குபேரன் கேள்வி-பதில்- QUIZ (Post No.8739)

WRITTEN BY KATTUKKUTY

Post No. 8739

Date uploaded in London – –26 SEPTEMBER 2020    

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

1.குபேரன் எந்த திக்குக்கு அதிபதி ?


2.குபேரனின் வாகனம் எது


3.குபேரனின செல்வத்திற்குப் பெயர் என்னன்ன ?

4.குபேரனுக்கு அமர  கோசம் நிகண்டுவில் எத்தனை  பெயர்கள் உள்ளன ?

5.அவன் தலைநகர் எது?

6.அவன் தோட்டத்தின் பெயர்?

7.குபேரனின் மகன்கள் யார்?

8.மனைவி பெயர்?

9.குபேரனின் மொத்த நிதிகள் எத்தனை ?

10.குபேரன் முழு செல்வத்தையும் இழந்து சிவனை பூஜை
செய்து மீண்டும்பெற்ற இடம் எது?

******

ANSWERS

 1.வடக்கு, 2. மனிதன், 3.சங்க நிதி, பதும நிதி, 4) 17 பெயர்கள் ,5.கைலாஷ் மலையில் உள்ள அளகாபுரி, 6.சைத்ர ரத,7.நளகூபரன் , மணிக்ரீவன், 8.காவேரி ,9) . ஒன்பது / நவ நிதிகள் அவை– சங்க, பதும, மஹாபத்ம, கச்சப்ப, மகர , முகுந்த, கு ண்ட/நந்த , நீல , கரப; 10. கும்பகோணத்திலிருந்து 18 கிமீ தொலைவிள் உள்ளதிருநள்ளாறு பாதையில் எஸ். புதூர் என்ற திருத் தண்டிகை புரம்.

tags- குபேரன், கேள்வி-பதில், Quiz
—subham—