தொல்காப்பியத்தில் Biology உயிரியல் விஞ்ஞானம்! (Post No.6761)

Written by  London Swaminathan
swami_48@yahoo.com

 Date: 11 AUGUST 2019  


British Summer Time uploaded in London –  1
7-08

Post No. 6761

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

தொல்காப்பியர் காலம் தவறு-1 | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/தொல்காப்பியர்-கா…

  1.  
  2.  

Translate this page

9 Sep 2012 – ஒல்காப் புகழ் தொல்காப்பியன் என்று கற்றோரும் மற்றோரும் போற்றும் தமிழ் அறிஞனின் உண்மைக் காலம் எது என்பது …

தொல்காப்பியர் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/தொல்காப்பியர்/

  1.  

Translate this page

பகுதி4-தொல்காப்பியர் காலம் தவறு. Picture shows the greatest of the Choza Kings: Karikalan. தொல்காப்பியத்துக்கு முந்திய அகத்தியம், ஐந்திரம், காதந்திரம் …

Images for தொல்காப்பி

தொல்காப்பிய அதிசயங்கள் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/தொல்காப்பிய-அதிச…

  1.  

Translate this page

14 Nov 2014 – கட்டுரையை எழுதியவர் :– லண்டன் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை எண்- 1410; தேதி 14 நவம்பர், 2014. ‘ஒல்காப் புகழ் …

தொல்காப்பிய அதிசயங்கள்- Part 2 | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/தொல்காப்பிய-அதிச…

  1.  

Translate this page

24 Dec 2014 – அதியமான், அவ்வையார் First Part of Tolkappiya Athisayangal was published on 14th November 2014 (Post no 1410) The Wonder that is Tamil – Part 3 தொல்காப்பிய அதிசயங்கள் …

குதிரைச் சேவல், பன்றிப் பாட்டி …https://tamilandvedas.com/…/குதிரைச்-சேவல்-பன…

  1.  

Translate this page

7 May 2019 – குதிரைச் சேவல்பன்றிப் பாட்டி தெரியுமாதொல்காப்பியருக்குத் தெரியும் (Post No.6354). Written by London swaminathan swami_48@yahoo.com. Date: 7 May …

தொல்காப்பியத்தில் துர்கை, அக்னி! | Tamil …https://tamilandvedas.com/…/தொல்காப்பியத்தில…

  1.  

Translate this page

31 Mar 2014 – இப்பொழுதைய கட்டுரை துர்கை, சூரியன், சந்திரன், அக்னி வழிபாடு பற்றியது. தொல்காப்பியத்தில் சில மர்மங்கள் நீடிக்கின்றன.

தொல்காப்பியத்தில் துர்கை, அக்னி …https://swamiindology.blogspot.com/2014/03/blog-post_31.html

31 Mar 2014 – தொல்காப்பியத்தில் துர்கைஅக்னி. Durga in the form of Mahisauramardhani in Mhabalipuram, Tamil Nadu. கட்டுரையாளர் : லண்டன் சுவாமிநாதன். கட்டுரை …

தொல்காப்பியத்தில் இந்திரன் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/தொல்காப்பியத்தில…

  1.  
  2.  

Translate this page

14 Jun 2013 – தொல்காப்பியர் மஹா அறிஞர். இந்திரன் என்பது அரசன் என்ற பொதுப் பெயராகும். அந்தப் பதவியில் அமருவோருக்கு அந்தப் பெயர்.

Tags தொல்காப்பியர்  காலம்

தொல்காப்பியத்தில் இந்திரன், அக்னி வாயு வருணன்