும் சித்திரங்கள்!

 

ச.நாகராஜன்

 

கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பன் இராமாயணத்தில் ஏராளமான சுவையான செய்திகளைத் தந்துள்ளான்.

 

உற்றுக் கவனித்து ரசிப்போர் வியப்பது நிச்சயம்.

எடுத்துக்காட்டாக அவன் லிப்ஸ்டிக்கையும் ஸ்டிராவையும் குறிப்பிட்டிருப்பதைச் சொல்லலாம்.

 

இருபதாம் நூற்றாண்டில் நவ நாகரிக மங்கையர்  மேக் அப் செய்து கொள்ளூம் போது லிப் ஸ்டிக்கைப் பூசாமல் இருப்பது இல்லை.

 

இந்த உதட்டில் பூசும் அழகிய சாயம் பற்றி கம்பன் குறிப்பிடும் பாடல் இது:

 

 

குண்டலக் குழைமுகக் குங்கும கொங்கையார்

வண்டலைத் தெழுகுழற் கற்றைகால் வருடவே

விண்டலத் தகவிரைக் குமுதவாய் விரிதலால்

அண்டமுற் றுளதவூ ரழுதபே ரமலையே

     (அக்ககுமாரன் வதைப் படலம் பாடல் 42- வை.மு.கோ பதிப்பு)

 

 

இப்பாட்டின் பொருள் : குண்டலமென்ற காதணி அணிந்த செவி உடைய முகத்தையுடைய குங்குமக் குழம்பை அணிந்த மார்பகம் கொண்டவரான இராக்ஷஸ மகளிர்  வண்டுகளை அலையச் செய்து  மேல் எழுப்பப் பெற்ற கூந்தல் தொகுதி அவிழ்ந்து காலகளிலே விழுந்து புரண்டு கொண்டிருக்க நறுமணமுள்ள ஆம்பல் போன்ற செம்பஞ்சு ஊட்டிய வாய்களை திறந்து விரிவதனால் அந்த இலங்கையில் உள்ளார் அழுத பெரும் குரலோசை மேல் உலகம் வரை எட்டிற்று.

 

 

இலங்கை ராக்ஷஸ மகளிர் செம்பஞ்சுக் குழம்பை வாயில் அழகுக்காகப் பூசியதை கம்ப சித்திரம் காட்டுகிறது.

சிந்தாமணியிலும் கூட ‘அம்மலரடியுங்கையும் அணி கிளர் பவளவாயும் செம்மலர் நுதலு நாவும் திருந்தொளி யுகிரோடங்கே, விம்மிதப்பட்டு வீழ வலத்தகமெழுதியிட்டாள் என்று வருகிறது.

 

 

அலத்தகக் குமுதம் என்பது செங்குமுதம் ஆகும். அந்தக் காலத்திலேயே மகளிர் அனைவரும் செம்பஞ்சுக் குழம்பை வாயில் பூசிக் கொள்வது வழக்கம்  என்பது தெரிய வருகிறது.

அலத்தகம் என்பது தமிழ் இலக்கியத்தில் பல இடங்களில் வருகிறது!

 

 Ms Lalita malar maniam of Kualalumpur enjoying tender coconut water with a straw.

 

ஆக லிப்ஸ்டிக்கை சுந்தர காண்டத்தில் கூறிய கம்பன். நாம் இன்று இளநீர் குடிக்கவும், குளிர் பானங்களைக் குடிக்கவும் பயன்படுத்தும் ஸ்டிரா பயன்பாட்டையும் பால காண்டத்தில் உண்டாட்டு படலத்தில் குறிப்பிடுகிறான்.

பாடலைப் பார்ப்போம்:

 

 

 

வான் துணை பிரிதலாற்றா வண்டினம் வச்சை மாக்கள்

ஏன்றமா நிதியம் வேட்ட விரவல ரென்ன வார்ப்பத்

தேன் தரு கமலச் செவ்வாய் திறந்தன ணுகர நாணி

ஊன்றிய கழுநீர் நாளத் தாளினால் ஒருத்தி உண்டாள்.

        (பாடல் 19)

 

 

தசரதனுடன் மிதிலை நோக்கிச் சென்றது அவனது சேனை.

அப்போது நடந்த நிகழ்ச்சிகளை வரிசையாகக் கூறுகிறான் கம்பன்.

 

பிரிய மாட்டாமல் ஆகாயம் வரை வண்டுகள்  மொய்த்துக் கொண்டிருக்கின்றன.கஞ்சனிடத்தில் இருக்கின்ற பெருஞ்செல்வத்தைக் கேட்க வந்துள்ள யாசகர்கள் போல அந்த வண்டுகள் ஆர்ப்பரிக்க சேனைக் கூட்டத்தில் சென்ற ஒருத்தி  தேனைச் சொரிகின்ற தாமரை மலர் போல உள்ள தனது செந்நிற வாயைத் திறந்து  மதுவைப் பருகுவதற்குக் கூசி, செங்கழுநீரின் உள் துளையுள்ள தண்டினால் கிண்ணத்தில் இருந்ததை உறிஞ்சிப் பருகலானாள்.

மதுவைப் பருக நாணிய அயோத்தி மங்கை செங்கழுநீரின் உள் துளை உள்ள தண்டை ஸ்டிராவாகப் பயன்படுத்தினாள். அந்தத் துளை வழியே மதுவை உண்டாள்.

 

 

ஆக லிப்ஸ்டிக்கும், லிப் மூலமாக உறிஞ்சிக் குடிக்கும் ஸ்டிராவும் கூட கம்ப சித்திரத்தில் இடம் பெற்று விட்டதை எண்ணி ரசிக்கலாம்; மகிழலாம்.

 

போகிற போக்கில் கம்பன் தரும் சின்னச் சின்ன தகவல்கள் இவை.

அந்தக் காலத்திலேயே லிப்ஸ்டிக்; அந்தக் காலத்திலேயே ஸ்டிரா!

அழகு தானே!

****

யமனுக்கு அப்பரின் பாராட்டு! கம்பன் ஜாக்பாட்டு!! (Post No.4014)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 19 June 2017

 

Time uploaded in London:-  6-35  am

 

 

Post No.4014

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipedia, Newspapers etc; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

தேவார சுகம்- கம்பன் கவி நயம்!

யமனுக்கு அப்பரின் பாராட்டும்

கம்பன் கூறிய யமனுக்கான ஜாக்பாட்டும்!

 

ச.நாகராஜன்

 

காலன் மட்டும் அறிந்த கழலடி!

 

தரும தேவதையாகத் திகழும் யமனைக் கண்டால் எல்லோருக்கும் ஒரு வெறுப்பு. பயம். கவிஞர்களுக்கோ சொல்லவே வேண்டாம்.

பாரதியார் உட்பட அனைவருமே காலா என்னருகே வாடா, உன்னைக் காலால் சற்றே எட்டி மிதிக்கிறேன் என்ற அளவில் தான் பாடுவர்.

அப்பர் பிரான் சிவனின் காலால் யமன் எட்டி உதைக்கப்பட்ட சம்பவத்தை பற்பல பாடல்களில் எடுத்துக் கூறுவார்.

ஆனால் அவரே யமனின் அதி புத்திசாலித்தனத்தைப் பாராட்டி மகிழும் பாடலும் ஒன்று உண்டு.

யமன் எப்படி புத்திசாலித்தனமாக நடந்து கொண்டான்?

சிவனின் முடியைத் தேடி அலைந்த பிரம்மாவால் அதைக் கண்டுபிடிக்க முடிந்ததா? இல்லை.

தோல்வி தான் மிச்சம்.

சிவனின் அடியைத் தேடிச் சென்ற விஷ்ணுவால் அடியைக் காண முடிந்ததா? இல்லை.

தோல்வி தான் மிச்சம்.

 

ஆனானப்பட்ட பிரம்மா, விஷ்ணுவால் செய்ய முடியாத காரியத்தை எப்படிச் செய்வது.

யமன் யோசித்தான்.

மாற்றி யோசித்தான். ஒரு சின்ன தந்திரம் செய்தான்.

Alternative Thinking!!

 

அதன் விளைவாக சிவ பக்தனான மார்க்கண்டேயன் மீது ‘துணிந்து பாசக் கயிறை வீசினான்.

விளைவு, யாருமே பார்க்க முடியாத சிவனின் காலால் உதையுண்டான். சிவன் தரிசனம் சாத்தியமானது.

அந்தக் கழலடியைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொண்டான் என்று சொல்லவும் வேண்டுமா?

 

பாடினார் அப்பர:-

“மேலும் அறிந்திலன் நான்முகன் மேல் சென்று, கீழ் இடத்து

மாலும் அறிந்திலன் மால் உற்றதே வழிபாடு செய்யும்

பாலன்மிசைச் சென்று பாசம் விசிறி மறிந்த சிந்தைக்

காலன் அறிந்தான் அறிதற்கு அரியான் கழல் அடியே

    (ஆறாம் திருமுறை – தனித் திரு விருத்தம்- பவளவரைத் தடம் போலும் என்று தொடங்கும் பதிகத்தில் பதினொன்றாம் பாடல்)

காலன் மட்டும் அறிந்த கழலடி சிவனது அடி!

அறிதற்கு அறியா கழல் அடியை யமன் மட்டும் அறிந்ததை அப்பர் இப்படிப் பாராட்டுகிறார்.

 

கொள்ளப்பட்டுள உயிர் :கம்பன் கூறும் ஜாக்பாட்!

அடுத்து கம்பனுக்கு வருவோம்.

கம்பன் பல பாடல்களில் யமனைப்  பாடியுள்ளான்.

ஆனால் அவனது ஜாக்பாட் பாடல் யமனுக்கு அடித்த ஜாக்பாட் பற்றித் தான்!

 

அனுமன் இலங்கைக்குள் புகுந்து அசுரரை அழிக்க ஆரம்பித்தான். இராவணனின் புதல்வனான அக்ககுமாரன் – (அட்சகுமாரன்)என்பான் அனுமனுடன் போரிட வந்தான்.

அவ்வளவு தான், அனுமன் யமனுக்கு நண்பன் ஆகி விட்டான்.

ஒரு உயிர், இரண்டு உயிர் என்று எவ்வளவு நாள் எடுத்துக் கொண்டு போவான் யமன்.

ஜாக்பாட் அளவில் கொள்ளை கொள்ளையாக் உயிர்களைக் கொண்டு போக வகை செய்தான் அனுமன்.

 

பாடலைப் பார்ப்போம்:

பிள்ளப்பட்டன நுதலோடைக்கைர் பிறழ்பொற் தேர்பறி பிழையாமல்

அள்ளப்பட்டழி குருதிப் பொருபுனலாறாகப்படி சேறாக,

வள்ளப்பட்டன மகரக் கடலென மதிள் சுற்றியபதி மறலிக்கோர்

கொள்ளைப்பட்டுள வுயிரென்னும்படி கொன்றான் ஐம்புலன்வென்றானே

 

நித்திய பிரம்மச்சாரியாக இருப்பதால் ஐம்புலன் வென்றான் அனுமன்.

தோணிகள் (வள்ளப்பட்டன) நிறைந்த மகர மீன்கள் நிறைந்துள்ள கடலே அரணாக அமைந்துள்ள தனித் தீவு இலங்கை.

(அங்கு போரில்) வருகின்ற பிராணிகளை எல்லாம் அடித்துப் போட்டு அதனால் பெருகும் இரத்தம் ஆறு போல ஓடுகிறது.

அதில உடல் பியக்கப்பட்ட நெற்றியில் வீரப்பட்டம் அணிந்த யானைகளும் தேர்களும் குதிரைகளும் அந்த ஆற்றில் படிந்த சேறாக மாறும் படி யுத்தம் செய்கிறான் அனுமன்!

 

மறலிக்கு (எமனுக்கு) கொள்ளைப்பட்டுள உயிர் எனும்

எராளமான உயிர் என்னும் ஜாக்பாட்டை அளித்தான் அனுமன்!

ஓய்ந்து உலந்த எமன்

யமனின் நிலை பற்றி ஏற்கனவே கிங்கரர் வதைப் படலத்தில் ஒரு பாடலில் கம்பன் குறிப்பிடுகிறான்.

அனுமனைக் கொல்ல வரும் கிங்கரர்களை அவன் வதை செய்ய அரக்கர்களில் உயிர நீத்த உடல்கள் அரக்கருடைய தெருக்களில் எல்லாம் நிரம்பிக் கிடக்கின்றன.

அதனால் என்ன ஆயிற்று?

 

பாடலைப் பார்ப்போம்.

ஊனெலாம் உயிர் கவர்வுறும் காலன் ஓய்ந்து உலந்தான்

தானெலாரையும் மாருதி சாடுகை தவிரான்

மீன் எலாம் உயிர் மேகமெலாம் உயிர் மேன்மேல்

வானெலாம் உயிர்மற்றும் எலாம் உயிர் சுற்றி

  (கிங்கரர் வதைப் படலம் பாடல் 45)

அனுமனால் கொல்லப்பட்ட உயிர்களை எமனால் எடுத்துச் செல்ல முடியவில்லை.

உடம்புகளிலிருந்து உயிரைக் கவரும் காலன் ஓய்ந்து வலிமை கெட்டான்.

அதனால் எடுத்துப் போவாரின்றி நட்சத்திர மண்டலம் எல்லாம் உயிர்.

மேக மண்டலம் எல்லாம் உயிர்.

மிக உயரத்தில் உள்ள ஆகாயம் எல்லாம் உயிர்.

மற்றுமுள்ள இடைவெளி எல்லாம் உயிர்,

 

எப்படி இருக்கிறது யமனுக்கு வேலை, பாருங்கள்!! எல்லா உயிரையும் ‘கலெக்ட் செய்து – சேகரித்துக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் அவன்!

எப்படி ஒரு  காட்சியை நம் முன்னே கொண்டு வருகிறான் கம்பன்!

உலக மொழிகளில் எல்லாம் ஒப்பற்ற இலக்கியம் தமிழ் இலக்கியம்

இது போல “யமப் பாடல்கள்தமிழ் இலக்கியத்தில் நூற்றுக் கணக்கில் உள்ளன. தமிழ் இலக்கியத்தில் மட்டுமே இப்படிப்பட்ட பாடல்கள் உள்ளன.

***

 

 

கம்பன் தரும் சித்திரம்: இந்திரஜித்தின் வீடு (Post No.4011)

Ramleela festival in Delhi, where demons are burnt

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 18 June 2017

 

Time uploaded in London:-  6-40  am

 

 

Post No.4011

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipedia, Newspapers etc; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

கம்பனின் கவிதை

கம்பன் தரும் சித்திரம்: இந்திரஜித்தின் வீட்டைக் காவல் காத்த லட்சணம்!

 

ச.நாகராஜன்

 

கவிச் சக்கரவர்த்தி கம்பன் தன் மேதா விலாசத்தைச் சுந்தர காண்டம் முழுவதும் அள்ளித் தெளித்துக் கொண்டே போகிறான்,

எந்த ஒரு செய்யுளை எடுத்துக் கொண்டாலும் சரி, அதை முழுவதுமாக இரசித்து லயித்து அதன் அருமை பெருமைகளை மனதில் ஏற்றிக் கொண்ட பின்னரே அடுத்த செய்யுளுக்குப் போக முடிகிறது.

 

 

ஆகவே தான் பாரதி கவிதையில் எல்லையொன்றின்மை அல்லது இன்ஃபினிடிக்கு உதாரணம் காண வேண்டுமென்றால் கமப்னின் கவிதையில் அவன் மேதா விலாசத்தின் மூலம் காணலாம் என்று புக்ழந்துரைத்தான்.

 

 

ஒரே ஒரு பாடலை மட்டும் இங்கு பார்ப்போம்.

இலங்கையின் பெருமையைச் சொல்ல வந்த கம்பன் இந்திரஜித்தின் மாளிகை பற்றிய காவலைச் சொல்கிறான்.

அந்த வீரர்கள் காவல் காத்த லட்சணத்தை அவன் சொல்லும் போது நகைச்சுவையும் தவழ்கிறது; இலங்கையின் அளப்பற்ற வீர பராக்ரம காவலும் புரிகிறது.

 

ஏதியேந்திய தடக்கையர் பிறை யெயிறிலங்க

மூதுரைப் பெருங்கதைகளும் பிதிர்களு மொழிவார்

ஓதி லாயிர மாயிர முணர்விலி யரக்கர்

காது வெஞ்சினக் களியினர் காவலைக் கடந்தான்

 

ஊர்தேடு படலம் பாடல் எண் 139 வை.மு.கோபாலகிருஷ்ணமாச்சாரியார் பதிப்பு

– பாடல் எண் 234, சுந்தரகாண்டம் உ.வே.சா பதிப்பு

 

Ravana lifting Kailash

ஏதி ஏந்திய தட கையர் – வாள் முதலிய ஆயுதங்களைக் கொண்ட பெரிய கைகளை உடையவர்கள்

 

பிறை எயிறு இலங்க – பிறைச் சந்திரன் போன்ற வக்கிரமான பற்கள் வெளியே விளங்க இருப்பவர்கள் அதாவது சிரித்தவாறு புன்முகத்துடன் இருப்பவர்கள்

முது உரை பெருங்கதைகளும் பிதிர்களும் மொழிவார் – பழமொழிகளுடன் பெரிய சரித்திரங்களையும் விடுகதைகளையும் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள்

 

காது வெம் சினம் களிறினர் – பகைவரைக் கொல்ல வல்ல பெரிய கோபத்தினாலாகிற போரில் பெரிய மகிழ்ச்சியை அடைபவர்கள்

 

ஓதில் ஆயிரம் ஆயிரம் உணர்வு இலி அரக்கர் – அளவு சொல்ல முனையும் போது ஆயிரத்தை ஆயிரத்தால் பெருக்கி வரும் தொகையை உடைய அறிவற்ற ராக்ஷஸர்களின் காவலை

கடந்தான் – அனுமன் அந்த இந்திரஜித்தின் வீட்டு வாயிலைக் கடந்து அதன் உள்ளே சென்றனன்.

 

இந்திரஜித்தின் வீட்டைக் காவலர்கள் காவல் காத்த லட்சணம் இது தான்.

 

அவர்கள் இரவு நேரப் ப்ணியாளர்கள். விழித்திருந்து காவல் காக்க வேண்டும்.

 

எதிரிகளே இல்லாத நாடு இலங்கை. எத்தனையோ வருடங்கள் ஆயிற்று போர் நடந்து. அப்போது என்ன தான் செய்வது- இரவு கண் முழிப்பிற்கு?

 

விடுகதைகளும் புதிர்களும் பெருங்கதைகளும் பேசி மகிழ்ந்து நேரத்தைப் போக்கினர் (வெட்டி அரட்டை அவர்களை மகிழ்வித்து கண் தூங்காமல் விழிக்க வைத்திருந்தது)

 

மூதுரை அல்லது முதுமொஈ என்பதற்கு தொல்காப்பியர் நல்ல விளககத்தை அளித்துள்ளார்: “ நுண்மையும் சுருக்கமும் ஒளியுடமையும் மென்மையும் என்றிவை விளங்கத் தோன்றிக், குறித்த பொருளை முடித்தற்கு வரூஉம் ஏது நுதலிய முதுமொழியான் “ என்கிறார் தொல்காப்பியர்.

பெருங்கதை என்றால் தேவாசுர யுத்தம், பாற்கடல் கடைந்தது, பழைய கால ராக்ஷ்ஸர் வரலாறு போன்றவை.

 

பிதிர் என்பது புதிர்.

 

இதற்கு வை.மு,கோ பதிப்பில் ஒரு எடுத்துக்காட்டு தரப்படுகிறது.

ஒரு சமயம் கம்பர் ஔவையாரை நோக்கி ‘ஒரு காலடீ, நாலிலைப் பந்தலடி’ என்று சொல்லி இதன் பொருள் என்ன என்று வினவினார்.

 

அதற்கு ஔவையார் அதே மரியாதையுடன், ‘ஆரையடா சொன்னாயடா’ என்று பதிலிறுத்தார்.

ஆரைக்கீரையின் காம்புகள் நான்கு பிளவுபட்ட இலைகளை உடையவனாய் இருக்கும்.

 

அதை டி போட்டு கம்பர் கேட்க ஔவையார் டா போட்டு பதில் சொன்னார்.

 

எதிரிகளே இல்லாத நாடு இலங்கை. அதன் வீரர்கள் காவல் காக்க கஷ்டப்பட்டு விழிக்க புதிர்களைப் போட்டு அதை விடுவித்து மகிழ்ந்து பொழுது போக்கினர். ‘டைம் பாஸ்’!

கம்பன் புதிர் போடுதலை எந்த இடத்தில் பொருத்தி இருக்கிறான் என்பதை நினைக்கும் போது வியப்பு மேலிடுகிறது.

இப்படி பொருத்தம்  பார்த்து அவனைப் போலச் சேய்யுளை அமைக்கும் கவிஞன் உலக அளவில் தேடினாலும் இன்னொருவர் கிடைக்க மாட்டான்.

 

உண்மை; வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை இது!

***

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 33-3 (Post No.3990)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 11 June 2017

 

Time uploaded in London:-  4-58  am

 

 

Post No.3990

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipedia, Newspapers etc; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

பாரதி இயல்

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 33-3

 

புதுவை வாழ்க்கை – 3 ( பால் ரிச்சர்ட் முதன் முதலில் ஸ்ரீ அரவிந்தரை சந்திக்க கருவியாக இருந்தவர் பாரதியார் – கொடியாலம் ரங்கசாமி ஐயங்கார் பாரதியாரின் உதவி கொண்டே ஸ்ரீ அரவிந்தரைச் சந்தித்தார் – இரகசியமாக பாரதியார் 1918இல் கொடியாலம் சகோதரர்களைச் சந்திக்க நாகை கிராமம் சென்றார் ஆகியவை உள்ளிட்ட விவரங்கள்)

 

http://www.sriaurobindoashram.org/research/show.php?set=doclife&id=26

Documents in the Life of Sri Aurobindo

LIFE IN PONDICHERRY 1910 AND AFTER

மேலும் சில சுவையான தகவல்களை இந்தத் தொகுப்பு தருகிறது. முழு விவரங்களையும் படிக்க விரும்புவோர் இணைய தளத்திலிருந்து இதை தரவிறக்கம்  செய்து (டவுன்லோட்) படித்து மகிழலாம்.

 

 

மிகவும் சுவையான தகவல் பால் ரிச்சர்ட் முதன் முதலில்  ஸ்ரீஅரவிந்தரைப் பார்க்க வந்த போது அவரை அரவிந்தர் சந்திக்க விருப்பமில்லை என்று கூறி விட்டார். பாரதியாரும்  ஸ்ரீநிவாஸாசாரியாரும் சிபாரிசு செய்யவே சந்திப்பு நிகழ்ந்தது.

இந்தச் சந்திப்பு எவ்வளவு பெரிய எதிர்காலத்தை உருவாக்கியது என்பதை பாரதி அன்பர்கள் கூர்ந்து கவனிக்கலாம்.

 

 

கீழே ஆங்கில மூலத்தின் சில பகுதிகள் மட்டுமே இடம் கருதி இங்கு தரப்படுகிறது

7

From Srinivasachari MS.

 

At first Sri Aurobindo flatly refused to grant [not just] an interview but even a distant look at him. He said, I am not here to satisfy the curiosity of [a] political worker who is come from France on an electioneering campaign here and who may have some academic interest in these matters….

So Bharati and myself did our best to induce him to reconsider his decision as a fine opportunity is offering itself without our seeking. After some more consideration he consented to receive Paul Richard provided the interview is short and ends with the first one. We thanked him and came downstairs to Sankara Chettyar and communicated the glad news. …..

 

 

Bharati and myself went in the evening to Sri Aurobindo and communicated my morning conversation and my impressions. At about 7 o’clock Paul Richard came and was received by Sri Aurobindo and after the usual introductions and preliminary talks they both began to exchange their ideas about Mysticism and I acted as their interpreter as Richard could not understand English very well. Their conversation was very interesting then but now they are very vague to me as I had forgotten the interesting links. In the course of their conversation Sri Aurobindo seemed to get more and more interested in Richard, for when the latter asked for a few minutes of private talk with him he readily consented and both went into a separate room taking me with them and their conversation went on for nearly an hour.

13

கொடியாலம் ரங்கசாமி ஐயங்கார் அரவிந்தரைச் சந்திக்க உதவியது பாரதியாரே. இப்படியாக .ரா., கொடியாலம் ரங்கசாமி ஐயங்கார், பால் ரிச்சர்ட், கபாலி சாஸ்திரி உள்ளிட்ட பலரை அரவிந்தர் சந்திக்க பாரதியாரே கருவியாக இருந்தது சரித்திரத்தின் பிரமிக்க வைக்கும் ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது!

From Srinivasachari MS.

Kodyalam Rangaswami Iyengar who later became a member of the Central Legislative Council in Delhi sent his man Va Ra who had made a name as a good Tamil writer in his later days, secretly to arrange for an interview with Sri Aurobindo. He went to Bharati and told the purpose he had come for. Bharati mentioned it to me and in the evening when we met him as usual Bharati told him what all he knew about Kodyalam Rangaswami Iyengar and his family and after getting his consent the interview was arranged. 

 

கொடியாலம் சகோதரர்களைப் பற்றிய குறிப்பு இது. இதில் பாரதியார் 1918இல் ரகசியமாக நாகை கிராமம் சென்ற செய்தி தெரிவிக்கப்படுகிறது.

A brief history of the Kodiyalam brothers:

Practically all the visits of the brothers to Pondicherry to meet both Sri Aurobindo or Subrahmanya Bharathi were kept well guarded secrets that no proper records or even casual mentions are made in the history. That is why most of the details of their assistance or other forms of help were entirely shrouded in mystery. Even a brief visit and stay of Poet Subrahmanya Bharathi in 1918 to Nagai village as the guest of the Kodiyalam brothers (escaping the shrewd British intelligence) was mentioned in the biography of Poet Bharathi by V. Ramaswami (Va. Ra.). It is of interest to observe here that Va. Ra. himself was brought up through the munificence of K.V. Rangaswami Iyengar who was responsible to educate him beyond his school days in S.P.G. College, Trichy. This early association with Kodiyalam family, paved an easy way for the Kodiyalam brothers to contact and convey messages to Sri Aurobindo through Va. Ra. Since K.V.R. was a member of the British Council of State in Delhi he was unable to frequently visit Pondicherry; however the early visit and meeting with Sri Aurobindo is clearly mentioned in the biography and his efforts to undertake the publication of the very first work of Sri Aurobindo christened YOGIC SADHAN was also mentioned. It is of particular interest to note here that the above work was authored by Sri Aurobindo as UTHARA YOGI. A letter written by Sri Aurobindo in April, 1916 to Sri K.R. Appadurai (brother-in-law of Poet Bharathi) show clearly that KVR continued to help Sri Aurobindo during times of need.

 

****

பல முக்கிய விஷயங்களை குறிப்பாக பாரதியார் சம்பந்தப்பட்டவற்றை மிகச் சுருக்கமாகவே இங்கு சுட்டிக்காட்ட முடியும் என்பதால், இந்த நூலை முழுதுமாகப் படிக்க விரும்பும் அன்பர்கள் கட்டுரையின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இணையதளத் தொடுப்பிற்குச் செல்லவும்.

 

நன்றி: அருமையான ஆவணங்களை அப்படியே பாதுகாத்து உலகிற்கு வழங்கி அரிய சேவையைச் செய்து வரும் அரவிந்த ஆசிரமத்திற்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி.

***********

இனி அடுத்த பாரதியார் பற்றிய நூல் ஒன்றைப் பார்ப்போம்! தொடரும்

பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 33-2 (Post No.3984)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 9 June 2017

 

Time uploaded in London:-  6-57  am

 

 

Post No.3984

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipedia, Newspapers etc; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 33-2

 

புதுவை வாழ்க்கை – 2 ( பிரிட்டிஷார் ஆண்ட போது இந்திய அரசாங்கத்தின் உள்துறை அரசியல் பிரிவில் இருந்த சில ஆவணங்கள்)

 

மஹாகவி பாரதியார், அரவிந்தர், .வே.சு ஐயர் உள்ளிட்டோர்  புதுவையில் வாழ்ந்த காலத்தில் ஆங்கில அரசு அவர்களைத் தொடர்ந்ர்து கண்காணித்து வந்தது. பல தொல்லைகளையும் கொடுத்தது. கீழே ஆங்கிலத்தில் அப்படியே அரசு ஆவணங்கள் தரப்பட்டுள்ளன

 

 

முதல் ஆவணம் பிப்ரவரி 1911, மற்றும் செப்டம்பர் 1912 ஆகிய கால கட்டத்துடன் சம்பந்தப்பட்டவை. இதில் பாரதியாரின் மைத்துனரான நாகஸ்வாமி ஐயருக்கு  சவர்க்கார் எழுதிய Mutiny புத்தகத்தின் ஐந்து பிரதிகள் வந்தது குறிப்பிடப்படுகிறது.

 

http://www.sriaurobindoashram.org/research/show.php?set=doclife&id=26

Documents in the Life of Sri Aurobindo

LIFE IN PONDICHERRY 1910 AND AFTER

 

LIFE IN PONDICHERRY – 3

Extracts from Government of India, Home Political-B Proceedings, February 1911, Nos. 1-5, and September 1912, Nos. 21-24. [National Archives of India]

MADRAS.

  1. Pondicherry.— It has been ascertained that amongst the companions of Arabindo Ghose is A.B. Kolhatkar, B.A., of Nagpur, who was convicted of sedition as editor of the Desha Sewak. He has been in communication with Madame Cama with a view to leaving India, and the latter has sent him Rs. 300 to pay for his passage to England or to a place in the West Indies where there is said to be a colony of two or three thousand Indians working as factory hands.

Seditious literature is still coming in large quantities: five copies of Savarkar’s book on the Mutiny addressed to Nagaswami Aiyer, brother-in-law of Subramania Bharati, were recently intercepted, in addition to copies of the Free Hindustan, Talwar and Bande Mataram. In spite of these interceptions S. Srinivasa Chari recently had a considerable amount of this kind of literature in his house.

Weekly reports of the Director of Criminal Intelligence on the political situation during January 1911, p. 5.

****

இரண்டாம் ஆவணம் புதுவை 9 என்ற தேதி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அரசு ஆவணம்.

அடுத்த ஆவணம் அரவிந்தரின் பிறந்த தேதியான ஆகஸ்டு 15ஆம் தேதி அவரது 40வது பிறந்த தின விழா நடைபெற்றதைக் குறிப்பிடுகிறது.

இதில் பாரதியார் மீது ஆஷ் கொலை வழக்கு சம்பந்தமான வாரண்டு பிறப்பிக்கப்பட்டிருப்பதையும் அவர் பிரிவினை குற்றச்சாட்டிற்கு உட்பட்டவர் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. பாரதியார்,.வே.சு. ஐயர் ஆகியோர் இந்த பிறந்த தின விழாவில் கலந்து கொண்டதைக் குறிப்பிடுகிறது ஆவணம். காளி, பாரத மாத, திலகர், குதிராம் போஸ் பிரபுல்ல சகி ஆகிய ஐவரின் படங்களுக்கு மாலை அணிவித்ததையும் இந்த ஆவணம் குறிப்பிடுகிறது.

அதை அப்படியே ஆங்கிலத்தில்  கீழே காண்போம்.

 

MADRAS.

  1. Pondicherry. — On 15th August a meeting was held at the house of Arabindo Ghose, in celebration, it is believed, of his 40th birthday. The meeting was attended by V.V.S. Aiyar, who was V.D. Savarkar’s right-hand man in the anarchist conspiracy in London and Paris, C. Subramania Bharati, a well-known writer of sedition against whom a warrant is out for complicity in the murder of Mr. Ashe, and a few other well-known revolutionaries. During the proceedings five pictures were garlanded with flowers, namely those of (1) the goddess Kali,the patron saint of the Bengali revolutionary movement, (2) Bharat Mata,the personification of Mother India, (3) Tilak, and (4) and (5) Khudiram Bose and Profulla Chaki, the two young Bengalis who threw the bomb which killed Mrs. and Miss Kennedy at Muzaffarpur in April 1908. Arabindo Ghose, who at first kept to himself a great deal in Pondicherry, is now in much closer touch with V.V.S. Aiyar and his dangerous gang.

Ibid., August 1912, p. 13.

 

1

இந்த நூலை முழுதுமாகப் படிக்க விரும்பும் அன்பர்கள் கட்டுரையின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இணையதளத் தொடுப்பிற்குச் செல்லவும்.

நன்றி: அருமையான ஆவணங்களை அப்படியே பாதுகாத்து உலகிற்கு வழங்கி அரிய சேவையைச் செய்து வரும் அரவிந்த ஆசிரமத்திற்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி.

***********

-தொடரும்

கம்பனின் அதிசயத் தமிழ் சிலம்பம்! (Post No.3979)

Written by London Swaminathan

 

Date: 7 June 2017

 

Time uploaded in London- 8-51 am

 

Post No. 3979

 

Pictures are taken from various sources such as Face book, Wikipedia and newspapers; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

சொற்சிலம்பம் ஆடுவதில் கவி காளமேகப் புலவர் போன்றோர் வல்லவர்கள். இதை நாம் அறிவோம். ஆனால் கம்பன் ஆடிய  வினைச் சொற்க (VERBS) சிலம்பம் வேறு யாராவது ஆடியிருக்கிறார்களா என்பது ஐயப்பாடே. தமிழ் அதிசயமான மொழி; ஆற்றல் மிக்க மொழி. உலக மொழிகள் அனைத்தும் தமிழ், சம்ஸ்கிருதம் ஆகிய இரண்டிலிருந்துதான் கிளைவிட்டன. இந்த இரண்டின் அமைப்பிலுள்ள ஒற்றுமை உலகில் வேறு எந்த மொழியிலும் காணக் கிடைக்கில.

நான் எவ்வளவோ தமிழ், சம்ஸ்கிருத நூல்களைப் படித்தேன்; ஆயினும் நாலே வரிகளை உடைய வெண்பாவில் 14 அல்லது 16 வினைச் சொற்களை மட்டும் வைத்துப் பாடியவன் கம்பன் ஒருவனே. தமிழில் வினைச் சொற்களச் சொன்னாலே சுட்டுப் பெயர் (pronoun) இல்லாமலேயே வாக்கியம் பூர்த்தி ஆகி விடும்.

 

 

“வந்தேன்” (came) என்று சொன்னாலேயே போதும். நான் (I) என்னும் சுட்டுப் பெயர் (Pronoun) தேவை இல்லை. சம்ஸ்கிருதத்தில் இதையும் விடக் கூடுதலாக சொற்சிலம்பம் ஆட முடியும். ஏனெனில் தமிழில் ஒருமை, பன்மை(Singular and Plural)  மட்டுமே உள. சம்ஸ்கிருதத்தில் இருமையும் (Dual) உண்டு. அந்த வினைச் சொல்லின் முடிவைக் கொண்டே “இருவர்” பற்றிப் பேசுகின்றனர் என்பதை அறிவோம்.

ஆயினும் கம்பன் போலப் பாடல்களில் வினைச் சொற்களை மட்டும் வைத்துப் பாடல் இயற்றியதை நான் வேறு எங்கும் கண்டதில்லை.கம்ப ராமாயணம் சுந்தர காண்டத்தில் இருந்து மட்டும் ஓரிரு பாடல்களைக் காண்போம்:

 

ராமன் கொடுத்து அனுப்பிய மோதிரத்தை அனுமன் சீதையின் கையில் கொடுக்கிறான்; உடனே சீதா தேவி,

வாங்கினள் முலைக் குவையில் வைத்தனள் சிரத்தால்

தாங்கினள் மலர்க் கண்மிசை ஒற்றினள் தடந்தோள்

வீங்கினள் மெலிந்தனள் குளிர்ந்தனள் வெதுப்போடு

ஏங்கினள் உயிர்த்தனள் இது இன்னது எனல் ஆமோ

-உருக்காட்டு படலம், சுந்தர காண்டம்

 

பொருள்:

சீதை அம்மோதிரத்தை தன் கையால் வாங்கினாள்;

அதைத் தன் மார்பின் மீது பதித்துக் கொண்டாள்;

தலமேல் வைத்துக் கொண்டாள்;

கண்களிலே ஒற்றிக் கொண்டாள்;

அதனால் அவளது தோள்கள் பூரிக்கப் பெற்றாள்;

மனம் குளிர்ந்தாள்;

உடல் மெலிந்தாள்;

உடலில் தோன்றிய காதல் வெப்பத்தாள் ஏங்கினாள்;

பெருமூச்சு விட்டாள்;

அவள் நிலை இத்தகையது என்று சொல்ல முடியுமோ — என்று கம்பன் வியக்கிறான்.

 

 

இங்கு சீதையின் செயலில் ஒன்பது வினைச் சொற்களைக் காண்கிறோம்.

 

இன்னொரு பாட்டில் இதையும்விட ஒருபடி மேலே செல்கிறான் கம்பன்:

இது அசோக வனத்தின் அழிவு பற்றிய பாடல்

முடிந்தன பிளந்தன முரிந்தன நெரிந்த

மடிந்தன பொடிந்தன மறிந்தன முறிந்த

இடிந்தன தகர்ந்தன எரிந்தன கரிந்த

ஒடிந்தன ஒசிந்தன உதிரிந்தன பிதிர்ந்த

 

— பொழில் இறுத்த படலம், சுந்தர காண்டம்

பொருள்:

அனுமனின் கால்களால் தாக்கப்பட்ட அசோக வனத்தில் பல மரங்கள் அழிந்துவிட்டன; பிளந்து போயின; வளைந்து போயின; நொருங்கிப் போயின; தலைகீழ் மேலாக மடங்கிப் போயின; துண்டுகள் ஆயின; இடிப ட்டு வீழ்ந்தன; சிறு சிறு துண்டுகளாகத் தெறித்துப் போயின; எரிந்து போயின; கரியாய்ப் போயின; ஒடிந்துவிட்டன; துவண்டு சாய்ந்தன; வலியற்று நிற்கமுடியாமல் உதிர்ந்துவிட்டன; சின்னா பின்னம் ஆயின

 

கம்பன இப்படி எல்லாவற்றையும் வருணிப்பதே தனி அழகு. அதுவும் நாலே வரிகளில் 14 வினைச் சொற்களை அள்ளித் தெளிப்பது வேறு மொழிகளில் காணக்கிடைக்காத அரும் பொக்கிஷம்!

 

 

பிணி வீட்டுப் படலத்திலும் (சுந்தர காண்டம்) கம்பன் இப்படி ஒரு சொற் சிலம்பம் ஆடுவான்:

ஆர்த்தார் அண்டத்து அப்புறத்தும் அறிவிப்பார் போல் அங்கோடு இங்கு

ஈர்த்தார் முரசம் எற்றினார் இடித்தார் தெழித்தார் எம் மருங்கும்

பார்த்தார் ஒடிச் சானகிக்கும் பகர்ந்தார் அவளும் உயிர் பதைத்தாள்

வேர்த்தாள் உலந்தாள் விம்மினாள் விழுந்தாள் அழுதாள் வெய்து உயிர்த்தாள்

பொருள்:-

அச் செய்தியை அண்டத்துக்கு அப்பாலும் அறிவிப்பார்கள் போல அரக்கர்கள் ஆர்த்தார்கள்;

அங்கும் இங்கும் முரசுகளை இழுத்து முழங்கினார்கள்;

இடி முழக்கம் போலக் குரல் எழுப்பினார்கள்;

அனுமானை அதட்டினார்கள்;

எல்லாப் பக்கங்களில் இருந்தும் அனுமனைப் பார்த்தார்கள்;

சிலர் ஓடிப் போய் சீதைக்கு இச்செய்தியைத் தெரிவித்தார்கள்;

அதைக் கேட்டு அவளும் உயிர் துடித்தாள்;

உடல் வேர்த்தாள்;

விம்மினாள்;

நிலத்தில் விழுந்தாள்;

பெருமூச்சு வீட்டாள்

 

இதிலும் குறைந்தது 14 வ் 15 வினைச் சொற்கள் உள.

இதைவிடக் கூடுதலாக நாலே வரிகளில் ஒரு செய்தியை இப்படி 15, 16 வினைச் சொற்களால் வருணிப்பது தெய்வத்தமிழால் மட்டுமே முடியும்.

வாழ்க தமிழ்! வளர்க கம்பன் புகழ்

பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 33-1 (Post No.3978)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 7 June 2017

 

Time uploaded in London:-  5-59  am

 

 

Post No.3978

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipedia, Newspapers etc; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

பாரதி இயல் 

 

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 33-1

 

புதுவை வாழ்க்கை ஸ்ரீஅரவிந்தர், பாரதியார் பற்றிய  ஸ்ரீநிவாஸாசாரியார் மற்றும் வி.ராமசாமி ஐயங்கார் நினைவலைகள் – 1

 

மஹாகவி பாரதியாரின் வாழ்க்கையில் புதுவையில் அவர் வாழ்ந்த காலம் மிக முக்கியமான காலம். இங்கு தான் அவரது அருமையான படைப்புகள் பல உருவாயின. ஸ்ரீ அரவிந்தரை அவர் தினமும் சந்தித்து பெற்ற உத்வேகம் குறிப்பிடுதற்குரியது.

 

.வே.சு.ஐயர் உள்ளிட்டோரை அவர் தினமும் சந்தித்து அளவளாவியதும் புதுவையில் தான்.

 

  எஸ்.ஸ்ரீநிவாஸாசாரியார் தனது நினைவலைகளை விரிவாகப் பதிவு செய்துள்ளார். அந்த கைப்பிரதி (Manuscript –MS) அரவிந்த ஆசிரம வெளியீடுகளின் வாயிலாகப் படிப்பதற்கு இப்போது கிடைக்கிறது.

 

தில் அரவிந்தர், ‘வருகின்ற புதுயுகத்தில் மனிதன் உயரிய நிலையுடைய வாழ்க்கை வாழ்வான்’ என்று கூற உடனே பாரதியார், ‘நாமும் அமரத்வம் அடைவோமில்லையா’ என்று கேட்கிறார்.

அதை அப்படியே ஆங்கிலத்தில் எஸ்.ஸ்ரீநிவாஸாசாரியார் சொற்களில் கீழே காண்போம்.

http://www.sriaurobindoashram.org/research/show.php?set=doclife&id=26

Documents in the Life of Sri Aurobindo

LIFE IN PONDICHERRY 1910 AND AFTER

 

LIFE IN PONDICHERRY

1

Extract from “Freedom Movement in India: Some Jottings from Old Memories”, by S. Srinivasachari. Unpublished MS. [Hereafter Srinivasachari MS]

 

 

On another occasion he was telling us that the coming Yuga will be a glorious one for man will be able to live a far higher life, almost divine in this world. I asked him how can such a thing be possible now, we are just at the beginning of the Kali Yuga which [is] said to be the worst of the four? He said that in every yuga the other yugas also have their influence one after the other and impart their characteristics for the time being. Then Bharati said that if divine life is lived on earth, then we must be immortals also. Yes, he said, we are bound to be so when we work for it. He told us also that when he had that divine illumination he found within himself something compelling him to break away from his present political life, and at the same time there was some other thing in him which resisted and refused to do so; it was only after a few days struggle that he gained peace of mind when [he] decided to give it up. [Continued as Document 7]

**

 

அடுத்து வி.ராமசாமி ஐயங்கார் 10-12-1950 தேதியிட்ட “‘ஃப்ரீ இந்தியாஇதழில் தனது நினைவலைகளைப் பதிவு செய்துள்ளதைக் காணலாம்.

அதில் மஹாகவியின் உதவியுடன் தான் அரவிந்தரைச் சந்தித்ததையும் அந்த நாள் தன் வாழ்வில் மறக்க முடியாத நாள் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். அரவிந்தரும் பாரதியாரும் பேசியதைக் கேட்பதே பெரும் ஆனந்தமாக இருந்ததை அவர் குற்ப்பிடுகிறார்.பல்வேறு விஷயங்களை சளைக்காமல் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொண்டிருந்தது கிரிக்கட் பாஷையில் ஆல் ரவுண்டர்ஸ்இருவர் கிரிக்கட் மைதானத்தில் விளையாடியது போன்ற ரீதியில் இருந்தது என்பதை அவர் குறிப்பிட்டு மகிழ்கிறார்.

நான் இனி என்று பாரதியைக் காண்பேன். எப்போது அரவிந்தரை இனி சந்திப்பேன்? எனது வாழ்க்கையைச் செதுக்கி உருவாக்கியவர்கள் இந்த இரண்டு குருமார்களேஎன்று உருக்கமாக அவர் குறிப்பிடுகிறார்.

அவரது ஆங்கில கட்டுரையின் சில பகுதிகளை அவர் சொற்களிலேயே காண்போம்:

  1. Ramaswami Iyengar, “Veteran Writer Recalls a Few Glimpses”. Free India, 10 December 1950.

A Memorable Day

I went to Pondicherry and with the help of Mahakavi Subramanya Bharathi and Mr. Srinivasachariar, I was able to pay my respects to Aurobindo, in a room on the top floor of Kalavala Sankaran Chettiar’s house. Along with him I met two Bengali friends, Nalini Kanta Sarkar Gupta and Suresh Chandra Chakravarthi (alias Mani). These two friends are still in the Ashram.

That day was ever memorable to me. It was a sumptuous treat to me to see Aurobindo and Bharathi talk. The conversation was a sort of variety entertainment. Only the level was very high, both of them being, in the cricket language, “all-rounders.”

—-

Where can I meet Bharathi again? Where can I meet Sri Aurobindo? These are the two Masters that moulded my life.

***

இந்த நூலை முழுதுமாகப் படிக்க விரும்பும் அன்பர்கள் கட்டுரையின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இணையதளத் தொடுப்பிற்குச் செல்லவும்.

 

நன்றி: அருமையான ஆவணங்களை அப்படியே பாதுகாத்து உலகிற்கு வழங்கி அரிய சேவையைச் செய்து வரும் அரவிந்த ஆசிரமத்திற்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி.

***********

 

 

பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 32 (Post No.3963)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 2 June 2017

 

Time uploaded in London:-  7-03  am

 

 

Post No.3963

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipedia, Newspapers etc; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

 

பாரதி இயல் 

பாரதி அன்பர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சுவையான செய்தி!

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 32

 

ஸ்ரீ கபாலி சாஸ்திரி ஸ்ரீ அரவிந்தரை தரிசனம் செய்ய உதவிய மஹாகவி பாரதியார்!

 

வேதங்களைச் சிறப்பாக ஆராய்ந்த மேதைகளுள் ஸ்ரீ டி.வி. கபாலி சாஸ்திரியார் தனி இடத்தைப் பெறுகிறார்.

காவ்யகண்ட் கணபதி முனிக்ளின் சிஷ்யரான இவர் ஸ்ரீ அரவிந்தரை தரிசித்து ஆஸ்ரமத்திலேயே சில காலம் தங்கி இருந்தவர். அவ்ரையே பின்னர் குருவாக வரித்தவர்..

வேத ரகசியங்களை விண்டு உரைக்கும் ஏராளமான கட்டுரைகளையும் நூல்களையும் படைத்தவர்.

 

இவர் பெயரால் இன்றும் வாசகர் வட்டம் எனப்படும் ஸ்டடி சர்க்கிள் நடந்து வருகிறது.

 

அவர் மஹாகவி பாரதியாரை ஒரு நாள் சந்தித்தார். அப்போது பாரதியார் ஜயமுண்டு பயமில்லை மனமே என்று கம்பீரமாகப் பாடிக் கொண்டிருந்தார்.

 

ஸ்ரீ அரவிந்தரை தரிசிக்க வேண்டும் என்ற தன் ஆவலை பாரதியாரிடம் அவர் தெரிவிக்கவே, “இப்போது முன் போல அவரை சுலபமாகச் சந்திக்க முடிவதில்லை” என்று கூறிய மகாகவி ஒரு துண்டுச் சீட்டை சக்திகுமார் என்று பெயர் எழுதி அனுப்பி வைத்தார்.

 

ஸ்ரீ அரவிந்தர் கபாலி சாஸ்திரிகளை அன்று மாலை ஆறு மணிக்கு வந்து சந்திக்குமாறு தெரிவித்தார்.

இப்படியாக ஒரு பெரிய சந்திப்பை மகாகவி ஏற்பாடு செய்தார். அது வேத ஆராய்ச்சியின் வித்தாக அமைந்தது.

 

அத்துடன் ஸ்ரீ கபாலி சாஸ்திரிகளிடம் பாரதியார் தான் சுமார் 200 வேத ரிக்குகளை ஸ்ரீ அரவிந்தரிடம் கற்றதாகக் கூறியுள்ளார்.

அதன் மூலமே காலத்தை வென்ற பல் பாக்கள் உருவாயின.

கீழே க்பாலி சாஸ்திரிகள் தனது சந்திப்பைக் கூறியதை அவர் எழுத்துக்களிலேயே பார்ப்போம்.

 

அரிய இந்த செய்தி அரவிந்த ஆசிரம வெளியீடுகளில் உள்ளது.

ஆசிரமம் காப்புரிமை பெற்ற நூலக்ள், கட்டுரைகளை ஸ்ரீ அரவிந்த ஆசிரமம் பாண்டிச்சேரியுடன் தொடர்பு கொண்டு ஆர்வமுள்ளவர்கள் பெறலாம்.

 

How Sri Kapali Sastri met Sri Aurobindo through the introduction by the Mahakavi is an interesting story:

 

In Kapali Sastri’s words:-


“I decided to take the trip with this main object of visiting Sri Aurobindo. On arrival in Pondicherry, I called at Poet Bharati’s. He was then living in Iswaran Dharmaraja Kovil Street and when I was announced, his little daughter led me up to the first floor where I found him singing

˜Victory in this life is certain
O Mind, fear there is none.”

 

(ஜயமுண்டு பயமில்லை மனமே)

Then after a pause he made enquires of one or two friends in Madras. I had met Bharati in Mylapore, the last I saw him was a little before 1907. But what a change! Circumstances had conspired to wreck the physique and handsome and spirited face of the inspired poet, the national poet of Tamilnad; he was shrunken, pale and setting. Suddenly he burst out:

˜In the secret cave, O growing Flame,
Son of the Supreme”

I knew Bharati had some knowledge of Sanskrit which he had studied at Kashi but not that he had acquaintance with the Vedas deep enough to give expression to such an essentially Vedic conception or as the growing Flame in the heart of man. Besides the poet identifies Agni as Guha, Kumara, son of the Supreme. When I asked him how he caught the idea, he gave an interesting explanation in the course of which he said:

“Yes, I have studied 200 hymns (I do not quite recollect whether he said hymns or Riks) under Aurobindo Ghose.”

It was from Bharati himself that I learnt he got the inspiration and general knowledge of the Vedic gods and hymns from Sri Aurobindo. Later he translated into Tamil, some of the Vedic hymns to Agni. So the talk switched on to A. G. (as he used to be known in those days – Aurobindo Gosh).


“Where is he living?”
I asked.
“There”
he pointed out in the direction of the European quarters.
“I want to see him”


“But now-a-days he is very much disinclined to see people. I myself do not meet him often as I used to do before. Anyway I shall ascertain”.
“Please mention that I have come on a pilgrimage to him”.
I pressed, as if on impulse. Indeed the pilgrimage had commenced somewhere long ago.

Bharati wrote out a short note in Tamil- a characteristically humourous one- to Nagaswami who was attending on Sri Aurobindo at that time, and signed himself as Shakti Kumar, and he sent me with an escort to the house where Sri Aurobindo lived.

It was 3 p.m. when we arrived there. Nagaswami was obliging. He took the note, went up to A.G. and was back within a couple of minutes. “He will see you at 6 p.m. today”. He said.

 


Dilemma of dilemmas! The hour for which I had looked forward with so much eagerness had arrived. But the timing was embarrassing. For precisely at 6 the meeting was also scheduled to commence at which the lecture was to be delivered. Neither of these could be missed. And yet both could not be fulfilled at the same time. Was it the proverbial sattva-pariksha?
I wondered. I thought for a while and sent word to the organizers of the function that the meeting could commence a little later than the fixed hour.

 

.

 At six, I was escorted up the stairs of the house of Sri Aurobindo. It is now known as the Guest House-, which name it acquired after Sri Aurobindo shifted to another building now in the main Ashram block. As I went up the stairs and reached the threshold, there stretched in front of me a long hall with a simple table and two chairs at the center. At the farther end was a room on the threshold of which stood Sri Aurobindo. Like a moving statue- such was his impersonal bearing- he advanced towards the table as I proceeded from my end and we both met at the center. Like Rama, the Aryan model of courtesy and nobility held up by Valmiki, Sri Aurobindo spoke first, purva-bhashi. I carried with me a lemon fruit as a humble expression of my esteem for him and after he sat down, I placed it on the table in his front and said: sudinam asid adya (a happy day today)”.

 

 

An extract  from ‘My First Meeting with Sri Aurobind’, Service Letter, September 1997, Edited and Published by Sraddhalu Ranade, for Diptri Trust, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 605002

 

நன்றி : அரவிந்த ஆசிரமம், தீப்தி ட்ரஸ்ட்

****

 

 

ஸ்ரீ அரவிந்த தரிசனம் – அமுதன் நினைவு அஞ்சலி – 1 (Post No.3924)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 20 May 2017

 

Time uploaded in London:-  6-34 am

 

 

Post No.3924

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

பாரதி இயல் 

பாரதி அன்பர்கள் நிச்சயம் படிக்க வேண்டிய நூல்!

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 31 -1

 

ஸ்ரீ அரவிந்த தரிசனம் – அமுதன் நினைவு அஞ்சலி – 1

 

 மஹாகவி பாரதியாரைப் பற்றி நன்கு அறிய விரும்பும் அன்பர்கள் நிச்சயம் படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் அரவிந்த ஆசிரமத்தைச் சேர்ந்த அமுதன் எனப்படும் ஸ்ரீ அமிர்தா எழுதிய நூலான ஸ்ரீ அரவிந்த தரிசனம் – அமுதன் நினைவு அஞ்சலி.

இந்த நூல் கிடைக்குமிடம்

ஸ்ரீ அரவிந்த ஆசிரமம், புதுச்சேரி – 605002

இதன் முதல் பதிப்பு 1985ஆம் ஆண்டிலும் இரண்டாம் பதிப்பு 1998ஆம் ஆண்டிலும் வெளியிடப்பட்டது. நூலின் விலை பற்றியும், அது இப்போது கிடைக்கப் பெறுமா என்பதையும் அன்பர்கள் முதலில் விசாரித்து விட்டுப் பின்னர் ஸ்ரீ அரவிந்த ஆசிரமத்திலிருந்து இந்த நூலைப் பெறுதல் நலம்.

நூலின் பக்கங்கள் 122.

 

 

மஹாகவி பாரதியாருடன் மிகவும் நெருங்கிப் பழகியவர் அமுதன்.

பாரதியாரின் புதுச்சேரி வாழ்க்கையைப் பற்றியும் சென்னையில் அவர் மஹாத்மா காந்திஜியைச் சந்தித்தது உள்ளிட்ட  முக்கியமான நிகழ்வுகளையும் தன் நினைவிலிருந்து அவர் தொகுத்துத் தந்திருக்கிறார். இந்த நூலை திருத்தம் செய்ய அவருக்கு நேரம் கிடைக்கவில்லை போலும். அவரது குறிப்புகள் அப்படியே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

 

 

அற்புதமான இந்த புத்தகத்தைப் படிக்கும் போது ஸ்ரீ அரவிந்தருடன் பாரதியாரின் நட்பு எத்தகைய உயர்ந்த அளவில் தெய்வீக நட்பாகவும் ஆத்மார்த்த நட்பாகவும் அமைந்திருந்தது என்பதை நன்கு அறிய முடிகிறது.

 

இந்த நூலில் 23 அத்தியாயங்கள் உள்ளன. 1) ஸ்ரீ அரவிந்தர் வருகை 2) ஸ்ரீ அரவிந்தர் வீடு 3) ஸ்ரீ அரவிந்தரும் பாரதியாரும் 4) பாரதியாரும் நானும் 5) கொடியாலம் இரங்கசாமி ஐயங்கார் 6) வ்.ரா.வும் நானும் 7) ஆகஸ்ட் 15, 1913-19 8) புது வீடு 9) வ்.ரா போகிறார் 10) விஜயகாந்தன் உதவி 11) நான் கண்ட காட்சி 12) சாமீப்யம் 13) மெட்ரிகுலேஷன் பரிட்சை 14) ஸ்ரீ அன்னை 15) ஆர்யா 16) சென்னை வாசம் 17) சென்னை நண்பர்கள் 18) பாரதியார், இராஜாஜி, மஹாத்மா காந்தி 19) வ.ரா.வின் மாற்றம் 20) மகாத்மா காந்தி 21) குடுமி பறி போன கதை 22) ரொட்டிக்கார பையன் கதை 23) பாரதியார் பிறந்த நாள்

 

அத்தியாய தலைப்புகளிலிருந்தே எத்தைகைய வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த சம்பவங்களை இந்த நூல் அதிகாரபூர்வமாக வழங்குகிறது என்பதை அறியலாம்.

***

 

 

நூலின் பதிப்புரையில் அமுதனைப் பற்றிய சில குறிப்புகள் மிகவும் சுருக்கமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அமரர் அமுதன் ஸ்ரீ அரவிந்தர் மற்றும் ஸ்ரீ அன்னையின் பிரதம் சீடர்களுள் ஒருவர். அரவிந்தரால் இடப்பட்ட பெயரான அமிர்தா என்ற பெயருக்கேற்ப இனிமையான சுபாவம் படைத்தவர். 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அரவிந்த ஆசிரம நிர்வாகியாகப் பணியாற்றியவர்.

இந்த நூலை அவர் தொடர்ந்து விரிவாக எழுதியிருந்தால் ஒரு அற்புதமான பொக்கிஷத்தை முழுமையாகப் பெற்றிருப்போம்.

இருந்தாலும் இப்போது கிடைத்ததை வைத்து திருப்திப் பட வேண்டியது தான்.

இந்த நூலை முழுமையாகப் படித்து இன்புறுவதே சரி. அதை வாங்கி நம் வீட்டு நூலகத்தில் இடம் பெறச் செய்து படிக்க வேண்டியது தான். என்றாலும் இந்தத் தொடரின் நோக்கம் கருதி சில முக்கிய பகுதிகளை மட்டும் அவர் சொற்களிலேயே பார்ப்போம்.

***

மஹாகவி பாரதியார் பற்றி அவர் குறிப்பிடுபவை:

 

1920-1924

ஸ்ரீ அரவிந்தரைத் தஞ்சம் அடைவதற்கும்,  உள்ளத்தில் நான் விரிவைப் பெறவும் பழைய சம்ஸ்காரங்களாகிய என் தளைகளை அவிழ்க்கவும், என் எண்ணங்களுக்கு ஒரு தூய்மையையும் புத்துணர்ச்சியையும் தரவும் பாரதியார் மிகவும் உதவியவர். தம்முடைய சொல்லாலும், செயலாலும், வாழும் வாழ்க்கையாலும், பாரதியார் ஸ்ரீ அரவிந்தரிடத்து மிக நெருங்கிய பழக்கம் கொண்டிருந்தவராகையாலும் அவர் ஸ்ரீ அரவிந்தரிடத்து அளவு கடந்த மதிப்பும் பக்தியும் வைத்திருந்ததனாலும்  எனக்கு பாரதியாரிடத்து இன்னதெனச் சொல்லி எனக்கு விளக்கிக் கொள்ள முடியாத ஓர் பெருங் கவர்ச்சி ஏற்பட்டு விட்டது.

 

 

பாரதியார் ஒவ்வொரு நாளும் மாலையில் இருட்டிய பிறகே ஸ்ரீ அரவிந்தர் இல்லம் செலவது வழக்கம். இருட்டுவதற்காக பாரதியார் காத்திருந்தது யாரும் தான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் கிருகத்துக்குப் போவதைப் பார்க்கக் கூடாது என்ற கருத்தால் அல்ல. ஸ்ரீ அரவிந்தர் மாலை சுமார் ஏழு  மணிக்குப் பிறகே தன் அறையை விட்டு வெளியே வந்து நண்பர்களை வரவேற்பது வழக்கம். அத்தியாவசியமான காலங்களில் பாரதியார், ஸ்ரீனிவாஸாச்சாரியார் போன்ற ஆப்த நண்பர்கள் எந்த வேளையிலும் அவரைப் போய்ப் பார்க்கலாம் என்ற விதி விலக்கும் இருந்தது.

**

 

 

பாரதி முதலானோர் இரவு எட்டரை ஒன்பது மணிக்கு வீடு திரும்பும் போது ஏதோ திவ்ய சம்பத்தின் ஓர் அம்சத்தை அவரவர் தகுதிக்கேற்றவாறு தத்தம் உள்ளத்தில் கனிவோடு ஏந்திச் சென்றதாகக் கேட்டிருக்கிறேன்.

***

 

 

மாலையில் பாரதியார் ஸ்ரீ அரவிந்தரைப் பார்க்காதிருந்த நாளே கிடையாதெனலாம். தினசரி பத்திரிகைகளில் படித்த விஷயங்கள், செய்திகள் அக்கம் பக்கத்து சமாசாரங்கள் முதலிய எல்லாவற்றைப் பற்றியும் அரவிந்தரிடத்தில் சொல்லி விடுவதில் பாரதியாருக்கு ஒரு திருப்தி. மேலும் தான் கேட்ட விஷயங்களில் ஏதாவது ஒன்றிரண்டிற்கு ஸ்ரீ அரவிந்தர் விளக்கம் தந்து விட்டாலோ பாரதியாருக்கு அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி.

***                                                                   

இந்த நூலின் முக்கியத்துவத்தைக் கருதி இன்னும் சில பகுதிகளை மேலே பார்ப்போம்.  

                                            – தொடரும்

 

 

 

 

சிறியோர் எல்லாம் சிறியரும் அல்லர், பெரியோர் எல்லாம்……….. (Post No.3911)

Written by London Swaminathan

 

Date: 15 May 2017

 

Time uploaded in London: 20-03

 

Post No. 3911

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

வெற்றி வேற்கை என்றும் நறுந்தொகை என்றும் அழைக்கப்படும் –கொற்கை வாழ் பாண்டிய மன்னன் அதிவீர ராம பாண்டியன் யாத்த–  நூல் நம் எல்லோருக்கும் அறிமுகமானதே.

 

எழுத்து அறிவித்தவன் இறைவன் ஆகும்

கல்விக்கழகு கசடு அற மொழிதல்

…………………………………………………………………..

என்று தொடரும் செய்யுளில்

 

பெரியோர் எல்லாம் பெரியரும் அல்லர்

சிறியோர் எல்லாம் சிறியரும் அல்லர்

பெற்றோர் எல்லாம் பிள்ளைகள் அல்லர்

உற்றோர் எல்லாம் உறவினர்அல்லர்

நீண்டுகொண்டே போகும்.

சிறியோர் எல்லாம் சிறியரும் அல்லர் — என்ற ஒரு வரியை மட்டும் ஆராய்வோம். ஏனெனில் இதை கம்பன், வள்ளுவன் போன்ற பல புலவர்கள் கையாளுகின்றனர்.

 

பாமர மக்களும்கூட

மூர்த்தி சிறிதானாலும் கீர்த்தி பெரிது

கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகாது

கள்ளனை நம்பினாலும் குள்ளனை நம்பாதே

–என்று பலவகையாகச் சொல்லுவர்.

 

இது எல்லாம் பெரும்பாலும் திருமாலின் வாமனாவதாரத்தை அடிப்படையாக வைத்தெழுந்த பழமொழிகள் போலும்.

 

வாமனனாக (குள்ளனாக) வந்து மஹாபலி சக்கரவர்த்தியிடம் மூன்றடி மண் கேட்டு அவனையே பாதாள உலகத்துக்கு அனுப்பினான் ஓங்கி உலகலந்த ‘உத்தமன்’

 

.சுருக்கமாக, இதன் மூலம் சொல்லவரும் செய்தி:

உருவத்தை வைத்து ஆளை எடை போடாதே.

 

வாமனாவதாரம் (த்ரிவிக்ரமாவதாரம்) திருக்குறளிலும் (610), ரிக் வேதத்திலும் (1-22-7; 1-155-4) கூட இருக்கிறது.

பெருமாளுக்கு வெட்கம் – கம்பன் வியப்பு

கம்ப ராமாயணம், சுந்தர காண்டம், உருக்காட்டு படலத்தில் ஒரு செய்யுள் வருகிறது. அதில் அனுமனின் உருவத்தைக் கண்டு விஷ்ணுவே வெட்கம் அடைந்தார் என்கிறான் கம்பன்.

 

ஏண் இலது ஒருகுரங்கு ஈது என்று எண்ணலா

ஆணியை அனுமனை அமைய நோக்குவான்

சேண் உயர் பெருமை ஓர் திறத்தது அன்றுஎனா

நாண் உறும் உலகு எலாம் அளந்த நாயகன்

 

பொருள்:-

திரிவிக்ரம அவதாரத்தால் எல்லா உலகங்களையும் தன் திருவடியால் அளந்த திருமால், ‘வலிமையற்ற சாதாரண குரங்கு இது’ என்று அலட்சியம் செய்ய முடியாத அச்சாணி போல உள்ளவனாகிய அனுமனைக் கண்டு, மிக உயர்ந்த பெருமை ஒரே இடத்தில் இருப்பது அன்று என்று எண்ணி நாணமடைந்தான்.

 

இலங்கையில் அசோகவனத்தில் சிறைவைக்கப்பட்ட சீதையிடம் அனுமன் தன் தோளிலேயே சுமந்து சென்று ராம பிரானிடம் ஒப்படைக்கிறேன் என்று சொன்னான். சின்னக் குரங்கு போல உள்ள அனுமனால் அதைச் சாதிக்க முடியுமா என்று சீதை சந்தேகப்பட்ட போது அனுமன் விஸ்வரூபம் எடுத்து ஓங்கி வளர்ந்து சீதைக்கு முன் நின்றான். அதைப் பார்த்து, அனுமனுக்கும் முன்னால் இப்படி வளர்ந்து விஸ்வரூப தரிசனம் எடுத்த திருமாலுக்கு வெட்கம் வந்து விட்டதாம்

அடடா! ஓங்கி வளர்வதில் எனக்கு நிகரில்லை; அந்தப் பெருமை முழுதும் என்னுடைத்தே என்று எண்ணினேனே; மிக உயர்ந்த பெருமைக்கு ‘பேடன்ட்’ (Patent) வாங்கி விட்டதாக நினைத்தேனே. இப்பொழுது இந்தச் சின்னக் குரங்கு அரிய பெரிய செயலைச் செய்ததால் சிறியோர் எல்லாம் சிறியோர் அல்ல என்று புரிகிறது என்று சொல்லி திருமாலே வெட்கப்பட்டாராம்.

 

என்னே கம்பன் காட்டும் அற்புத சித்திரம்!

–சுபம்—-