உலகில் எப்போதும் காற்றில் மிதக்கும் ஒலிகள் 5 (Post No.6572)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 19 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  17-26

Post No. 6572

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

எப்போது பொய் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/எப்போது-பொய்/

  1.  

Translate this page

யார் நம்பத் தகாதவன்? எப்போதும் பொய்சொல்பவன். எப்போது பொய் சொன்னால் பாபம் ஆகாது? தர்மத்தைக் காக்கச் சொல்லும் போது. இந்தக் …