ஒன்பது செல்வங்கள், நவராத்ரி தேவதைகள் (post No.7153)

Written by  London Swaminathan


swami_48@yahoo.com

Date: 29 OCTOBER 2019

Time  in London – 13-50

Post No. 7153

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

Narada

Sabari, Rama, Lakshmana

வாய், 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 மூக்குத் துளைகள், கீழேயுள்ள மல ஜல துளைகள்)

 Xxxx

குபேரனின் விமானம் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › குபேரனின்-…

1.      

22 Jun 2013 – Picture shows Prof. Bin He pf Minnesota University with his thought powered helicopter. Those who use this article in other blogs must name the author London Swaminathan and Blog name. (English version of this article is …

நமது உடலுக்கு ஒன்பது வாசல் …https://tamilandvedas.com › 2014/12/31 › நமது-உ…

31 Dec 2014 – ஒன்பது வாசல் உடைய இந்த உடலை நன்கு அறிந்தால் உனது சக்தியைப் … ஒன்பது வாய்த் தோற்பைக்கு ஒருநாளைப் போலவே.

அப்பர் தேவாரம் 30 பாடல்கள் | Tamil and …https://tamilandvedas.com › tag › அப்பர்-தேவ…

15 Mar 2014 – சங்க நிதி பதும நிதி இரண்டும் தந்து தரணியொடு வான் ஆளத் தருவரேனும் மங்குவார் அவர் செல்வம் மதிப்போம் அல்லோம்

Thirunavukkarasu | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › thirunavukkarasu

1.      

10 Feb 2012 – கனி தந்தால் கனி உண்ணவும் வல்லிரே. புனிதன் பொற்கழல் ஈசன் எனும் … சங்க நிதி பதும நிதி இரண்டும் தந்து. தரணியொடு வான் ஆளத் …

‘இந்திரனும் வேண்டாம் … – Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › 2013/12/13 › இந்திர…

1.      

13 Dec 2013 – … குபேரனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் சங்க நிதிபதும நிதி முதலிய ஒன்பது நிதிகளைக் … சங்கநிதி பதுமநிதி இரண்டும் தந்து

To be continued……………………..