கற்றோர், பெரியோர் பற்றி 30 பொன்மொழிகள் (Post No.6467)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 31 May 2019


British Summer Time uploaded in London – 8-57 AM

Post No. 6467

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

ஜுன் 2019 காலண்டர்

ஜூன் 2019 காலண்டரில் கற்றோர், பெரியோர் பற்றி 30 பொன்மொழிகள் இடம்பெறுகினறன.

விடுமுறை நாள் – ஜூன் 5-ரமதான்

ஏகாதஸி விரத நாட்கள்-13, 28/29

அமாவாஸை-3;

பௌர்ணமி-17;

முஹூர்த்த நாட்கள்6, 13, 4, 20, 23

ஜூன் 1 சனிக் கிழமை

படனாத் பண்டிதோ பவேத் – கஹாவத்ரத்னாகர்

படிக்கப் படிக்க அறிவாளி ஆகலாம் (படிப்பதுதான் ஒருவனை அறிவாளி ஆக்கும்)

subham