சார்லஸ் டிக்கென்ஸ் CHARLES DICKENS (Post No.9593)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9593

Date uploaded in London – –11 May   2021           

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

சார்லஸ் டிக்கென்ஸ் CHARLES DICKENS

1812 – 1870

இங்கிலாந்தின் புகழ்மிக்க நாவலாசிரியர் சார்லஸ் டிக்கென்ஸ். அவருடைய இளமைக் காலம் கசப்பானது. வறுமையில் வாடினார். குடும்பத்திற்காக ஆலையில் ஊழியம் புரிந்தார். டிக்கென்ஸின் தந்தை வாங்கிய கடனைத் திருப்பித் தரமுடியாததால் அவரது குடும்பம் முழுதும் சிறைக் கம்பிகளை எண்ண நேரிட்டது.       டிக்கென்ஸ் ஒரு வழக்குரைஞர் அலுவகத்தில் வேலைக்குச்

tags- Charles Dickens, சார்லஸ் டிக்கென்ஸ்