‘பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன்’ -பாரதி (Post.9438)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9438

Date uploaded in London – –30 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பெண்கள் வாழ்க -பகுதி 5- புற நானூறும் மநு ஸ்ம்ருதியும்

பெண்களை குடும்ப விளக்கு என்று சம்ஸ்க்ருத நூல்களும்  தமிழ் இலக்கியமும் வருணிக்கின்றன.இல்லத்தரசிகள் வழிபடத்  தக்கவர்கள் . அவர்கள் மனைக்கு ஒளி ஊட்டுகிறார்கள் அவர்களுக்கும் அதிர்ஷ்ட தேவதைகளுக்கும்……………………………….

tags-

Tags- பெண்கள் வாழ்க பகுதி 5, பெண்கள் பற்றி, மனு,  வைரம், கணவன் மனைவி, ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்