ஜிப்ஸிக்கள் இந்தியர்களா? (Post No.7294)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 3 DECEMBER 2019

 Time in London – 16-26

Post No. 7294

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

நான் 11-10-1992-ல்  ஜிப்ஸி பற்றி எழுதிய கட்டுரை . இன்றும் அவர்களைப்  பற்றி செய்திகள் வந்தவண்ணம் இருக்கின்றன. திடீரென்று 20, 30 காராவான் CARAVAN VEHICLES வண்டிகளில் வந்து மைதானம் அல்லது பூங்காக்களை ஆக்ரமித்துவிடுவார்கள் பின்னர் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களை வெளியேற்ற வேண்டிவரும் .இதோ பழைய தினமணிக் கட்டுரை