நாடுகளும் அவை போற்றும் கொள்கைகளும் (Post No.6560)

Written by London  Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 17 June 2019
British Summer Time uploaded in London –  13-
30

Post No. 6560

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

Napoleon Eagle
This image has an empty alt attribute; its file name is 5223a-eagle2bof2bamerica.jpg

கருடன் முத்திரை | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/கருடன்-முத்திரை/

1.      

T

பொருள்: அரண்மனையை அடைந்த தசரதன், வெற்றி வேந்தர்களை இங்கே வாருங்கள் என்று அழைக்கும் பொன்னால் அமைந்த ஓலைகளை, கருடன் …

கருடன் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/கருடன்/

1.      

2 Mar 2017 – எகிப்திலும் ரிக்வேதத்திலும் கழுகு, பருந்து, கருடன், ராஜாளி என்ற … இது கழுகு அல்லது கருடன் அல்லது பருந்து போன்ற பறவை …

அழுதால் உன்னைப் பெறலாமே – Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/அழுதால்-உன்னைப்-…

1.      

28 Dec 2016 – … துடைக்கும் உன் தரிசனம் துன்பம் வரும்போது கிட்டுவதால் … கருட வாஹனத்தில் ஏறி விரைந்தோடி வந்தான் விஷ்ணு பகவான்.

சுமேரியாவில் இந்து புராணக் கதை …https://tamilandvedas.com/…/சுமேரியாவில்-இந்…

1.      

12 May 2014 – நான் பார்த்த வரையில் கருட புராணக் கதை, அதர்வ வேத (பாம்பு) …. விரும்புவோர் Please go to swamiindology.blogsot.com or tamilandvedas.wordpress.com coin.

–subham–

–subham–