எக்ஸ்டசி உயிர்கொல்லி மருந்து (Post No.7516)

WRITTEN  BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7516

Date uploaded in London – 30 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

மே 24, 1992 தினமணியில் நான் எழுதிய கட்டுரைகள்:–

1.ரஷ்ய ராக்கெட்டுகள் ஏலம்

2.எல்விஸ் பிரெஸ்லி தபால் தலை

3.டைட்டானிக் கப்பல் விபத்து விசாரணை

4.எக்ஸ்டசி உயிர்கொல்லி மருந்து

இதில் ‘எக்ஸ்டசி உயிர்கொல்லி மருந்து’

பற்றிய செய்தியைக் காண்போம்–

Pure ecstasy takes the form of a white powder. It is known as MDMA which is short for 3,4 Methylenedioxymethamphetamine. Although police seizures of MDMA powder have increased in recent years, it remains less common than ecstasy tablets or capsules. Ecstasy is also very occasionally sold as crystals.

—subham—