சிலந்தி, கடற்புழு, தவளை மூலம் பெரிய விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள்! (Post No.6430)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 23 May 2019


British Summer Time uploaded in London –
7-34 am

Post No. 6430

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

Old Articles in the blog on the same subject

தத்தாத்ரேயர் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/தத்தாத்ரேயர்/

1.      

Translate this page

இதற்குப் பின்வந்த பாகவத புராணத்தில் தத்தாத்ரேய மஹரிஷி, இயற்கையில் காணும் பறவை, மிருகங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து தான் அறிந்த …

கார்த்த வீர்யார்ஜுனன் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/கார்த்த-வீர்யார்ஜு…

1.      

Translate this page

30 Jun 2018 – பாகவத புராணத்தில் உள்ள கதை. … கார்த்த வீர்யனின் குரு தத்தாத்ரேயர். … குரு தத்தாத்ரேயர் அதைப் பார்த்து என்ன ஆயிற்று?

மனு தர்ம சாஸ்திரம் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/மனு-தர்ம-சாஸ்திரம…

1.      

2.      

Translate this page

பாகவத புராணத்தில் தத்தாத்ரேயர் என்பவர் இயற்கையிடம் தாம் கற்றுக் கொண்ட விஷயங்களின் நீண்ட பட்டியலை நாம் முன்னரே பார்த்தோம்.

சிட்டுக் குருவி | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/சிட்டுக்-குருவி/

1.      

Translate this page

தத்தாத்ரேயர் என்ற ரிஷி இயற்கையில் தான் கண்ட எல்லாவற்றிலும் ஒரு நல்ல பாடத்தைக் கற்றதை பாகவதம் எடுத்துக்கூறும். (Please read my article …

குருவி | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/குருவி/

1.      

Translate this page

இயற்கையிலிருந்து தத்தாத்ரேயர் கற்ற விஷயங்களை முன்னரே பாகவத புராணத்தில் கண்டோம். பாரதிக்குக் குருவியும் காகங்களும் …

இயற்கை போதிக்கும் 13 பாடங்கள் | Swami’s …https://swamiindology.blogspot.com/2013/11/13.html

9 Nov 2013 – உபநிஷத்தும், பாகவதமும், விவேக சிந்தாமணியும் கூறும் கருத்தை 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த வோர்ட்ஸ்வொர்த் என்ற …

இயற்கை | Tamil and Vedas | Page 6https://tamilandvedas.com/category/இயற்கை/page/6/

1.      

Translate this page

18 May 2018 – வோர்ட்ஸ்வொர்த்தின் டாஃபோடில்ஸ் -2 (Post No.5021) … Posted in இயற்கை. Tagged ….. 13 Apr 2016 – (for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com). sesha, .