ஷேக்ஸ்பியர் ஃபெயிலான கதை! (Post No.5676)

Written by S Nagarajan

Date: 19 November 2018

GMT Time uploaded in London –7-32 am
Post No. 5676

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

ஷேக்ஸ்பியர் ஷேக்ஸ்பியரில் ஃபெயிலான கதை!

ச.நாகராஜன்

1

ஷேக்ஸ்பியர், ஷேக்ஸ்பியர் பற்றிய பரிட்சையில் ஃபெயிலான கதை உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இதை கை போஸ் (Guy Boas) என்பவர் 1926ஆம் ஆண்டு ‘Lays of Learning’ என்று ஒரு  கவிதையாகவே எழுதி விட்டார்!

I dreamt last night that Shakespeare’s Ghost

Sat for a civil service post.

The English paper for that year

Had several questions on King Lear

Which Shakespeare answered very badly

Because he hadn’t read his Bradley

ஆமாம், ஷேக்ஸ்பியர் பற்றி பரிட்சை எழுதப் போன ஷேக்ஸ்பியர் ப்ராட்லியின் நோட்ஸைப் படிக்க மறந்து போனார். ஆகவே பரிட்சையில் ஃபெயிலாகி விட்டாராம்!

யார் இந்த ப்ராட்லி? சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைப்பதென்றால் இவர் நம்ம ஊர் கோனார் நோட்ஸ் (KONAR TAMIL NOTES) எழுதி மாணவர்களைக் கவர்ந்தாரே, அந்தக் கோனார் போல! கம்பன், வள்ளுவன், இளங்கோ என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை கம்பன் சொல்லி இருப்பதை விடக் கோனார் சொன்னால் தான் நம்புவோமே, அந்தக் காலத்தில்! அது போல, ப்ராட்லி ஷேக்ஸ்பியரைக் கரைத்துக் குடித்தவர். அவர் ஷேக்ஸ்பியர் அதாரிடி!

ஏ.சி. ப்ராட்லி (Andrew Cecil Bradley  பிறப்பு 26-3-1851 மறைவு 2-9-1935) இலக்கிய ஆர்வலர்; அறிஞர்! சார்லஸ் ப்ராட்லி என்பவருக்குப் பிறந்த 21 குழந்தைகளில் கடைக்குட்டி. லிவர்பூல் பல்கலைக்கழகத்தில் இலக்கியத் துறையில் பணியாற்றியவர். அவர் ஷேக்ஸ்பியர் பற்றி ஏராளமான சொற்பொழிவுகளை நிகழ்த்தினார். Shaekespearen Tragedy (1904), Oxford Lectures on Poetry  என்ற அவரது இரு நூல்கள் இன்றும் அனைவராலும் விரும்பிப் படிக்கப்படும் நூல்கள்!

2

ஷேக்ஸ்பியர் தனது வாழ்நாளில் 37 இலக்கிய நூல்களைப் படைத்தார். அதை இந்த கம்ப்யூட்டர் யுகத்தில் அக்குவேறு ஆணிவேறாக அலசி ஆராய்ந்து அதில் எத்தனை சொற்கள் உள்ளன என்பது வரை சொல்லி விட்டார்கள்.

அந்த ஆய்வின் படி ஷேக்ஸ்பியர் குறைந்த சொற்களாக 14,701 சொற்களை எழுதிப் படைத்த படைப்பு Comedy of Errors. அதிகப்படியாக 30,557 சொற்களைப் பயன்படுத்தி எழுதிய பெரிய படைப்பு -Hamlet. அவர் பயன்படுத்திய மொத்தச் சொற்கள் 8,35,997!

Shakespeare’s plays,

listed by number of words

Total words in all plays: 835,997

Total plays: 37

Average per play: 22,595

Note: A “speech” consists of either words spoken by a character, or a stage direction —

anything from a one-word shout to a long soliloquy.

Words        Play      Genre

30,557      Hamlet

Tragedy

29,278      Richard III

History

27,589      Coriolanus

Tragedy

27,565      Cymbeline

Tragedy

26,450      Othello

Tragedy

26,145      King Lear

Tragedy

26,119      Henry V

History

26,089      Troilus and Cressida

Tragedy

25,689      Henry IV, Part II

History

25,439      Henry VI, Part II

History

24,914      Winter’s Tale

Comedy

24,905      Antony and Cleopatra

Tragedy

24,629      Henry VIII

History

24,579      Henry IV, Part I

History

24,545          Romeo and Juliet

Tragedy

24,294      Henry VI, Part III

History

23,009      All’s Well That Ends Well

Comedy

22,423      Richard II

History

21,845      Merry Wives of Windsor

Comedy

21,780      Measure for Measure

Comedy

21,690      As You Like It

Comedy

21,607      Henry VI, Part I

History

21,459      Love’s Labour’s Lost

Comedy

21,291      Merchant of Venice

Comedy

21,157      Much Ado about Nothing

Comedy

21,055      Taming of the Shrew

Comedy

20,772      King John

History

20,743      Titus Andronicus

Tragedy

19,837      Twelfth Night

Comedy

19,703      Julius Caesar

Tragedy

18,529      Pericles

History

18,216      Timon of Athens

Tragedy

17,129      Two Gentlemen of Verona

Comedy

17,121      Macbeth

Tragedy

16,633      Tempest

Comedy

16,511       Midsummer Night’s Dream

Comedy

 

14,701        Comedy of Errors                       Comedy

இந்த 8,35,997 சொற்களில் புரியாத சொற்கள் பத்தே பத்து தான்!

அந்தச் சொற்கள் :

  1. ARMGAUNT (Antony & Cleopatra, I.V)
  2. BALK’D (Henry IV : Part 1, I.I)
  3. BRAID (All’s Well That Ends Well, IV.II)
  4. COCI-A-HOOP (Romeo & Juliet, I.V)
  5. DEMURING (Antony & Cleopatra IV.XV)
  6. EFTEST (Much Ado About Nothing, IV.II)
  7. GLASSY (Measure For Measure, II.II)
  8. IMPETICOS (Twelfth Night, II.III)
  9. PORTAGE (Pericles, III.I)
  10. WATCH-CASE (Henry IV:Part 2, III.I)

ஷேக்ஸ்பியர் பற்றிய இன்னும் சில சுவையான தகவல்களை அடுத்து இன்னொரு கட்டுரையில் காண்போம்!

tags–

ஷேக்ஸ்பியர்,

ஏ.சி. ப்ராட்லி, புரியாத சொற்கள்

****