கோயபெல்ஸ் யார்? (Post No.7342)

WRITTEN By London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 14 DECEMBER 2019

 Time in London – 16-41

Post No. 7342

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

ஹிட்லரின் அமைச்சரவையில் பிரசார மந்திரியாக இருந்த கோயபெல்ஸ், பிரசாரத்துக்காக பொய்களைக் கட்டவிழ் த்துவிட்டவர் . அதனால் இன்றும் அரசியவாதிகள் பொய்

சொன்னால் அவர்களை கோயபெல்ஸ் என்று சொல்லுவது வழக்கமாகிவிட்டது .

இதோ நான் 13 செப்டம்பர் 1992ல் தினமணியில் எழுதிய கட்டுரை :-

written by london swaminathan

Tags – டயரி,சர்ச்சை ,கோயபெல்ஸ்

–subham–