இந்திராகாந்தி அசைக்க முடியாத 5 மகா ராஜாக்கள் (Post.9333)

WRITTEN  BY KATTUKKUTY

Post No. 9333

Date uploaded in London – –     3 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஞான மொழிகள் – 28

Kattukutty

மின்சாரத்திற்கும், மின்னலுக்கும் உள்ள வேற்றுமைகள் என்னென்ன???

மின்னலுக்கு பில் கட்டவேண்டிய அவசியமில்லை!!!

xxx

ஏன் சிரிக்கிறாய்???

சட்டையின் முதுகுக்குப் பின் பெரிய கிழிசல்………

போய் வேறு சட்டை போட்டுக்கொண்டு வராமல் ஏன் சிரிக்கிறாய் ?

கிழிசல் உன்சட்டையில் !!!!

xxx

நமது உலகில் எட்டு வகை கேலண்டர்கள் உண்டு

LUNAR YEAR -லூனார் வருடம்- 354 நாட்கள்

COMMON YEAR – சாதாரண வருடம் – 365 நாட்கள்

LEAP YEAR – லீப் வருடம் -366 நாட்கள்

JULIEAN YEAR – ஜூலியன் வருடம் 365 நாட்கள்,6மணி நேரம்

SOLAR YEAR- சோலார் வருடம் 365 நாட்கள்,5 மணி நேரம்,48 நிமிடங்கள்,46 வினாடிகள்.

SIDEREAL YEAR – சிட்ரியல் வருடம் 365 நாட்கள் 6மணி நேரம்,

9 நிமிடங்கள், 9 வினாடிகள்

ANOMALISTIC YEAR – அனோமலிஸ்டிக் வருடம் 365 நாட்கள்

6 மணி நேரம், 13 நிமிடங்கள், 49.3 வினாடிகள்

GREGOREAN YEAR – கிரி கோரியன் வருடம் 365 நாட்கள்,5 மணி நேரம், 49 நிமிடங்கள், 13 வினாடிகள்

xxxx

அனபுள்ள ஆசிரியருக்கு

கேள்வி பதில் பகுதியில், “ SCIENCE” என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு “I KNOW” என்று எழுதியிருக்கிறீர்கள். ஆனால்

ENCYCLOPEDIA வில், SCIENCE என்ற சொல்லுக்கு ஆதாரம்

“SCIENTICA” என்பதே!!! இதன் மூல வார்த்தை “SCIRE”………

அதாவது “TO LEARN” என்று அர்த்தம் !!!

Xxx

திருவாரூர் தியாகராஜா , சிதம்பரம் நடராஜா , காஞ்சிபுரம் வரதராஜா , ஸ்ரீ ரங்கம் ரங்க ராஜா, திருப்பதி கோவிந்தராஜா 

ராஜ மான்யத்தை இந்திராவின் அரசாங்கம் ஒழித்த போது

கதை சொல்லும் நீடா மங்கலம் கிருஷ்ண மூர்த்தி பாகவதர்

கூறியது :-

எந்த ராஜாவை ஒழித்தாலும், ராஜ மான்யத்தை நிறுத்தினாலும்

இந்த ராஜாக்களையோ, அவர்களது மான்யத்தையோ எதுவும்

செய்து விட முடியாது.

திருவாரூர் தியாகராஜா – இவரிடம் செல்வம் அதிகமாக இருக்கிறது.

ஆனால் அவற்றை அனுபவிக்கத் தெரியாதவர்…….

சிதம்பரம் நடராஜா – வருக்கு எந்தச் சொத்தும் கிடையாது.ஆனால்

ஒரு குறையும் இல்லாமல் பல கட்டளைகளின் மூலம் இவருக்கு எல்லாம் நடந்து வருகிறது……

காஞ்சிபுரம் வரதராஜா – வரிடம் நிறைய செல்வம் இருக்கவும் இருக்கிறது.அதை இவர் தட புடலாக செலவு செய்து அனுபவிக்கவும் தெரிந்தவர்!!!

ஸ்ரீ ரங்கம் ரங்க ராஜா – இவர் நம்மிடம் செல்வம் இருக்கிறதா இல்லையா என்னு

ஒரு கவலையும் இல்லாதவர்.சயன மூர்த்தியாகவே

காலத்தை கடத்திவிடும் திறமை பெற்றவர்!!!இவரைச் சுற்றி இருப்பவர்கள் இவருக்கு செல்வத்தை சேர்த்து விடுகிறார்கள்!!!

திருப்பதி கோவிந்தராஜா – இவர் ஒரு வசூல் சக்கரவர்த்தி!!! எவரையும் விட்டு வைக்க மாட்டார். தனக்கு வேண்டிய அளவற்ற

நிதியை வசூலித்துவிடும தனித்திறமை பெற்றவர்!!!

***

tags- நீடாமங்கலம்,கிருஷ்ணமூர்த்திபாகவதர், மகா ராஜா, இந்திராகாந்தி