உலகம் போற்றும் எண் 5-ன் சிறப்புகள்! (Post No.6472)

Written  by London  Swminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 1 June 2019


British Summer Time uploaded in London – 7-54 am

Post No. 6472

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

ஏற்கனவே இந்த பிளாக்கில் வெளியான ஐந்து விஷயங்கள் சில இதோ

ரிஷி பஞ்சமி கதைகள் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/ரிஷி-பஞ்சமி-கதைகள…

 1.  

31 Jul 2016 – (for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com). ஆகஸ்ட் … 5 -ஆடிப்பூரம்; 7- நாக பஞ்சமி; 12-வரலட்சுமி விரதம்; 15-சுதந்திர தினம். 18-ஆவணி …

சுவையான ரிஷி பஞ்சமி … – Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/சுவையான-ரிஷி-பஞ…

 1.  

20 Mar 2019 – 31 Jul 2016 – (for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com). ஆகஸ்ட் … 5 -ஆடிப்பூரம்; 7- நாக பஞ்சமி; 12-வரலட்சுமி விரதம்; 15-சுதந்திர தினம்.

நாக பஞ்சமி | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/நாக-பஞ்சமி/

 1.  

6 Aug 2018 – இந்த ஆண்டு (2018) ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி நாக பஞ்சமி வருகிறது. நாடு … ஆடி மாத பஞ்சமியிலிருந்து ஆவணி சுக்ல பக்ஷ பஞ்சமிவரை …

பஞ்சாங்கம் என்றா்ல் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/பஞ்சாங்கம்-என்றா்…

 1.  

பஞ்சாமிர்தம், பஞ்சாங்கம், பஞ்சகவ்யம் பஞ்சயக்ஞம் என்றால் என்ன?(Post No.2596) … BY SOMEONE. (for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com; contact.

தமிழர் பஞ்சாங்கம் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/தமிழர்-பஞ்சாங்கம்/

 1.  

உலக விஞ்ஞானிகளை வியக்க வைக்கும் தமிழனின் பஞ்சாங்கம்! ச.நாகராஜன். ஒன்பது எழுத்துக்களில் தமிழன் கணிக்கும் பஞ்சாங்கம்.

பஞ்சாங்கம் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/பஞ்சாங்கம்/

 1.  

பஞ்சாங்கம் ஒரு என்சைக்ளோபீடியா! … ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com)) … Tagged பஞ்சாங்க படனம், பஞ்சாங்கம், லண்டனில், விகாரி. Posted by …

லண்டனில் பஞ்சாங்க படனம்! பஞ்சாங்கம் …https://tamilandvedas.com/…/லண்டனில்-பஞ்சாங்…

 1.  

15 Apr 2019 – லண்டனில் பஞ்சாங்க படனம்! பஞ்சாங்கம் ஒரு என்சைக்ளோபீடியா! (Post No.6266) … a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com)) …

What are Panchangam? Panchmrutam? Panchagavyam? Pancha …https://tamilandvedas.com/…/what-are-panchangam-panchmrutam-…

 1.  

29 Feb 2016 – DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK! DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE. Please go to swamiindology.blogspot.com. OR. tamilandvedas.com. for more articles and pictures.

Missing: பஞ்சாங்கம் ‎| ‎Must include: ‎பஞ்சாங்கம்

Naga Panchami | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/naga-panchami/

 1.  

4 Aug 2018 – Posts about Naga Panchami written by Tamil and Vedas.

Rishi Panchami | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/rishi-panchami/

 1.  

WHY DO HINDUS WORSHIP URSA MAJOR ON RISHI PANCHAMI DAY? … 1. 4 Aug 2018 – Posts about Naga Panchami written by Tamil and Vedas.

WHY DO HINDUS WORSHIP URSA MAJOR ON … – Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/why-do-hindus-worship-ursa-major-o…

 1.  

20 Mar 2019 – WHY DO HINDUS WORSHIP URSA MAJOR ON RISHI PANCHAMI DAY … ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com)).

To be continued…………………