பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 82 (Post No.4950)

Compiled by S NAGARAJAN

 

Date: 26 April 2018

 

Time uploaded in London –  8-15  AM  (British Summer Time)

 

Post No. 4950

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU

 

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 82

  பாடல்கள் 728 முதல் 741

 

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : ச.நாகராஜன்

புலவர் கு.ப. பெருமாள் இயற்றிய       பாரதியின் “பா”ரதம்

இந்த பாரதியாரின் வரலாற்று நூலில் பல அத்தியாயங்கள் உள்ளன. நூலை முழுவதுமாகத் தர இயலாத நிலையில் தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள் இங்கு அளிக்கப்படுகின்றன. இங்கு அரண்மனையில் அருட்கவி என்ற அத்தியாயத்தில் உள்ள 14 பாடல்களைப் படித்து மகிழலாம்.

அத்துடன் நூலை அப்படியே புகைப்படங்களாக எடுத்து அளிக்கும் உத்தி கையாளப்படுகிறது.

ஆகவே நூலின் பக்கங்களை அப்படியே காணலாம்.

இணைப்பாகத் தரப்படுபவை :

அரண்மனையில் அருட்கவி – 14 பாடல்கள்

 

 

 

 

 

தொகுப்பாளர் குறிப்பு:
புலவர் கு.பொ.பெருமாள் பல்வேறு சந்தங்களில் மரபு நிலை மாறாது பாடல்களை யாத்துள்ளார்.

இவரைப் பற்றிய குறிப்பு ஏற்கனவே தரப்பட்டுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் மாவட்டம் புளியம்பட்டியில் இருக்கும் புலவர் பதிப்பகம் இந்த நூலை வெளியிட்டுள்ளது.

கவிஞர் கு.பொ.பெருமாள் அவர்களுக்கும் புலவர் பதிப்பக உரிமையாளருக்கும் நமது நன்றி

***

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 81 (Post No.4944)

Compiled by S NAGARAJAN

 

Date: 24 April 2018

 

Time uploaded in London –  7-29  AM  (British Summer Time)

 

Post No. 4944

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU

 

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 81

  பாடல்கள் 702 முதல் 727

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : ச.நாகராஜன்

புலவர் கு.ப. பெருமாள் இயற்றிய       பாரதியின் “பா”ரதம்

இந்த பாரதியாரின் வரலாற்று நூலில் பல அத்தியாயங்கள் உள்ளன. நூலை முழுவதுமாகத் தர இயலாத நிலையில் தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள் இங்கு அளிக்கப்படுகின்றன. இங்கு காசியில் கவிஞன் என்ற அத்தியாயத்தில் உள்ள 26 பாடல்களைப் படித்து மகிழலாம்.

அத்துடன் நூலை அப்படியே புகைப்படங்களாக எடுத்து அளிக்கும் உத்தி கையாளப்படுகிறது.

ஆகவே நூலின் பக்கங்களை அப்படியே காணலாம்.

இணைப்பாகத் தரப்படுபவை :

காசியில் கவிஞன் – 26 பாடல்கள்

 

 

 

 

தொகுப்பாளர் குறிப்பு:
புலவர் கு.பொ.பெருமாள் பல்வேறு சந்தங்களில் மரபு நிலை மாறாது பாடல்களை யாத்துள்ளார்.

இவர் தன்னைப் பற்றிக் கூறுவதில் ஒரு சிறு பகுதி: “ உயர் பள்ளி சென்று ஒரு நாளும் கல்லாத யான் கறைப்பட்டவனாகச் சிறைப் (ஆயுட்சிறை) பட்ட காலத்தில் இருபத்து ஏழாம் அகவையில் இருட்டறையில் தவித்த எனக்கு, அணையா ஒளிவிளக்காகக் கல்வி அறிவூட்டிப் புலவனாக வெளியில் வரும் நிறைவுற்றவனாகச் செய்தவர், இதயத்துள் என்றும் நிற்கும் என் ஆசிரியர் ஆவார்கள்.”

இவரது ஆசிரியர் நக்கீரன்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் மாவட்டம் புளியம்பட்டியில் இருக்கும் புலவர் பதிப்பகம் இந்த நூலை வெளியிட்டுள்ளது.

முதற் பதிப்பு டிசம்பர் 2003. விலை ரூ 35/ (144 பக்கங்கள்)

கவிஞர் கு.பொ.பெருமாள் அவர்களுக்கும் புலவர் பதிப்பக உரிமையாளருக்கும் நமது நன்றி

***

 

டாக்டர் நாகசாமியின் திருக்குறள் நூல் தரும் புதிய செய்திகள் (Post No.4940)

டாக்டர் நாகசாமியின் திருக்குறள் நூல் தரும் புதிய செய்திகள் (Post No.4940)

 

WRITTEN by London Swaminathan 

 

Date: 22 April 2018

 

Time uploaded in London –  20-54 (British Summer Time)

 

Post No. 4940

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU.

 

டாக்டர் இரா நாகசாமியை அறியாதோர் தமிழகத்தில் இருக்க முடியாது. தொல்பொருட் துறை இயக்குநராக நீண்ட காலம் பணியாற்றியவர். காஞ்சிப் பல்கலைக் கழகத்தின் துணைவேந்தராக இருந்தவர். தமிழ் வரலாறு, தமிழக தொல்லியல் துறையில் கரை கண்டவர். உலகம் முழுதும் சென்று தமிழ்க் கலாசாரம் பற்றி விரிவுரை ஆற்றியவர்; 50-க்கும் மேலான நூல்களின் ஆசிரியர். அவர் திருக்குறள் பற்றி எழுதிய நூல் நிறைய புதிய செய்திகளைத் தருகிறது. சில பழங்கதைகளை உடைத்தெரிகிறது.

 

அண்மையில் இவருக்கு இந்திய அரசு பத்மபூஷன் விருது கொடுத்து கௌரவித்தது. இதுவே தாமதமாக கொடுக்கப்பட்ட பரிசு என்பது என் கருத்து. அந்தக் காலத்தில் புதை பொருள் இலாகா என்று பத்திரிக்கைகள் எழுதிய புதைந்து போன இலாகாவை பெருமை மிகு தொல்பொருட் துறையாக மாற்றி கொடிகட்டிப் பறக்க வைத்தவர் இவர்.

 

டாக்டர் நாகசாமியின் திருக்குறள் நூல் ஒரு ஆங்கில நூல். சுமார் 250 பக்கங்களில் அரிய விஷயங்கள் இருந்தும் விலை 150 ரூபாய்தான். நிற்க. புஸ்தகத்துக்குள் நுழைவோம்.

 

திருவள்ளுவர் தங்கக் காசு உண்மையா?

 

கல்கத்தாவில் ஒரு தங்கக் காசு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதன் முன்புறம் முனிவர் போன்ற உருவமும் பின்புறம் ஐந்து முனை நட்சத்திரமும் உளது. இதை ஐராவதம் மஹாதேவன் ,திருவள்ளுவர் காசு என்று எழுதி அதை தமிழ் அறிஞர் எல்லீஸ் வெளியிட்டிருக்க வெண்டும் என்று கதை கட்டினார். ஆனால் இதற்கும் எல்லீஸ் துரைக்கும் தொடர்புள்ள சான்றும் இல்லை. மேலும் இது திருவள்ளுவரும் இல்லை என்று டாக்டர் நாகசாமி பிட்டுப் பிட்டு வைக்கிறார். இதில் எல்லீஸ் பெயரை சம்பந்தா சம்பந்தம் இல்லாமல் இழுத்தனர். இது புத்தரின் காசு. அதில் பூமி ஸ்பர்ஸ முத்ரை உளது என்கிறார் டாக்டர் நாகசாமி.

 

 

இந்துகளின் நான்கு வாழ்க்கை மூல்யங்கள் தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷம் என்பதாகும். இதே வரிசையில் திருவள்ளுவர் அறம் பொருள் இன்பம் என்று முப்பால் நூலை வகுத்து அறத்துப் பாலில் மோக்ஷம் என்பபடும் வீடு பேற்றையும் வைத்துளார்.

 

டாக்டர் நாகசாமி திருவள்ளுவரின் முப்பாலும் (அறம் பொருள் இன்பம்) ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் உள்ள தர்ம சாஸ்திரம், அர்த்தசாஸ்திரம் காம சாஸ்திரம் நாட்ய சாஸ்திரம் ஆகியவற்றில் இருந்து ஏராளமான விஷயங்களை எடுத்திருப்பதை ஆதரங்களுடன் காட்டியுள்ளார். இதற்குமுன்னர் டாகடர் வி ஆர் ராமசந்திர தீக்ஷிதர் என்ற பேரறிஞர் இதே போல பல ஒப்பீடுகளைச் செய்தபோதிலும் டாக்டர் நாகசாமி கூடுதல் விஷயங்க ளைத் தருகிறார். தம்மபதம் என்னும் புத்தமத நூல், பகவத் கீதை ஆகியனவும் ஒப்பிடப்படுகின்றன.

 

ஜி.யு. போப் செய்த விஷமங்கள்

 

ரெவரண்ட் ஜி யூ போப் செய்த விஷமங்களை எடுத்துக் காட்டி அவர் முகத்திரையை கிழி கிழி என்று கிழித்துவிட்டார் டாக்டர் நாகசாமி.

1.புறநானூற்றின் பாடல்களில் 72 பாடல்களை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்த போப், கபிலர் என்னும் புலன் அழுக்கற்ற அந்தணாளனை, பிராஹ்மணனை— பறையன் என்று கூறியுள்ளார். கபிலர் தன்னை அந்தணன் என்று பறைசாற்றிய புற நானூற்றுப் பாடலை மறை த்துவிட்டார்.

  1. வள்ளுவர் எட்டு அல்லது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர் என்று தத்துப் பித்து என்று உளறியும் உள்ளார் ஜி யு போப்.

3.வள்ளுவர் மீது கிறிஸ்தவ மத தாக்கம் இருந்ததாகவும் இந்துக்கள் வரை வெறுத்ததாகவும் ஜி யூ போப் எழுதிய புளுகு மூட்டைகளை டாக்டர் நாகசாமி சொல்லால் எரித்துவிட்டார்.

விஷமக்கார ஜீ யூ போப்- புக்கு ஒரு ஆப்பு!

 

திருவள்ளுவர் சமணரா?

திருவள்ளுவர் சமணரா, திருக்குறள் சமண காவியமா என்ற விவாதத்துக்கே பொருள் இல்லை. ஏனெனில் இடை சமண நூல் என்று சொல்ல எந்தச் சான்றும் இல்லை என்கிறார். மேலும் திருவள்ளுவரின் சமயப் பிரிவு என்ன என்பதைத் தெரிவிக்கும் எந்த சான்றையும் அவர் அளிக்க விரும்பவில்லை என்றே தோன்றுகிறது என்கிறார்.

திருவள்ளுவரின் காலம்

டாக்டர் நாகசாமியின் புஸ்தகத்தைப் படித்தால் முந்தையவர் கூறிய வாதங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். அவைகளை எல்லாம் சுருங்கக் கூறி பின்னர் தன் வாதத்தை முன்வைக்கிறார். திருவள்ளுவர் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் எழுந்த சிலப்பதிகாரத்தும் முந்தையவர் என்று முடிவு செய்துள்ளார். இதற்கு சங்க நூல் சான்றுகளையும் சூத்ரம் பாணியில் வள்ளுவர் குறள் அமைந்திருப்பதும் அதன் பழமைக்கு சான்று பகரும் என்கிறார்.

 

காலனியாதிக்கப்  பேர்வழிகள் வள்ளுவரை கிறிஸ்தவராகவோ அல்லது கிறிஸ்தவர்களின் நண்பராகவோ காட்ட முயன்றதை எல்லாம் எடுத்துரைத்து அவைகளுக்கு ஆதாரமே இல்லை என்கிறார். ரெவரண்ட் லஸாரஸ் , எல்லீஸ் போன்றோரிம் அரும்பணிகளையும் மொழிந்துள்ளார்.

 

டக்டர் நாகசாமி ஆங்கிலம், தமிழ், ஸம்ஸ்க்ருதம் ஆகிய மூன்று மொழிகளில் வித்தகர். இப்படிப்பட்ட மும்மொழி அறிஞர்கள் தமிழகத்தில் மிகமிகக் குறைவு.

 

அவரே புஸ்தகத்தை முடிக்கும் முன் ‘புல்லட் பாயிண்டு’களில் ஒரு சுருக்கத்தைக் கொடுக்கிறார். அதில் அவர் சொல்லுவதாவது: ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் உள்ள சாஸ்திரங்களை அறியாதோர் திருக்குறளை நன்கு விளங்கிக் கொள்ள முடியாது என்று சொல்கிறார்.

 

உ,வே.சா.வின் நாடக வழக்கு, மு.வ.வின் கருத்துக்கள் பற்றி                     யும் அலசி ஆராய்கிறார் டாக்டர்.

 

ஸம்ஸ்க்ருத குறிப்புகளை  ஸம்ஸ்க்ருதத்திலேயே மொழிபெயர்ப்புடன் கொடுத்திருப்பது எல்லோருக்கும், குறிப்பாக தமிழ் பேசாத வட இந்தியர்களுக்கு ஆசிரியர் எதை ஒப்பிடுகிறார் என்று அறிய உதவும்.

 

இவ்வளவு பெரிய ஆராய்ச்சி விஷயங்கள் அடங்கிய நூலுக்கு இவ்வளவு குறைவான விலை நிர்ணயித்தது தமிழர்களுக்கும் வட இந்தியர்களுக்கும் ஒரு வரப்பிரசாதமே.

 

ஜி.யூ.போப், லஸாரஸ், எல்லீஸ் போன்றோர் பற்றி இவ்வளவு விரிவாக எங்கும் காணமுடியாது. Drew ற்றூ என்னும் ஆங்கிலேயர் திருக்குறளின் காமத்துப் பாலை மொழிபெயர்க்கவே முடியாது அவ்வளவு ஆபாசமானது. இதை மொழிபெயர்த்தால் வள்ளுவரின் பேர் ‘ரிப்பேர்’ ஆகிவிடும், மானம் விமானத்தில் பறந்து விடும், கதி ‘சகதி’ ஆகிவிடும் என்று கருதியதையும் டாக்டர் நாகசாமி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். ஆரம்பகால வெள்ளையர்கள், தமிழ் இலக்கிய அகத்துறைப் பாடல்களை ஆபாச இலக்கியம் என்று கருதியதைப் பார்க்கும்போது நமக்கு சிரிப்புதான் வரும்.

திருக்குறளைப் போன்ற ஒரு ரத்தினம் தமிழ் இலக்கிய உலகில் இல்லை என்று அடித்துக் கூறி வான்புகழ் வள்ளுவனின் புகழை மேலும் பரப்புகிறார் டக்டர் நாகசாமி .

 

அனைவரும் வாங்கிப் படித்து பாதுக்காக வேண்டிய நூல். தள்ளாத வயதிலும்  தமிழ் பரப்பும் டாக்டர் நாகசாமி , தமிழ் தாத்தா உ.வே.சா.வை நினைவு படுத்துகிறார் என்றால் மிகையாகாது.

வாழ்க வள்ளுவர்!! வளர்க டாக்டர் நாகசாமி . புகழ்.

 

Details of the Publication:

Tirukkural- An Abridgement of Sastras

Dr R Nagaswamy

December 2017

Pages 248, Price Rs.150

Published by Tamil Arts Academy and Giri Trading Agency Private Limited

Contact: www.giri.in

sales@giri.in

-சுபம்-

பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 48 (Post No.4937)

WRITTEN by S NAGARAJAN

 

Date: 22 April 2018

 

Time uploaded in London –  5-23  AM  (British Summer Time)

 

Post No. 4937

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU

 

 

பாரதி இயல்

 

மஹாகவி பாரதியார் பற்றிய நூல்கள் – 48

ப.கோதண்டராமன் அவர்களின் ‘பாரதி யுகம்

 

ச.நாகராஜன்

1

பாரதி ஆர்வலர் .கோதண்டராமன் அவர்கள் பாரதியார் பற்றி ஐந்து அத்தியாயங்களில் நூறு பக்கங்களில் நன்கு எழுதியுள்ள நூல் பாரதி யுகம்.

1961 பிப்ரவரியில் இமயப் பதிப்பகம், நாகப்பட்டினம்வெளியீடாக இது வந்தது.

மகாகவியின் பெருமை பற்றி முதல் அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப் புகுந்த நூலாசிரியர் ஒரு கவியின் லட்சணம் பற்றி நன்கு விளக்கி அது மகாகவிக்கு எப்படிப் பொருந்துகிறது என்பதை விளக்குகிறார்.

அதில் சில பகுதிகள் :
கவி வாழ்க்கையையும் மக்களின் உணர்ச்சிகளையும் பொலிவுடன் பாடுகிறான். அவன் உலகில் நெறி வழியைக் காட்டுகிறான்; தன் கற்பனைத் திறத்தினாலும், கவிதையின் அமைப்பு, அணி, அலங்காரம், இசை, ஒலிநயம், தாள லயங்கள் ஆகியவற்றினாலும் மக்களின் உள்ளத்தை மகிழ்விக்கிறான்.மானிட அனுபவத்திலும் இயற்கையிலும் உள்ளே அடங்கியுள்ள அழகுகளை எடுத்துக்காட்டி மக்களின் மனோபாவங்களையும் அனுதாபங்களையும் தூண்டி விடுகிறான்.

 

    மன அறிவிலிருந்து படிப்படியாக விடுதலையடைந்து சாதாரண உணர்வுக்கு அப்பாலுள்ள பேருணர்வுடன் உறவேற்படுத்திக் கொள்கிறான். இவ்வுணர்வு நிலையில் அவன் கேட்கும் தொனி தெய்வத்தனமை பொருந்தியது; அவன் காணும் காட்சி தெய்வீக ஆதரிசமாகிறது

2

தேசிய மகாகவி பாரதியார் என்ற இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் பாரதியாரின் தேசியப் பணி எப்படி படிப்படியாக மலர்ந்தது என்பது ந்ன்கு விவரிக்கப்படுகிறது. காங்கிரஸில் அரவிந்தரின் தாக்கம் நன்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. பாரதியார் 1906ஆம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் நடந்த காங்கிரஸ் மகாசபைக் கூட்டத்திற்கு பாரதியார், தமிழர் கோஷ்டியொன்றுடன் சென்றார். தாதாபாய் நௌரோஜியின் தலைமையில் அக்கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில் கலந்து கொண்டபின்னர் சகோதரி நிவேதிதாவை அவர் ச்ந்தித்தார்.

இவற்றை நன்கு விவரிக்கும் நூலாசிரியர், அடுத்து ..சிதம்ப்ரம் பிள்ளைபாரதியாரின் நட்பை விவரிக்கிறார். ‘என் உள்ளமே பாரதி நாவில் துடித்தது என்று ..சி. கூறுவதுண்டு என்ற செய்தியையும் தருகிறார்.

1907 டிசம்பர் மாதம் மிதவாதிகளின் கோட்டையான் சூரத்தில் காங்கிரஸ் கூடியது. அதில் கலந்து கொண்ட பாரதியார் அங்கு நடந்த ரகளையையும் அதில் கலநது கொண்ட தமிழர் பங்கையும் நகைச்சுவையுடன்எங்கள் காங்கிரஸ் யாத்திரை என்ற நூலில் விவரிக்கிறார்.

3

மூன்றாம் அத்தியாயம்புதுவையில் பாரதி என்ற தலைப்பைக் கொண்டது.

பதினேழு மாத காலம் வாரந்தோறும் வந்தஇந்தியா இதழில் பாரதியாரின் கட்டுரைகளைப் பற்றி நூலாசிரியர் விவரிக்கிறார்.

பாரதியாரின் தலையங்கத்தில் சில பகுதிகள்:

முதற் பிரயத்தினம் என்ற தலையங்கத்தில் (21-11-1908) ‘சுதந்திரத்தின் பொருட்டுத் தலைமுறை தலைமுறையாக ரத்தத்தில் வீழ்ந்து மாள்வரேனும், நம் சந்ததியார் நடத்திச் செல்லுமாறு தந்து விட்டுப் போகிற சுதந்திர யுத்தம் பல முறை தோற்றுப் போயினும் கடைசி வரை ஜயங்கொண்டே முடிவதாகும்:

நூலாசிரியர் கவி பைரனின் மொழிகளை பாரதியார் இப்படி தமிழில் தருவதைச் சுட்டிக் காட்டுகிறார்.

இன்னொரு தலையங்கம்பாரதியார் எழுதியது:

ஸ்வதந்திரமடைய விரும்புவோர் செல்லவேண்டிய பாதை மல்லிகையிதழ்கள் தூவிய பாதையன்று, கல்லும் முள்ளும் பரப்பிய பாதை, செங்குத்தான வழி.

அரவிந்தரின் புதுவை வருகை, அவருடனான பார்தியாரின் உறவு பற்றி இந்த நூலின் ஆசிரியர் அழகுற விளக்குவதில் ஒரு பகுதி இது:

பாரதியார்  ஸ்ரீ அரவிந்தரின் மகா மேதையையும் ஆத்மீகத் துறையில் அவர் அடைந்துள்ள  தேர்ச்சியையும் நன்குணர்ந்தவர். இவ்விஷயங்களைப் பற்றிஇந்தியாவில் கட்டுரைகள் பல வெளியாகியுள்ளன. தாம் புதுவையில் வாடிக் கொண்டிருந்தபோது தம்மிலும் பல துறைகளில் சிறந்து விளங்கிய ஒரு பெரியார் தமக்கு நட்புரிமை அளித்ததை ஒரு பாக்கியமாகவே கருதினார். பாரதியார் அரவிந்தரை மதித்துப் போற்றியதைப் போலவே, அரவிந்தரும் தேசாபிமானியும் அருந்தமிழ்ப் புலவருமான பாரதியை உரிய முறையில் மதித்து வந்தார்.

புதுவையில் மலர்ந்த பாரதியின் படைப்புகளைப் பற்றி மிக விரிவாக இந்த நூலில் திரு .கோதண்டராமன் அழகுற விளக்குகிறார்.

4

நான்காம் அத்தியாயமானஇறுதிக் காலம் அத்தியாயத்தில் பாரதியாரின் கடய வாழ்க்கை மற்றும் சென்னை வாழ்க்கையைக் காண்கிறோம்.

காந்திஜியுடனான சந்திப்பு, கூடலூரில் 1921 மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி பாரதியார் நிகழ்த்தியமனிதனுக்கு மரணமில்ல என்ற சொற்பொழிவு, பார்த்தசாரதி கோயில் யானை பாரதியாரைத் தன் துதிக்கையால் தூக்கிப் போட்டது, .வே.சு ஐயர் பாரதியாரை சிறைக்குச் செல்லும் முன்னர் பாரதியாரைச் சந்தித்தது, மறுநாள் இரவு சுமார் 1-30 மணிக்கு பாரதியாரின் ஆவி பிரிந்தது ஆகியவை பற்றிக் காண்கிறோம்.

5

பாரதி யுகம் என்ற ஐந்தாம் அத்தியாயத்துடன் நூல் முடிகிறது.

பாரதியாரின் சிறப்புகள் அனைத்தும் சுருக்கமாக இதில் விளக்கப்படுகிறது.

நூலின் இறுதி பாரா:

பாரதியார் இத்தகைய வாழ்க்கையின் மூலமாகவும் இதனின்று எழுந்த அமர இலக்கியங்களின் மூலமாகவும் ஒரு புதிய சகாப்தத்தையே, ஒரு புதிய யுகத்தையே ஆரம்பித்தார். பாரதியுகம் இன்றும் நடக்கிறது. இந்த நூற்றாண்டின் பாதிக்கு மேல் முடிந்து விட்டது. ஆயினும் இன்னும் பாரதியாரை வெல்ல வல்ல யாதொரு பாவாணனையும் காணோம். இளங்கவிகள் தம்மைப் பாரதி பரம்பரை எனக் கூறிக் கொள்கின்றனர். அவர்களுடைய பாடல்கள் பெரிதும் பாரதியாரைத் தழுவியனவாகவே காண்கின்றன. பாரதியார் வாழ்க!

அருமையான இந்த நூல் பாரதி ஆர்வலர்களை நிச்சயம் கவரும் என்பதில் ஐயமில்லை!

***

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம்– 80 (Post No.4931)

COMPILED by S NAGARAJAN

 

Date: 20 April 2018

 

Time uploaded in London –  6-23  AM  (British Summer Time)

 

Post No. 4931

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU

 

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 80

  பாடல்கள் 692 முதல் 701

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : ச.நாகராஜன்

புலவர் கு.ப. பெருமாள் இயற்றிய       பாரதியின் “பா”ரதம்

இந்த பாரதியாரின் வரலாற்று நூலில் பல அத்தியாயங்கள் உள்ளன. நூலை முழுவதுமாகத் தர இயலாத நிலையில் தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள் இங்கு அளிக்கப்படுகின்றன. இங்கு மாணவ மணம் என்ற அத்தியாயத்தில் உள்ள 10 பாடல்களைப் படித்து மகிழலாம்.

அத்துடன் நூலை அப்படியே புகைப்படங்களாக எடுத்து அளிக்கும் உத்தி கையாளப்படுகிறது.

ஆகவே நூலின் பக்கங்களை அப்படியே காணலாம்.

இணைப்பாகத் தரப்படுபவை :

மாணவ மணம் – 10 பாடல்கள்

 

 

தொகுப்பாளர் குறிப்பு:
புலவர் கு.பொ.பெருமாள் பல்வேறு சந்தங்களில் மரபு நிலை மாறாது பாடல்களை யாத்துள்ளார்.

இவர் தன்னைப் பற்றிக் கூறுவதில் ஒரு சிறு பகுதி: “ உயர் பள்ளி சென்று ஒரு நாளும் கல்லாத யான் கறைப்பட்டவனாகச் சிறைப் (ஆயுட்சிறை) பட்ட காலத்தில் இருபத்து ஏழாம் அகவையில் இருட்டறையில் தவித்த எனக்கு, அணையா ஒளிவிளக்காகக் கல்வி அறிவூட்டிப் புலவனாக வெளியில் வரும் நிறைவுற்றவனாகச் செய்தவர், இதயத்துள் என்றும் நிற்கும் என் ஆசிரியர் ஆவார்கள்.”

இவரது ஆசிரியர் நக்கீரன்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் மாவட்டம் புளியம்பட்டியில் இருக்கும் புலவர் பதிப்பகம் இந்த நூலை வெளியிட்டுள்ளது.

முதற் பதிப்பு டிசம்பர் 2003. விலை ரூ 35/ (144 பக்கங்கள்)

கவிஞர் கு.பொ.பெருமாள் அவர்களுக்கும் புலவர் பதிப்பக உரிமையாளருக்கும் நமது நன்றி

***

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 79 (Post.4925)

COMPILED by S NAGARAJAN

 

Date: 18 April 2018

 

Time uploaded in London –  5-37  AM  (British Summer Time)

 

Post No. 4925

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU

 

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 79

  பாடல்கள் 666 முதல் 691

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : ச.நாகராஜன்

புலவர் கு.ப. பெருமாள் இயற்றிய       பாரதியின் “பா”ரதம்

இந்த பாரதியாரின் வரலாற்று நூலில் பல அத்தியாயங்கள் உள்ளன. நூலை முழுவதுமாகத் தர இயலாத நிலையில் தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள் இங்கு அளிக்கப்படுகின்றன. இங்கு இறைவணக்கம் – ஒரு பாடலையும், பாரதி யார் என்ற அத்தியாயத்தில் 25 பாடல்களையும் படித்து மகிழலாம்.

அத்துடன் நூலை அப்படியே புகைப்படங்களாக எடுத்து அளிக்கும் உத்தி கையாளப்படுகிறது.

ஆகவே நூலின் பக்கங்களை அப்படியே காணலாம்.

இணைப்பாகத் தரப்படுபவை :

முதல் பாடல் : இறை வணக்கம்

1 பாடல்

பாரதி யார்? அத்தியாயத்தில் 25 பாடல்கள் மட்டும்

 

தொகுப்பாளர் குறிப்பு:
புலவர் கு.பொ.பெருமாள் பல்வேறு சந்தங்களில் மரபு நிலை மாறாது பாடல்களை யாத்துள்ளார்.

இவர் தன்னைப் பற்றிக் கூறுவதில் ஒரு சிறு பகுதி: “ உயர் பள்ளி சென்று ஒரு நாளும் கல்லாத யான் கறைப்பட்டவனாகச் சிறைப் (ஆயுட்சிறை) பட்ட காலத்தில் இருபத்து ஏழாம் அகவையில் இருட்டறையில் தவித்த எனக்கு, அணையா ஒளிவிளக்காகக் கல்வி அறிவூட்டிப் புலவனாக வெளியில் வரும் நிறைவுற்றவனாகச் செய்தவர், இதயத்துள் என்றும் நிற்கும் என் ஆசிரியர் ஆவார்கள்.”

இவரது ஆசிரியர் நக்கீரன்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் மாவட்டம் புளியம்பட்டியில் இருக்கும் புலவர் பதிப்பகம் இந்த நூலை வெளியிட்டுள்ளது.

முதற் பதிப்பு டிசம்பர் 2003. விலை ரூ 35/ (144 பக்கங்கள்)

கவிஞரையும் பதிப்பகத்தையும் தொலைபேசி வாயிலாகவும் கடித வாயிலாகவும் தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்தும் பலனில்லை.

கவிஞர் கு.பொ.பெருமாள் அவர்களுக்கும் புலவர் பதிப்பக உரிமையாளருக்கும் நமது நன்றி

 

 

 

 

***

 

அனுமன் தோல்வி! ஆனைக்கும் கூட அடி சறுக்கும்! (Post No.4917)

அனுமன் தோல்வி! ஆனைக்கும் கூட அடி சறுக்கும்! (Post No.4917)

 

WRITTEN by London Swaminathan 

 

Date: 15 April 2018

 

Time uploaded in London –  16-36 (British Summer Time)

 

Post No. 4917

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU.

 

 

 

கம்பன் ஒரு உண்மைக் காட்சியை நமக்குப் படம்பிடித்துக் காட்டுகிறான். கும்ப கர்ணனுக்கு, ஒரு வீரன் போல அனுமன் சவால் விடுக்கிறான். கும்பகர்ணனும் அதை ஏற்று ஒரேயடியில் அனுமனை வீட்டுக்கு அனுப்புகிறான். பின்னொரு முறை கும்பகர்ணன் அனுமனே! உன் கூட சண்டை போட எனக்கு ஆசை. வாயேன் என்கிறான். அப்போது அனுமன் உண்மை பேசுகிறான். இதோ பார்! நான் ஒரு முறை உனக்குச் சவால் விட்டேன். தோற்றால் இனிமேல் உன்னுடன் சண்டை போட மாட்டேன் என்றேன்; நான் தோற்றதால் இனிமேல் எனக்கு போர் செய்ய நியாயம் இல்லை என்று ஒப்புக்கொண்டு போய் விடுகிறான். சொல்லுக்கு அவ்வளவு மதிப்பு? முன் ஒன்று பின் ஒன்று பேசுவார் அக்காலத்தில் இல்லை!

 

யுத்த காண்டத்தில் கும்ப கர்ணன் வதைப் படலத்தில் கம்பன் ( அனுமன் வாய் மொழி மூலம்) சொல்கிறான்:

எறிகுவென் இதனை நின்மேல் இமைப்புறும் அளவில் ஆற்றல்

மறிகுவது அன்றி வல்லை மாற்றினை என்னின் வன்மை

அறிகுவர் எவரும் பின்னை யான் உன்னொடு அமரும் செய்யேன்

பிறிகுவென் உலகில் வல்லோய் பெரும்புகழ் பெறுதி என்றான்

 

பொருள்

இந்த மலையை உன்மேல் எறியப் போகின்றேன். இமைப் பொழுதில் உன் சக்தி அழியும். ஆனால் நீ இந்த மலையைத் தடுத்துவிட்டால், உன் பலத்தை உலகமே தெரிந்து கொள்ளும். அப்படித் தடுத்துவிடால் நான் திரும்பிப் போய்விடுவேன். உன்னோடு சண்டை போட மாட்டேன். இந்தச் செயலைச் செய்து உலகப் புகழ் பெறலாமே! என்று அனுமன் கிண்டல் தொனியில் பேசுகிறான்.

 

அதற்குக் கும்பகர்ணன் சொன்னான்:–

 

மாற்றம் அஃது உரைப்பக் கேளா மலை முழை திறந்தது என்னக்

கூற்று உறழ் பகுவாய் விள்ள நகைத்து நீ கொணர்ந்த குன்றை

ஏற்றெனன் ஏற்ற காலத்து இறை அதற்கு ஒற்கம் எய்தின்

தோற்றனென்  உனக்கு என் வன்மை சுருங்கும் என்று அரக்கன் சொன்னான்

 

 

பொருள்

அனுமன் சொன்ன சொல்லைக் கேட்டு கும்பகர்ணன் நகைத்தான். மலைக் குகை போன்ற வாயைத் திறந்து சிரித்தான். நீ எறியும் மலையைத் தாங்கும் போது என் தோள்கள் சிறிது தளர்ந்தாலும் நான் தோற்றவன் ஆவேன் என்றான் கும்ப கர்ணன்.

 

அடுத்த இரண்டு பாடல்களில் அனுமன் மலையை எறிந்ததையும் அது கும்பகர்ணனின் தோளில் பட்டு நூறாகச் சிதைந்து போனதையும், அதைப் பார்த்து அனுமன், இவனை ராமனின் அம்புகள் மட்டுமே தாக்க முடியும் என்று எண்ணித் திரும்பிப் போனதையும் சொல்கின்றன.

 

அவ்வளவு வலிமை ராவணன் தம்பிக்கு!

 

இதே படலத்தில் பின் ஒரு காட்சி. சுக்ரீவன் மீது கும்பகர்ணன் எறிந்த சூலத்தை அனுமன் முறித்து விடுகிறான். அபோது கும்பகர்ணனும் அனுமனின் செயலை- ஆற்றலை — வியந்து என்னுடம் போருக்கு வா என்கிறான். அதற்கு அனுமன் சொன்ன பதில்:

முன் இனி எதிர்க்கிலேன் என்று முற்றிய

பின் இலை பழுது எனப் பெயர்ந்து போயினான்

 

பொருள்:

முன்பு இனிமேல் உன்னை எதிர்த்துப் போரிட மாட்டேன் என்று சொல்லி போரை முடித்துக் கொண்டேன். இனிமேல் உன்னுடன் போர் செய்வது பிழையாகும் என்று விளம்பிவிட்டு அனுமன்  அகன்றனன்.

 

சொன்ன சொல்லுக்கு அவ்வளவு மதிப்பு.

ஆனைக்கும் கூட அடி சறுக்கும்; அனுமனுக்கும் கூட தோல்வி வரும்!

(ஆயினும் இறுதி வெற்றி வானர சேனைக்கும் ராமனுக்கும் என்பதை மறத்தல் கூடாது– அறம் வெல்லும்- பாவம் தோற்கும் என்பது கம்பன் வாக்கு. தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷிதஹ.

 

–சுபம்–

லெட்சுமணன் படித்த ‘ஸ்கூல்’ பற்றி கம்பன் தகவல் (Post No.4916)

லெட்சுமணன் படித்த ஸ்கூல் பற்றி கம்பன் தகவல் (Post No.4916)

 

WRITTEN by London Swaminathan 

 

Date: 15 April 2018

 

Time uploaded in London –  14-27 (British Summer Time)

 

Post No. 4916

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU.

 

நான் வாழும் லண்டனில் வேலைவாய்ப்பு பேட்டிகளில் எந்தப் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு மாணவன் படித்தான் என்பதற்கும் மார்க் (mark) உண்டு. நேருஜி படித்த ஈடன் (Eton) பள்ளி, மற்றும் அரசியல் பேர்வழிகளின் பிள்ளைகள் படித்த கேம்பிரிட்ஜ், ஆக்ஸ்போர்டு (Cambridge, Oxford) பல்கலைக் கழகங்கள், பிரைவேட் ஸ்கூல் (மாதத்துக்கு 2000, 3000 பவுண்டு பீஸ்/fees) ஆகியவற்றுக்கு தனி மதிப்பு. அதிலிருந்தே அவர்களின் குணநலனும், அந்தஸ்தும், அறிவும் புலப்படும் என்ற ஒரு அசட்டு நம்பிக்கை.

 

ராமனின் தம்பி லெட்சுமணன் படித்த ஸ்கூலில் தியரி (theory) கிடையாதாம்; அதிகம் பிராக்டிகல் (practical) பாடங்கள்தானாம்! இதைக் கம்பனே இலக்குவன் வாய்மூலம் இயம்புகிறான். அதைப் படித்து கொஞ்சம் சிந்தித்துப் பார்த்தால், கம்பன் எவ்வளவு   நுணுக்கமாகப் பார்க்கிறான் என்பது புலப்படும்,

 

“நீ ராமன் தம்பி, நான் ராவணன் தம்பி, வா, கொஞ்சம் வீர வசனம் பேசுவோம்; அதில் யார் வெல்கிறார்கள் என்று முதலில் பார்ப்போம் என்கிறான்” கும்பகர்ணன்.

 

அதற்கு இலக்குவன் பதில் சொல்கிறான். “அப்பனே நான் படித்த பள்ளிக்கூடத்தில் எங்க வாத்தியார் சொல்லிக் கொடுத்த பாடம் வேறு; நீங்கள் சொல்லினால் பேசுவீர்கள்; நாங்கள் வில்லினால்தான் பேசுவோம்; அதுதான் நான் கற்ற பாடம்”.

 

முதலில் போர்க்களத்தில் வாக்குவாதம் நடத்துவது என்பதே இந்திய வழக்கு; பகவத் கீதை இதற்குச் சான்று. யுத்த காண்டத்தில் பல எதிர் எதிர் தரப்பு வீரர்கள் சொற் கணைகளைப் பெய்த பின்னரே விற்கணைகளைத் தொடுப்பர் என்பதைக் கம்பனும் காட்டுவான் .

இலக்குவன் மட்டும் எங்கள் ஸ்கூல் சிலபஸ் School syllabus வேறு என்று சொல்வதை கம்பன் கவி வழி சுவைப்போம்:

 

இராமன் தம்பி நீ இராவணன் தம்பி நான் இருவேம்

பொரநின்றேம் இது காணிய வந்தனர் புலவோர்

பராவும் தொல் செரு முறை வலிக்கு உரியன பகர்ந்து

விராவு நல் அமர் விளைக்குதும் யாம் என விளம்பா

யுத்த காண்டம், கும்ப கர்ணன் வதைப் படலம், கம்ப ராமாயணம்

 

பொருள்

நீ ராமனுக்குத் தம்பி; நான், ராவணனுக்குத் தம்பி. இருவரும் இப்போது போரிட நிற்கிறோம்.  இப்போரினைப் பார்க்க தேவர்களும் வந்தனர். புகழத் தக்க பழமையான போர் முறையில், நம் பலத்துக்கேற்ற வகையில் முதலில் கொஞ்சம் கதைப்போம்; பின்னர் கை கலப்போம் – என்று கும்ப கர்ணன் செப்பினான்.

 

இலக்குவன் பதில்

 

அல்லினால் செய்த நிறத்தவன் அனையது பகர்

மல்லினால் செய்த புயத்தவன் மாற்றங்கள் நும்பால்

வில்லினால் சொல்லின் அல்லது வெந்திறல் வெள்கச்

சொல்லினால் சொலக் கற்றிலம் யாம் எனச் சொன்னான்

பொருள்

இருளையே உருக்கி வார்த்து செய்தாற் போல இருந்த கும்ப கர்ணன் சொல்லினைக் கேட்ட (மல்யுத்தம் செய்ததால் உரம் ஏறிப்போன தோள் கொண்ட)  இலக்குவன் உரைத்தான்— “உனக்கு பதில் சொல்வது வில்லினால் மட்டுமே இயலும். வீரத்துக்கு இழுக்கு உண்டாக்கும் வகையில் சொல்லினால் சொல்ல யாம் கற்கவில்லை”.

 

என் வில்தான் பேசும்; சொல் வேண்டாம்; இதுதான் நான் கற்றது.

நல்ல அருமையான பதில்

 

சில கம்பன் பாட்டில் சொல் நயம் இருக்கும்; சில கம்பன் பாட்டில் பொருள் நயம் இருக்கும்; இன்னும் சில பாடல்களில் இரு நயமும் இருக்கும்.

 

படித்துச் சுவையுங்கள்.

 

-சுபம்–

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 78 (Post No.4915)

COMPILED by S NAGARAJAN

 

Date: 15 April 2018

 

Time uploaded in London –  7-04 AM  (British Summer Time)

 

Post No. 4915

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU

 

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 78

  பாடல்கள் 654 முதல் 665

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : ச.நாகராஜன்

                           பாரதி பத்துப்பாட்டு

நூலில் பத்து அத்தியாயங்கள் உள்ளன. இங்கு பத்தாம் அத்தியாயமான பாரதி பார்வையில் பாரதி இடம்பெறுகிறது.

பத்தாம் அத்தியாயம்: பாரதி பார்வையில் பாரதி

1 முதல் 12 வரை உள்ள பாடல்கள்

 

காலச்சக் கரத்தின் மேற்பகு தியெனில்

     காணுமு யிர்களின் பிறப்பாகும்

சீலமு றவது சுழல்கையில் கீழே

    சென்றிட லென்பது இறப்பாகும்

ஓலமிட் டழுவதில் பயனென் பிறந்தோர்

     ஒருநாள் மடிவது முறையாகும்

கோலமிட் டழித்தல் போல்பிறப் பிறப்பும்

    கோலம்மா றிவரல் இயல்பாகும்

 

எவரிறந் தாலும் மறுகணம் மறத்தல்

    இப்புவி மாந்தர் குணமாகும்

அவர்போல் எனையும் மறந்திடு வாரெனில்

    அதுவே வாழ்வின் நிலையாகும்

தவறா ததுவே நிகழும் எனயென்

    தமிழ்நாட் டினையும் நினைந்திட்டேன்

தவறாய் நினைத்தேன் எனும்படி என்றும்

    தமிழகம் என்னைப் போற்றிடுதே

 

என்பெய ராலே எண்ணிலா மன்றம்

    இருப்பதைக் கண்டு வியக்கின்றேன்

என்கவி தைகளை பலவடி வத்தில்

     எங்கணும் பாடக் கேட்கின்றேன்

என்னைப் பற்றிய ஆய்வுகள் பலவும்

     ஏடுக ளில்வரக் காண்கின்றேன்

என்தமிழ் நாட்டார் எனைமறப் பாரோ

    என்பதைக் கண்டு மகிழ்கின்றேன்

 

இந்நாள் எனையான் திரும்பிப் பார்க்கின்

     என்வாழ் வெனக்கே திகைப்பூட்டும்

அந்நாள் நடந்ததைச் சொல்கிறேன் எந்தன்

     ஆடையே பிறர்க்கு நகைப்பூட்டும்

எந்நா ளும்நான் நிம்மதி யாக

    இருந்தேன் என்றிட வாய்ப்பில்லை

இந்நாள் அதனை நினைத்துப் பார்த்தால்

    எனக்கே என்நிலை புரியவில்லை

 

சுயபுத்தி இல்லாமல் ஏதேதோ செய்வதாய்

     சூழ்ந்தவர் யாரும் சொல்ல

சுயசாதி வெறுப்புக்கு ஆளாகி அவரோடு

    சுற்றத்தால் ஒதுக்கப் பட்டேன்

சுயமாக எதனையும் செய்திட இயலாத

    சூழ்நிலைக் கைதி யானேன்

சுயசரி தம்எழுத முயன்றாலும் அதனையும்

    தொடராமல் நிறுத்த லானேன்

 

என்னிளம் பருவத்தின் பெருமைகள் ஈதென

     இயம்பிட ஏது மில்லை

சின்னஞ்சி றுவர்க்குள விளையாட்டில் கலந்திட

    சிறிதேனும் உரிமை யில்லை

இன்னுமோர் கொடுமையாய் சிறுமியைக் கொணர்ந்து

    என்மனைவி யாக்கி வைத்தார்

பின்னுமோர் சோதனை தந்தையார் மடிந்திட

    போகயிட மின்றி நின்றேன்

 

நிரந்தர மில்லாமல் ஊர்ஊராய் ஓடிநான்

     நிலையற்ற வாழ்வு வாழ்ந்தேன்

அரசனாம் தருமன்போல் அல்லல்கள் பலபட்டு

    அஞ்ஞாத வாசம் செய்தேன்

கரம்பிடித் திட்டநல் மனைவியொடு மக்களின்

     கடமையைச் செய்தி டாத

முரடனாய் வாழ்வியல் புரியாது முரண்படும்

    மூடனாய் தூற்றப் பட்டேன்

 

இத்தனைத் துயர்கள் இருப்பினும் கவிதை

     இயற்றுதல் மட்டும் நின்றதில்லை

எத்தனைத் தடைகள் குறுக்கிட்ட போதும்

     எழுதாமல் இருக்க இயலவில்லை

சித்தத்தில் ஒளிரும் சுடரென இருந்தென்னைச்

     சிறப்புறச் செய்தது தமிழன்றோ?

நித்தமென் சுவாசக் காற்றென இயங்கி

    நிலைபெறச் செய்தது கவியன்றோ?

 

வறுமையே தொடர்ந்தென்னைத் துரத்திய போதும்

    வடித்திடும் பாடலில் ஒருபோதும்

சிறுமையோ குறையோ நேர்ந்திட விடாமல்

     சீருடன் ஆய்ந்ததைப் படைத்திட்டேன்

பெறுமிச் சுதந்திரப் பயிரினை வளர்த்திட

    பாடுபட் டோரில் என்பெயரும்

உறுமென் பதுவே போதுமத னிலுமே

    உயர்நிலை எனக்குத் தந்திட்டார்

 

என்கவியைப் பாடாத மேடையில்லை எங்கும்

     என்புகழைப் பேசாத சபையுமில்லை

என்றாலும் நானன்று பாடியே மகிழ்ந்திட்ட

    இனிய பாரதமின்னும் தோன்ற வில்லை

என்சாதி என்மதம் என்னினம் என்மொழி

     எனமூளும் சண்டைகள் ஓய வில்லை

என்றுதான் இவையெலாம் தீருமோ அதுவரை

     என்பாடல் ஒலிப்பதில் பொருளு மில்லை

 

நல்லதோர் வீணையைச் செய்ததை மீட்டிட

     நல்லிசை அதனிலே கேட்க வில்லை

பல்லெழில் மிக்கதோர் ஓவியம் வாங்கியும்

    பார்த்திட விழிகளோ இரண்டு மில்லை

சொல்லழகு கொண்டதென என்கவியைப் பாடினார்

     சொல்பொருளை செயலாக்க முனைய வில்லை

அல்லல்கள் பலபட்டு அயராமல் இயற்றிய

    அருங்கவிகள் போல்நாடு அமையவில்லை

 

 

என்றென் தமிழ்மொழி உலகம் முழுதும்

ஏற்கும் செம்மொழி யாகிடுமோ

என்றென் பாரதம் எல்லா நலனும்

இருக்கும் நாடாய் உயர்வுறுமோ

என்றிவ் வுலகம் மாந்தர் யாவரும்

என்றும் சமமென இணைந்திடுமோ

அன்றென் கவிதைகள் உயிர்பெற் றிடுமே

அவற்றுள் நிலையாய் வாழ்வேனே!!!

 

பாரதி பார்வையில் பாரதி முற்றும்

பாரதி பத்துப்பாட்டு நூல் முற்றும்

தொகுப்பாளர் குறிப்பு:
பாரதிப் பத்துப்பாட்டை வெளியிட மகிழ்ச்சியுடன் அனுமதி தந்த கவிஞருக்கும் சந்தனத் தென்றல் பதிப்பக உரிமையாளர் கவிஞர் சி.காசிநாதன் அவர்களுக்கும் எமது நன்றி.

கவிஞரைப் பற்றிய குறிப்பு ஏற்கனவே தரப்பட்டுள்ளது.

***

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 76 & 77 (Post No.4909)

Bharatiyar- Tamil drama acted by Ramanan; Directed by Raman; pictures posted by Manion CGS

Compiled by S NAGARAJAN

 

Date: 13 April 2018

 

Time uploaded in London –  7-17 AM  (British Summer Time)

 

Post No. 4909

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU

 

 

 

 

 

 

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 76

  பாடல்கள் 632 முதல் 641

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : .நாகராஜன்

பாரதி பத்துப்பாட்டு

நூலில் பத்து அத்தியாயங்கள் உள்ளன. இங்கு எட்டாம் அத்தியாயமான பாப்பா பார்வையில் பாரதி தொடர்கிறது.

எட்டாம் அத்தியாயம்: பாப்பா பார்வையில் பாரதி

19 முதல் 28 வரை உள்ள பாடல்கள்

 

பாப்பா தனக்கொரு பாட்டு நீ

     பாடிக் கொடுத்ததைக் கேட்டு

பாப்பாக்கள் அத்தனை பேரும் இங்கு

     பயனடை தோம்வந்து பாரும்

 

சிட்டுக் குருவியைப் போல இங்கு

     சிறுவர்கள் திரிந்திட வேண்டும்

வட்டமிடும் பறவை கண்டு மனம்

    மகிழ வேண்டுமெனச் சொன்னாய்

 

காக்கைக் கும்கருணை காட்டு நீ

     கோழியு டன்விளை யாடு

ஊக்க முளகுதிரை மாடு ஆடு

    உறுதியாய் எம்தோழர் என்றாய்

 

பிள்ளையாய் இருந்திடும்போதே நாங்கள்

     பிறவுயிரை நேசிக்கக் கற்று

வள்ளலார் ஜீவகா ருண்யம் எங்கள்

     வாழ்வோடு ஒன்றவழி சொன்னாய்

 

நேரம் பிரித்துவொரு நாளில் எங்கள்

    நிகழ்வுகள் வகுத்துநீ தந்தாய்

சாரமுள பட்டியல் அன்றோ? – அதில்

     தேர்ந்திங்கு நடந்திடல் என்றோ?

 

தீமையை எதிர்கொள்ள வேண்டும் எனும்

     தீரத்தை எமக்கு நீ தந்தாய்

ஊமைபோல் இருந்திடு வோமோ? – வரும்

     உலுத்தரை விட்டுவைப் போமோ?

 

துன்பத்தில் சோர்ந்திடு வோமோ வெறும்

    சோம்பலில் மூழ்கிவிடு வோமோ?

அன்பினைத் துறந்திடு வோமோ? – தெய்வ

     அருளினை மறந்திடு வோமோ?

 

தமிழ்தனை வணங்கிட வேண்டும் நாம்

     சார்ந்த பாரதம் காக்க வேண்டும்

அமிழ்தில் இனியதிந்த தேசம் எனும்உன்

    அரியவா சகம்போற்ற வேண்டும்

 

அன்று நீ சொன்னவை யாவும் முன்பு

    அந்தபாப் பாக்கள் கேட் டிருந்தால்

இன்றுபெரி யவரான பின்னால் இங்கு

     இத்தகைய தீமையிருந் திராது

 

இந்நாளில் நாங்களுன் பாட்டைக் கேட்டு

    எம்வாழ்வில் அதுபோல் நடப்போம்

எந்நாளும் எம்தலை முறைகள் அதனை

    ஏற்றுனைப் போற்றநீ வாழ்க!

பாப்பா பார்வையில் பாரதி முற்றும்

xxx

 

 

பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 77

  பாடல்கள் 642 முதல் 653

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : ச.நாகராஜன்

பாரதி பத்துப்பாட்டு

நூலில் பத்து அத்தியாயங்கள் உள்ளன. இங்கு ஒன்பதாம் அத்தியாயமான சித்தர் பார்வையில் பாரதி இடம்பெறுகிறது.

ஒன்பதாம் அத்தியாயம்: சித்தர் பார்வையில் பாரதி

1 முதல் 12 வரை உள்ள பாடல்கள்

 

பதினெட்டு சித்தர்கள் இந்த நாட்டில்

     பாங்குடனே வாழ்ந்ததாய்ச் சொல்வா ருண்டு

அதிலென்ன கணக்கென்று அதற்கும் மேலே

     அங்குமிங்கு மாய் சித்தர் பலபே ருண்டு

அதிசயங்கள் எனவுலகம் வியந்து போற்றும்

      அட்டமா சித்திகளும் பெற்றா ருண்டு

அதிலொருவன் எனயானும் இங்கு வந்தேன்

     அருட்கவி பாரதியே உன்னைக் கண்டேன்

 

அத்வைத நிலைகண்ட நீயும் அந்நாள்

     யானுமொரு சித்தனென சொல்லிக் கொண்டு

எத்தனைபேர் அன்றதனை ஏற்றுக் கொண்டார்

    ஏற்கனவே பித்தனென்றார் இதையேற் பாரா?

உத்தமனே உனக்குள்ளே இருந்த ஆன்ம

     ஒளிச்சுடரை உணர்ந்தவர்கள் சிலரே யன்றோ?

இத்தரையில் குருவெனவே உனக்குற் றோரை

     யாவருக்கும் அருள்கிடைக்க உரைத்தா யன்றோ?

 

தத்துவத்தை யாவருக்கும் உரைப்ப தற்கு

     தகுதிமிக்க ஞானியர்கள் பலபேர் வந்தார்

எத்தனைநாள் விரிவாக உரைத்த போதும்

    ஏதுமே புரியவில்லை என்றார் பல்லோர்

அத்தனென உனக்கமைந்த குள்ளச் சாமி

    அரியநற் தத்துவத்தை உரைக்கக் கேட்டு

சத்தான அதன்பொருளை யாவ ருக்கும்

     சாற்றினாய் உயர்ராமா நுசனைப் போல

 

குட்டிச்சு வர்தன்னை கிணற்றில் காட்டி

    குழப்புதற்குப் பரிதியையும் காட்டி நின்றால்

வெட்டித்த னமென்றதை நினைத்தி ருப்பார்

    வித்தகனே நீயன்றோ பொருளு ணர்ந்தாய்

சுட்டெரிக்கும் பரிதியது கிணற் றினுள்ளே

    சுடராகத் தெரிதல்போல் நம்முள்ளத்தில்

திட்பமுடன் சிவமென்னும் சுடரைக் கண்டு

    சிந்தனையற் றுச்சுவர்போல் இருப்போம் என்றாய்

 

அன்பினையே சிவமென்றார் திருமூ லர்தாம்

     அதற்கிலக் கணமாம் கோவிந்த சாமி

என்றுமுன் கல்விநலம் சிறப்ப தற்கு

     எந்தையென நீமகிழ வந்த தாலே

துன்பமெலாம் தீர்ந்திட்டாய் ஞானந் தன்னை

     தெளிவுறவே உணர்ந்திட்டாய் பாத்தி ரந்தான்

இன்னருளை ஏற்குமெனில் கொடுப்ப தற்கு

    ஏற்றகுரு தேடிவரல் இயல்பே யன்றோ?

 

குவளைக்கண்ணன் கொணர்ந்த யாழ்ப்பா ணத்தார்

     குருவெனவே அமைந்ததிலே நிறைவு கண்டாய்

இவருந்தன் இல்லத்தில் நுழைந்த தாலே

     ஈடற்ற வீடின்றே உற்றே னென்றாய்

தவறாமல் யாவரையும் உரைத்து நீயும்

    தகுதியுள்ள சீடனென உணர்த்து கின்றாய்

அவரைப்போல் தத்துவத்தில் நிறைவு பெற்று

    அரியதொரு சித்தனென உயர்ந்து நின்றாய்

 

மனத்தினில் புகுந்துள்ள அசுர சக்தி

    மாண்பிழக்கச் செய்துவிடும் மனிதர் தம்மை

சினத்தினை முதலில் நாம் துறந்தால் போதும்

    சீரிய நற்குணங்கள் நமக்குள் மேவும்

தினந்தினம் சினத்தினில் மூழ்கி மூழ்கி

    திசைமாறிச் சென்றோர்க்கு உய்வே யில்லை

அனலாக நமைஎரிக்கும் அதனை விட்டால்

     ஆன்மநெறி வாய்க்குமென்றார் உனைப்போ லுண்டோ?

 

சித்தத்தில் பற்றனைத்தும் நீங்கி னோனே

    சித்தனாவான் ஆனால்நீ புதுமைச் சித்தன்

எத்தினமும் மாறாத காதல் மாண்பை

    இங்கும்நீ உரைத்ததினால் வியந்தார் பல்லோர்

முத்திரையாய் ஆடவர்க்கும் கற்புண் டென்றே

     மொழிந்ததினால் திகைத்திட்டார் ஆண்க ளெல்லாம்

வித்தகனே உனைப்போல வாழ்வோ டொன்றி

    வியன்ஞானம் உரைத்தவர்தாம் எவரும் உண்டோ?

 

ஓரட்சரம் ஈரட்சரம் ஐந்து எட்டு

     ஒலிக்கின்ற நவாட்சரம் என்றே நம்முள்

யாரட்சரம் பெரிதெனவே போட்டி யிட்டு

     எத்தெய்வத் தையுமிகழல் முறையோ நன்றோ

பாரதனில் பலபெயரில் வழங்கிட் டாலும்

    பாங்குடைய தெய்வமெலாம் ஒன்றே யன்றே

தாரகமாய் சாமிநீ என்று ரைக்கும்

     தத்வமஸி என்பதனை ஏற்றா யன்றோ?

 

கனகலிங்கம் தனக்குநீயும் போட்ட பூணூல்

    காலமெலாம் சமுதாயம் சொல்லி வந்த

அனலாக சுட்டெரித்த சாதித் தீயை

    அணைப்பதற்கு வார்த்திட்ட மழைநீரன்றோ?

இனமென்றும் மதமென்றும் சாதி யென்றும்

    ஏனிங்கு மானிடர்கள் பிரிந்து நின்றார்

அனவருளும் இறைவனுளான் அறீவீ ரென்ற

     அத்வைத நிலையதனில் கண்டா யன்றோ?

 

பட்டினால் உத்தரியம் தந்தே உன்னைப்

    பான்மையுடன் அணிகயென உரைத்த போது

மட்டற்ற பட்டுப்பூச் சிகளைக் கொன்றே

     வடித்திட்ட உடையன்றோ பட்டின் ஆடை

இட்டமுடன் இதையணிந்தால் அவைதாம் வந்தே

     எமதுயிரை உடுத்தனையோ என்றே கேட்கும்

தொட்டாலே பாவமென்று உரைத்தா யன்றோ?

     தெய்வநிலை அதிலுன்னுள் உணர்ந்தா ரன்றோ?

 

சித்தரென்போர் தமக்கெங்கும் சமாதி யுண்டு

    திருக்கோயில் அவர்க்கென்றே அமைவ துண்டு

இத்தரையில் நான்சாகா திருப்பே னென்றே

     இயம்பியவன் பூதவுடல் தனக்கு இங்கே

எத்துமடை யாளமில்லை என்ற போதும்

    ஏற்றதத் துவமோடு தமிழ றிந்தோர்

சித்தமெலாம் நீயிருக்கும் கோயி லாக

    சித்தனென நிலைபெற்றாய் என்றும் வாழ்க!

 

 

சித்தர் பார்வையில் பாரதி முற்றும்

தொகுப்பாளர் குறிப்பு:
பாரதிப் பத்துப்பாட்டை வெளியிட மகிழ்ச்சியுடன் அனுமதி தந்த கவிஞருக்கும் சந்தனத் தென்றல் பதிப்பக உரிமையாளர் கவிஞர் சி.காசிநாதன் அவர்களுக்கும் எமது நன்றி.

கவிஞரைப் பற்றிய குறிப்பு ஏற்கனவே தரப்பட்டுள்ளது.

***