செய்தியில் அடிபட்ட புஸ்தகங்கள் (Post No.7535)

Compiled by London Swaminathan               

Post No.7535

Date uploaded in London – – 4 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

1993ம் ஆண்டு ஜனவரி 3 தேதியிட்ட தினமணி கதிரில் நான் எழுதிய செய்தியில் அடிபடும் புஸ்தகங்களை இத்துடன் இணைத்துள்ளேன். சல்மான் ருஷ்தியைப் பொறுத்தவரையில் அவர் மீதான பட்வா நீக்கப்பட்டு அவர் உயிருடன் உள்ளார். கலை ப் பொக்கிஷம் தொடர்பான புஸ்தகம் இன்றும் ‘யானை விலை குதிரை விலை’க்கு விற்கப்படுகிறது .

Latest on Salman Rushdie

Sir Ahmed Salman Rushdie FRSL is a British Indian novelist and essayist. His second novel, Midnight’s Children, won the Booker Prize in 1981 and was deemed to be “the best novel of all winners” on two separate occasions, marking the 25th and the 40th anniversary of the prize. Wikipedia

Born19 June 1947 (age 72 years), Mumbai, India

SpousePadma Lakshmi (m. 2004–2007), 

MoviesMidnight’s ChildrenThen She Found Me,

ChildrenZafar RushdieMilan Rushdie

Tags –  பட்வா , சல்மான் ருஷ்தி, கல்லறை, புஸ்தகம், கலைப் பொக்கிஷம்

–subham–