மாணவர்கள் அதிக மார்க் வாங்க வைட்டமின் மாத்திரை உதவுமா? (Post No.7162)

WRITTEN  by  London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 31 OCTOBER 2019

Time  in London – 18-35

Post No. 7162

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.


Vitamin Tablets  to Students 

1992ம் ஆண்டு நவம்பர் 8ம் தேதி நான் எழுதிய கட்டுரை மாணவர் அறிவு வளர வைட்டமின் (விட்டமின் என்றும் உச்சரிக்கலாம்) மாத்திரைகள் உதவுமா என்று பிரிட்டனில் நடந்த ஒரு சுவையான வழக்கு பற்றியதாகும்.

சுவையான வழக்கு இது. படியுங்கள்

London Swaminathan’s Articles in 1992 Dinamani

–subham–