மணியம்மை- ஈ.வெ.ரா காதல் கதை (Post No.6775)

Written by  London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

 Date: 14 AUGUST 2019  


British Summer Time uploaded in London –  8-59 am

Post No. 6775

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

 1982ம் ஆண்டில் மங்கை பத்திரிக்கையில் வந்த கட்டுரையை இத்துடன் இணைத்துள்ளேன். தமிழ் நாட்டுக் கட்சிகள் எப்படி பிளவுபட்டன, எப்படி உதயமாயின என்பதை விளக்கும் வரலாறு இது. வருங்கால சந்ததியினர் அறிய வேண்டிய விஷயம்

எழுதியவர்- ராஜலட்சுமி இளமதி

இதைப் படிப்பதற்கு இதை கம்ப்யூட்டரில் இதை இறக்கி பெரிதாக்கலாம்.