அதிர்ச்சியூட்டும் செய்தியும், ஆனந்த செய்தியும்! (Post No.10,640)

WRITTEN BY S NAGARAJAN
Post No. 10,640
Date uploaded in London – – 8 FEBRUARY 2022

Contact – swami_48@yahoo.com
Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;
this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.
tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

அதிர்ச்சியூட்டும் செய்தியும், ஆனந்த செய்தியும்!
ச.நாகராஜன்

ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் செய்தியும் ஒரு ஆனந்த செய்தியும் கண்டு அதிர்ச்சி அடைகிறோம், ஆனந்தம் அடைகிறோம்.
முதலில் அதிர்ச்சியூட்டும் செய்தி.
தமிழ்நாட்டில் நடந்த ஒரு கேஸ்.

இதில் முஸ்லீம்கள் ஹலால் என்பதில் எச்சில் துப்பாமல் (spitting) உணவு சமைப்பது முழுமையாகாது என்று கூறியுள்ளனர்.
ஆகவே முஸ்லீம்கள் தயாரிக்கும் ஹலால் உணவில் நிச்சயம் எச்சில் துப்புவது நடைபெறுகிறது என்பதை அவர்களே ஒப்புக் கொண்டுள்ளனர் – அதுவும் நீதிமன்றத்தில்!

இது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, தேசம் முழுவதும் நடைபெறுகிறது என்பது அவர்களின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம்.
(https://twitter.com/Indumakkalkatchi)
இந்தச் செய்தி தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளா முழுவதுமுள்ள பிரியாணி ஹோட்டல்கள், பிரியாணி விற்கும் நிலையங்களில் ஒரு அதிர்ச்சி அலையை உண்டாக்கியிருக்கிறது.

பிரியாணி ஸ்டால்களுக்கும் ஹலால் ஹோட்டல்களுக்கும் செல்வதை ஹிந்துக்கள் நிறுத்தியுள்ளனர் – இந்தச் செய்தியைக் கேட்டு!

ஏராளமான உணவு விடுதிகள், ஹோட்டல்கள் அவசரம் அவசரமாக ஹலால் ஸ்டிக்கர்களைத் தங்கள் கட்டிடங்களிலிருந்து அகற்ற ஆரம்பித்துள்ளனர்.

ஏராளமான வீடியோக்கள் ஹலால் உணவில் எச்சிலைத் துப்புவதைக் காண்பிக்கின்றன. ஆகவே ஹிந்துக்கள் இப்படிப்பட்ட உணவு நிலையங்களுக்கு வருவது வெகுவாக குறைந்து விட்டது.

ஆகவே ஹிந்துக்கள் ஒரு முறைக்கு இரு முறை யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்பது தெரிகிறது.

சரி, ஆனந்த செய்திக்கு வருவோம்.
ராமகிருஷ்ண மடமும் ராமகிருஷ்ண மிஷனும் வோர்ல்ட் புக் ஆஃப் ரிகார்ட்ஸில் இடம் பெற்றுள்ளது ஆனந்தம் தருகிறது.
லண்டனில் உள்ள வோர்ல்ட் புக் ஆஃப் ரிகார்ட்ஸ் மத ஒற்றுமைக்காக ஆன்மீக இயக்கத்தை நடத்தும் ராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் ராமகிருஷ்ண மிஷனை தனது ரிகார்ட்ஸில் பதிவிட்டுள்ளது.

ராமகிருஷ்ண மிஷனின் பொதுச் செயலாளர் பல நூறு கோடி ரூபாய்களை ராமகிருஷ்ண மிஷன் கடந்த ஒரு ஆண்டில் கல்வி, ஆரோக்கியம் மற்றும் புனர்வாழ்விற்காகசெலவழித்து வருகிறது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

வாழ்க ராமகிருஷ்ண மடம்!

II. Unbelievable 
In a court case in Tamil Nadu, Muslims held that the meaning of Halal is not complete until the cook does not spit in it. Therefore food prepared by Muslims is not complete without spitting. In a court case they admitted that spitting is what made Halal complete, throughout the Nation including TN. (https:// twitter.com/Indumakalktchi) 

This has had a huge impact on hotels and biryani sellers in Kerala and Tamil Nadu. Hindus have stopped going to Halal hotels and also those that sell Biryani. In Tamil Nadu and Kerala several restaurants, hotels and bakeries are removing Halal stickers and boards. This is happening after severe dip in Hindu customers to these establishments. 

The reason is, numerous videos of spit has gone viral. Before you touch that next plate of Biryani made from Halal process…. Note, it’s halal only if they spit on the food! It’s as per Submissions to the Court. 

Therefore, you are requested to think before eating at any Halal hotel, or Biryani cart, whose leftover you are going to eat. #Boycott Halal. 

III. Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission were listed in the World Book of Records: 

Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission were listed in the World Book of Records, London, as a spiritual movement working for the harmony of religions. Ramakrishna Math General Secretary mentioned in Annual General meeting in Belur Math, Kolkata. Ramakrishna Mission has been incurring an expenditure of several hundred crores of rupees in the field of education, health, relief and rehabilitation in the span of a year. (Express News Service, Mumbai)
Thanks : Truth
Source: :
Truth VOL. 65 NO. 39 dated 21-1-2022

tags- ராமகிருஷ்ண மிஷன், ஹலால், எச்சில் துப்புவது, அதிர்ச்சி, செய்தி,