அலெக்ஸாண்ட்ரா டேவிட் நீல் தரும் குட்டிக் கதைகள் (Post No.5899)

Alexandra in her teen age (wikipedia picture)

Written by S Nagarajan


Date: 8 JANUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 7-05 am


Post No. 5899

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.tags-குட்டிக் கதைகள், அலெக்ஸாண்ட்ரா டேவிட் நீல் 

–subham–