பகவத்கீதை சொற்கள் Index 17; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -17 (Post.10,294)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,294

Date uploaded in London – –   3 NOVEMBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் Index 17; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -17

ஒரே சொல் பல இடங்களில் வந்திருந்தாலும் ஒரு இடம் அல்லது சில இடங்களே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் எண்  பகவத் கீதையின் அத்தியாய எண் ; இரண்டாவது எண் ஸ்லோக எண்

XXXXX

அஹ: 8-17 -பகல்

அஹிதா: 2-36  சத்ருக்களும், எதிரிகளும்

அஹிம்சா  10-5  ஓருயிர்க்கும்  தீங்கு செய்யாமை

அஹை துகம்  18-22 யுக்திக்குப் பொருந்தாதாய்

அஹோ 1-45 அந்தோ

அஹோ ராத்ரவித: 8-17 பகலையும் இரவையும் அறிந்தவர்கள்

அம்ச: 15-7 அம்சமே

அம்சுமான்  10-21 கதிர்களுடைய

xxxx

ஆகாச ஸ்தித: 9-6  ஆகாயத்தில் நிலைத்து இருக்கிறதோ

ஆகாசம் 13-32  ஆகாயம்

ஆக்யாதம்  18-63    இயம்பப்பட்டது

ஆக்யாஹி 11-31 இயம்பும், சொல்லும்

ஆகச்சேத்  3-34 அடைதல்

ஆக தா : 4-10 அடைந்தார்கள்

ஆகமாபாயின: 2-14  தோன்றி மறையும் தன்மை

ஆச ரத: 4—23 கர்மம் செய்பவனுடைய

ஆச ரதி 3-21  செய்கிறானோ

ஆசரன் 3-19 அனுஷ்டிக்கிற, , பின்பற்றுகிற

ஆசார: 16-7 நன்னடத்தை, நல்லொழுக்கம்

ஆசார்ய  1-3 குருவே, ஆச்சார்யாரே

ஆசார்யம்  1-2  ஆசார்யரை

ஆசார்யான் 1-26 ஆசார்யர்கள், குரு

ஆசார்யா: 1-33 ஆசார்யார்கள் – குருக்கள் , குருமார்கள்

ஆசார்யோபாசனம்  13-7  குரு சேவை

ஆஜ்யம் 9-16  நெய்

ஆததாயின 1-36  – குற்ற வாளிகள் , கொடும் பாவிகள்

ஆட்ய: 16-15 பணக்கார

To be continued…………………………

27 words added in part 17 of Bhagavad Gita Words Index

To be continued………………………………………………..

tags- பகவத்கீதை , சொற்கள் Index 17, சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் -17, Gita Index 17