தர்க்கம் பெரிதா, ஞானம் பெரிதா? (Post No.8985)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No. 8985

Date uploaded in London – – 1 DECEMBER 2020        

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

தர்க்கம் பெரிதா, ஞானம் பெரிதா?

ச.நாகராஜன்

அந்த இளைஞன் மெத்தப் படித்தவன். ஊரே அவனை ஜீனியஸ் என்றும் மேதாவி என்றும் கொண்டாடுகிறது.

அவன் ஒரு நாள் தன் குருவிடம் சென்றான். “குருஜி! நான் வேதங்களைப் படிக்க விரும்புகிறேன்” என்றான்.

“உனக்கு சம்ஸ்க்ருதம் தெரியுமா?” என்று கேட்டார் குருஜி.

இளைஞன் : “எனக்குத் தெரியாது.”

குருஜி :“சரி, அது போகட்டும், இந்திய தத்துவமாவது நீ படித்திருக்கிறாயா?”

உரையாடல் தொடர்ந்தது.

“இல்லை. தத்துவம் எதையும் நான் படிக்கவில்லை. ஆனால் அதற்கும் மேலாக ஹார்வர்டில் தர்க்கத்தை அது தான் லாஜிக் பற்றி படித்து டாக்டர் பட்டம் பெற்றேன். இப்போது கொஞ்சம் வேதமும் படிக்கலாமே என்று உங்களிடம் வந்தேன்.”

“வேதம் படிக்க நீ தயாராக இல்லை என்றே எனக்குத் தோன்றுகிறது. மிக ஆழ்ந்த ஞான அறிவைக் கொண்டது அது. இருந்தாலும் உன் ஆசையை நான் பெரிதும் மெச்சுகிறேன். நீ படித்த தர்க்கம் – அது தான் ஹார்வர்டில் பெரிய பட்டம் வாங்கி இருக்கிறாயே – அதைக் கொஞ்சம் சோதித்துப் பார்க்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். நீ தர்க்கத்தில், எனது சோதனையில் தேறி விட்டால் உடனே வேதத்தை ஆரம்பிக்கலாம், சரியா?”

“பூ! இவ்வளவு தானா! லாஜிக்கில் நான் தான் மாஸ்டர். என்ன கேள்வி வேண்டுமானாலும் கேட்டுக் கொள்ளுங்கள். ஹார்வர்ட் ஆன்ஸர் தயார்!”

குருஜி இரண்டு விரல்களைக் காட்டினார்.

“இதோ பார்! இரண்டு பேர்கள்! இவர்கள் இருவரும் ஒரு புகைக்கூண்டிலிருந்ந்து இறங்கி வந்தனர்.ஒருவன் முகம் கரி படிந்திருந்தது. இன்னொருவன் முகம் சுத்தமாக இருந்தது. இந்த இருவரில் யார் முதலில் முகத்தைக் கழுவிக் கொள்வான்?”

ஹார்வர்டு மாஸ்டர் டிகிரிக்கு ஒரே சிரிப்பாக வந்தது. இது ஒரு கேள்வியா?

குருவைப் பார்த்தான், ஏளனம் தொனிக்க, “ இது லாஜிக் டெஸ்டுக்குத் தகுதியான கேள்வி தானா, சொல்லுங்கள் குருஜி!” என்றான்.

குருஜி சொன்னார்: “அது கிடக்கட்டும், பதிலைச் சொல்லேன், மாஸ்டர்!”

இளைஞன்: “எவன் முகம் கரி படிந்திருக்கிறதோ அவன் தான் முதலில் முகத்தைக் கழுவுவான்.”

குருஜி : “தப்பு! சுத்தமாக இருக்கும் முகத்தைக் கொண்டவனே முதலில் முகத்தைக் கழுவுவான். ஏனெனில் கரி பூசிய முகத்தோடு இருப்பவன் சுத்தமான முகத்தைக் கொண்டிருப்பவனைப் பார்த்து தானும் சுத்தமாக இருப்பதாக நினைத்துக் கொள்வான். ஆகவே அவன் முகம் கழுவ மாட்டான். ஆனால் சுத்தமான முகத்தை உடையவனோ கரி பூசிய முகம் கொண்டிருப்பவனைப் பார்த்து தன் முகமும் இப்படி கோரமாக இருக்கும் என்று நினைத்து  முதலில் முகம் கழுவப் போவான்!”

இளைஞனுக்குத் தூக்கி வாரிப் போட்டது. “சரி இன்னொரு கேள்வி கேளுங்கள், குருஜி! இந்த முறை சரியாக பதிலைச் சொல்கிறேன்”

“சரி, இதோ எனது கேள்வி! இரண்டு பேர்கள் ஒரு புகைக்கூண்டிலிருந்ந்து இறங்கி வந்தனர்.ஒருவன் முகம் கரி படிந்திருந்தது. இன்னொருவன் முகம் சுத்தமாக இருந்தது. இந்த இருவரில் யார் முதலில் முகத்தைக் கழுவிக் கொள்வான்?”

“அது தான், ஏற்கனவே பதில் இருக்கிறதே! யார் முகம் சுத்தமாக இருக்கிறதோ அவன் தான் முதலில் முகம் கழுவச் செல்வான்!”

“தப்பு!  இருவருமே முதலில் முகம் கழுவச் செல்வர். சுத்தமாக இருக்கும் முகத்தைக் கொண்டவனை கரி பிடித்த முகம் கொண்டவன் பார்த்து தனது முகம் சுத்தம் என்று நினைப்பான். கரி பிடித்த முகத்தைக் கொண்டவனைப் பார்த்து சுத்தமாக இருக்கும் முகத்தைக் கொண்டவன் தன் முகமும் கரி பிடித்திருக்கிறது என்று நினைப்பான். ஆகவே சுத்தமாக இருக்கும் முகத்தைக் கொண்டவன் தன் முகத்தைக் கழுவச் செல்வான். அவனைப் பார்த்த கரிபிடித்த முகக்காரனும் தன் முகத்தைக் கழுவச் செல்வான். இருவருமே தங்கள் முகத்தைக் கழுவிக் கொள்வர்!”

“இப்படி நான் நினைக்கவில்லையே! தர்க்கத்தில் இப்படி ஒரு தப்பை நான் செய்வேன் என்று நினைக்கவே இல்லை, குருஜி, தயவு செய்து இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வியை மட்டும் கேட்டு என்னைச் சோதியுங்கள்!”

“சரி, இதோ எனது கேள்வி! இரண்டு பேர்கள் ஒரு புகைக்கூண்டிலிருந்ந்து இறங்கி வந்தனர்.ஒருவன் முகம் கரி படிந்திருந்தது. இன்னொருவன் முகம் சுத்தமாக இருந்தது. இந்த இருவரில் யார் முதலில் முகத்தைக் கழுவிக் கொள்வான்?”

“இரண்டு பேருமே தங்கள் முகத்தைக் கழுவிக் கொள்வர்.”

“தப்பு! இருவரில் யாருமே தங்கள் முகத்தைக் கழுவிக் கொள்ள மாட்டார்கள்! கரி பிடித்த முகம் கொண்டவன் சுத்தமான முகம் கொண்டவனைப் பார்த்து தானும் அதே போல் இருப்பதாக நினைப்பதால் அவன் முகம் கழுவச் செல்ல மாட்டான். சுத்தமான முகம் கொண்டவன் கரி பிடித்த முகக் காரனைப் பார்த்து அவனே தன் முகத்தைக் கழுவச் செல்லாத போது தான் ஏன் முகம் கழுவச் செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்து சும்மா இருப்பான். ஆகவே இருவருமே சும்மா தான் இருப்பார்கள்!”

ஹார்வர்ட் மாஸ்டர் வெறுத்துப் போனான். தன் படிப்பு என்ன ஒரு படிப்பு என்று அவனுக்குத் தோன்றியது; “குருஜி! கடைசி சான்ஸ்! தயவு செய்து கடைசி கடைசியாக ஒரே ஒரு முறை ஒரு கேள்வியைக் கேளுங்களேன்!”

“சரி, இதோ எனது கேள்வி! இரண்டு பேர்கள் ஒரு புகைக்கூண்டிலிருந்ந்து இறங்கி வந்தனர்.ஒருவன் முகம் கரி படிந்திருந்தது. இன்னொருவன் முகம் சுத்தமாக இருந்தது. இந்த இருவரில் யார் முதலில் முகத்தைக் கழுவிக் கொள்வான்?”

இளைஞன் நன்கு முழித்துக் கொண்டான். பெருமையாக, “இருவருமே முகம் கழுவிக் கொள்ள மாட்டார்கள்” என்றான்.

குருஜி சிரித்தார் :”தப்பு! உனது தர்க்க அறிவு ஏன் வேதம் படிக்கப் போதாது என்று கூறுகிறேன் என்பதை எண்ணிப் பார்! ஒரே புகைக் கூண்டிலிருந்து ஒரே சமயத்தில் இறங்கும் இருவரில் ஒருவன் முகத்தில் மட்டும் கரி படிந்திருக்கும், இன்னொருவன் முகம் சுத்தமாக இருக்கும் என்பதை நீ நம்புகிறாயா? அது சாத்தியம் தானா?! இந்தக் கேள்வியே சுத்த மடத்தனமான கேள்வி! அதைச் சுட்டிக் காட்டுவதற்கு பதில் விடை வேறு கூறிக் கொண்டிருக்கிறாய்! இப்படி உனது வாழ்க்கை முழுவதும் முட்டாள்தனமான கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் நீ வேதம் படிக்கத் தகுதியானவன் தானா! உண்மையில் எண்ணிப் பார்த்துப் பதிலைச் சொல்லு! நீ தகுதியானவன் தானா?!

இளைஞன் விக்கித்துப் போனான். குருஜி சொன்னார்: “அதனால் தான் தர்க்கத்தை விட ஞானம் பெரிது. அதைக் கொண்டிருப்பவனே வேதம் படிக்கத் தகுதியானவன் என்று ஆகிறது, இல்லையா?!”

ஆங்கில மூலம் FROM TRUTH Vol 88 No 10 Dated 11-9-20

நன்றி : ட்ரூத் வார இதழ்

வருடச் சந்தா ரூ 100 மட்டுமே! வாரம் தோறும் சந்தாதாரரைத் தேடி தவறாமல் வரும் ட்ரூத்! தொடர்பு மின்னஞ்சல் : sdps_us@yahoo.com

editor : drsnsen@gmail.com

tags–தர்க்கம், பெரிதா, ஞானம்,

***

மே 2019 நற் சிந்தனை காலண்டர் (Post No.6320)

WRITTEN  by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 28 April 2019


British Summer Time uploaded in London – 17-44

Post No. 6320

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

ஞானம், அறிவு பற்றி 31 பொன்  மொழிகள்

சுபமுகூர்த்த தினங்கள்- 2, 8, 10, 16, 17, 23, 9

அமாவாசை- மே 4; பௌர்ணமி- மே 18

ஏகாதசி விரத நாட்கள்- 15, 30

பண்டிகை தினங்கள்- மே 1- மே தினம்; 4-அக்னி நக்ஷத்ரம் ஆரம்பம்; 7- அக்ஷய த்ருத்யை; 18- வைகாசி விசாகம்; மே 23- இந்தியத் தேர்தல் முடிவுகள்;29- அக்னி நக்ஷத்திரம் முடிவு.

மே 1 புதன் கிழமை

அஜ்ஞானேனாவ்ருதம் ஜ்ஞான தேன முஹ்யந்தி ஜந்தவஹ- பகவத் கீதை 5-15

அஞ்ஞானத்தினால் ஞானம் மறைக்கப்பட்டுள்ளது; அதனால் பிராணிகள் மோஹத்தை அடைகின்றன.

மே 2 வியாழக் கிழமை

அஞ்ஞானம் அகன்றவுடன் ஞானம் சூரியனைப் போல பிரகாசிக்கிறது-பகவத் கீதை 5-16

மே 3 வெள்ளிக் கிழமை

ஆத்மஞானம் பரம் ஞானம்- தன்னைப் பற்றிய அறிவே சிறந்தது- ஸம்ஸ்க்ருதப் பொன்மொழி

மே 4 சனிக் கிழமை

எல்லா உயிர்களிடத்திலும் தன்னைக் காண்பவனே உண்மையில் காண்பவன்

ஆத்வத்ஸர்வபூதேஷு யஹ பஸ்யதி ஸ பஸ்யதி- சாணக்கிய நீதி 6-2; ஹிதோபதேசம் 1-14

மே 5 ஞாயிற்றுக் கிழமை

ஒன்றாகக் காண்பதே காட்சி- அவ்வையார்

மே 6 திங்கட் கிழமை

ஞானம் ஹி தபஸஹ பலம்- பாரத மஞ்சரி

ஞானமே தவத்தின் பலன்.

மே 7 செவ்வாய்க் கிழமை

ஞானலவதுர்விதக்தம்  ப்ரஹ்மாபி நரம் ந ரஞ்சயதி- நீதி சதகம் 2; ஹிதோபதேசம் 1-56

அறிவற்றவனை பிரம்மா கூட திருப்தி செய்ய முடியாது

மே 8 புதன் கிழமை

அறிவற்ற மக்கள் விலங்குகளுக்கு சமம்- ஸம்ஸ்க்ருதப் பொன்மொழி

ஞானேன ஹீனாஹா பசுபிஸ்ஸமானாஹா

மே 9 வியாழக் கிழமை

ஞானாக்னிஹி ஸர்வகர்மானி பஸ்மஸாத் குருதே – பகவத் கீதை 4-37

எல்லா கருமத்தையும் ஞானத் தீ சாம்பலாக்கிவிடும்

மே 10 வெள்ளிக் கிழமை

ந ஹி ஞானேன ஸத்ருசம் பவித்ரஹ – பகவத் கீதை 4-38

இவ்வுலகில் ஞானம் போல பரிசுத்தம் செய்யும் பொருள் கிடையாது.

மே 11 சனிக் கிழமை

ந ஹி ஸர்வஹ ஸர்வம் ஜானாதி- முத்ரா ராக்ஷசம்

எல்லோருக்கும் எல்லாம் தெரியாது.

மே 12 ஞாயிற்றுக் கிழமை

நாஸ்தி ஞானாத் பரம் ஸுகம் – சாணக்கிய நீதி 2-12

அறிவைவிட இன்பம் தருவது எதுவும் இல்லை.

மே 13 திங்கட் கிழமை

எந்த அளவுக்குக் கேட்கிறானோ அந்த அளவுக்கே ஒருவனின் அறிவு (யஹ ப்ராயஹ் ஸ்ரூயதே யாத்ருக்தத்தாத்ருகவகம்யதே- ஸம்ஸ்க்ருதப் பொன்மொழி

மே 14 செவ்வாய்க் கிழமை

நீரளவே யாகுமாம் நீராம்பல் தான் கற்ற

நூலளவே யாகுமாம் நுண்ணறிவு (வாக்குண்டாம் அவ்வையார்)

ஆம்பல் மலரின் உயரத்தைத் தீர்மானிப்பது குளத்தில் உள்ள நீர் மட்டம்; மனிதனின் விவேகத்தைத் தீர்மானிப்பது அவன் கற்ற நூல்கள்.

மே 15 புதன் கிழமை

அறிவற்றங் காக்குங் கருவி- தமிழ் வேதம் திருக்குறள் 421

அறிவு என்பது ஒருவனுக்கு அழிவு வராமல் காக்கும் கருவி ஆகும்

மே 16 வியாழக் கிழமை

சென்றவிடத்தில் செலவிடா தீதொரீ இ

நன்றின்பால் உய்ப்பதறிவு– தமிழ் வேதம் திருக்குறள் 422

மனம்போன போக்கில் போகாமல் தீயதை விலக்கி நல்லவற்றில் மனதைச் செலுத்துவதே அறிவு-தமிழ் வேதம் திருக்குறள் 422

மே 17 வெள்ளிக் கிழமை

எப்பொருள் யார் யார் வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு-தமிழ் வேதம் திருக்குறள் 423

யார் எதைச் சொன்னாலும் உண்மையை ஆராய்ந்து ஏற்றுக்கொள்வதே அறிவு

மே 18 சனிக் கிழமை

எண்பொருளவாகச் செலச்சொல்லித் தான்பிறர்வாய்

நுண்பொருள் காண்பதறிவு –தமிழ் வேதம் திருக்குறள் 424

அரிய பொருளை எளிமையாகச் சொல்; பிறருடைய நுட்பமான கருத்துக்களை ஆராய்ந்து காண்க

மே 19 ஞாயிற்றுக் கிழமை

உலகம் தழீஇய தொட்பம் மலர்தலும்

கூம்பலும் இல்ல தறிவு- 425

உலகத்தை நட்பாக்கிக் கொள்வது அறிவு; மலர்தலும் கூம்பலும் இல்லாமல் ஒரே மாதிரி  எந்நேரத்திலும் இருத்தல் அறிவு.

மே 20 திங்கட் கிழமை

எவ்வதுறைவது  உலகம் உலகத்தோடு

அவ்வதுறைவது அறிவு- 26

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகு

மே 21 செவ்வாய்க் கிழமை

அறிவுடையார் ஆவதறிவார் அறிவிலார்

அஃதறி கல்லாதவர் 427

பின்வருவனவற்றை முன்கூட்டியே எண்ணுபவர் அறிவுடையார்; அப்படி அறியாதோர் அறிவில்லாதவர்.

மே 22 புதன் கிழமை

அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை- 428 அஞ்சத்தக்க விஷயங்களுக்கு பயப்படாமல் இருப்பது முட்டாள்தனம்.

மே 23 வியாழக் கிழமை

எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க்கில்லை

அதிரவருவதோர் நோய்- 429

முன்கூட்டியே காக்க வல்ல அறிவுடையோர்க்கு நடுங்க வாய்க்கும் நோய் திடீரென வராது.

மே 24 வெள்ளிக் கிழமை

அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் – 430

அறிவுடையோர்க்கு செல்வம் இல்லாவிடினும் எல்லாம் இருக்கும்.

மே 25 சனிக் கிழமை

செல்வத்துள் செல்வம் செவிச் செல்வம்- 411; நல்லதைக் கேட்கும் கேள்விச் செல்வமே சிறந்த செல்வம்

  மே 26 ஞாயிற்றுக் கிழமை                                    

செவிக்குணவில்லாத போழ்து சிறிதுவயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்      -412

காதில் கேட்க நல்ல விஷயங்கள் இல்லாதபோது சிறிதளவு சாப்பிட ஏதாவது கொடுக்க வேண்டும் 

மே 27 திங்கட் கிழமை

தன்னை அறியத் தனக்கொரு கேடில்லை-  திருமூலர் திருமந்திரம்.

மே 28 செவ்வாய்க் கிழமை

மடையனைவிட குருடன் மேல் (அந்தோ வரோ நைவ ச ஞானஹீனஹ- கஹாவத்ரத்னாகர்)

மே 29 புதன் கிழமை

கிம் கிராதோ விஜானீயாத்மௌக்திக்தக்ஸ்ய மஹார்கதாம் – விலை மதிப்பற்ற முத்தின் மதிப்பு வேடனுக்குத் தெரியுமா?–கஹாவத்ரத்னாகர்

மே 30 வியாழக் கிழமை

கழுதைக்குத் தெரியுமா கற்பூர வாசனை?– தமிழ்ப் பழமொழி

மே 31 வெள்ளிக் கிழமை

ஞானமேவ பராசக்திஹி – அறிவே பலம் (சம்ஸ்க்ருத சுபாஷிதம்)

புத்திமான் பலவான் ஆவான்  — பழமொழி

–subham—

உபநிஷத அற்புதங்கள்– Part 2

upanishads (1)

உபநிஷத அற்புதங்கள்– Part 2 எனது ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகள்

எழுதுபவர் – லண்டன் சுவாமிநாதன்
கட்டுரை எண். 996; தேதி—23 April 2014.

13.பிருஹத் ஆரண்யக உபநிஷத்
மிகவும் பழைய உபநிடதம் இதுதான். கி.மு 800 என்பது வெளி நாட்டினர் கணிப்பு. மிகவும் பெரியதும் இதுதான். இதில் 400 பாடல்கள் உள்ளன. பிற்கால உபநிஷதத்தில் காணப்படும் எல்லா கருத்துகளும் இதில் விதை ரூபத்தில் இருப்பதை உணரலாம்.

அஸ்வமேத குதிரை உருவகம் இதில் காணப்படுகிறது
.(1-1-1)
கண்- சூரியன், மயிர்/முடி—மரம் செடி, கொடி, மூத்திரம் – மழை என்ற ஒப்பீடும் உள்ளது. இது ரிக்வேத புருஷ சூக்தத்திலும் வருவதால் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக பிரபஞ்சத்தை ஒரு மாபெரும் கடவுளாக காண்பது இந்துக்களின் சிந்தனை மரபு என்று காட்டுகிறது.

14.ஒன்றாகக் காண்பதே காட்சி

ஒன்றாகக் காண்பதே காட்சி (அவ்வை பாடல் வரி) என்ற வாசகம் — இரண்டு இருக்குபோதுதான் பயம் இருக்கும் என்ற உபநிடத வாக்கியத்தில் இருந்து உண்டானதே. 1-4-1

கடவுள் தன்னை இரண்டாகப் பிரித்துக் கொண்டார்: கணவன் மனைவி என்று. மனைவியை கணவனின் மற்றொரு பாதி (தி அதர் ஹாப்) என்று கூறுவதற்கு இதுதான் முக்கியக் காரணம். பிற்காலத்தில் வந்த அர்த்தநாரீஸ்வரன் உருவத்துக்கு (மாதொருபாகன்) மூர்த்திக்கு இதுவே மூலம். இதையே பைபிள் ஆதாம் என்பவர் இடது பக்க விலா எலும்பை முறித்து பெண்ணை உருவாக்கியதாகச் சொல்லுகிறது. இடது பக்கத்தில் தேவி இருப்பது இந்து மதத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. ஆதாம் என்பது ஆத்மா என்பதன் திரிபு. பரம ஆத்மா தன்னை ஜீவ ஆத்மா என்று இரண்டாக வேறு படுத்தியதே இக்கதை. இதையே உபநிடதத்தில் இரண்டு பறவைகள் கதையாகவும் காண்கிறோம். காஞ்சி பரமாசார்ய சுவாமிகள் இது பற்றி அற்புத விளக்கம் கொடுத்துள்ளார். நானும் ஏற்கனவே ‘த்ரீ ஆப்பிள்ஸ் தட் சேஞ்ட் தெ ஓர்ல்ட்’ என்ற கட்டுரையிலும் , ‘பைபிளில் சம்ஸ்கிருதம்’ என்ற கட்டுரையிலும் எழுதி இருக்கிறேன்.

புதிய பரிணாமக் கொள்கையையும் இந்த உபநிடதத்தில் காணலாம்: பசு, குதிரை, கழுதை, ஆடு, காளை, எறும்பு, மனிதன் ,மற்ற மிருகங்கள்

upanishad book

1000 பொற்கிழி
15.ஜனகர் நடத்திய யாகத்தின் இறுதியில் ஒரு போட்டி நடத்தப்படுகிறது 1000 பசுக்களின் கொம்புகளில் சுற்றப்பட்ட பொற்கிழிகளுடன் முதல் பரிசு என்று அறிவிக்க ப்படுகிறது. இதில்தான் யாக்ஞவல்க்யர் – கார்க்கி வாதம், யாக்ஞவல்க்யர் – மைத்ரேயி சம்பாஷணை எல்லாம் வருகிறது. (3-1-1)
(1000 பசுக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் பத்து வீதம் 10,000 பொற்காசுகள்).
இதே போல திருவிளையாடல் புராண தருமி- நக்கீரன் சம்பவத்திலும் ஆயிரம் பொற்கிழி வருவதால் போட்டி நடத்தி இப்படிப் பரிசு வழங்குவது இந்தியாவில் ஆயிரக் கணக்கான ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது என்று அறிகிறோம்.

16.இதில் தெரியும் விஷயங்கள்
யாராவது ஒருவர் அறிவாளி என்று அறிவித்தால் அவர் சபையில் அதை நிரூபிக்க வேண்டும். அதை எதிர்த்து அறிஞர்கள் கேள்வி கேட்கலாம். இதில் பெண் அறிஞர்களும் கலந்து கொண்டனர். உலகில் இல்லாத புதுமை!
தமிழ் சங்கமும் இதே பணியைச் செய்து வந்ததை திருக்குறள் அரங்கேற்றம் மற்றும் தருமி—நக்கீரன் மோதலில் படிக்கிறோம்.

17.ஆண்டு, பட்சம்
இந்த உபநிஷத்தில் 12 மாதம் ,பட்சம் எல்லாம் வருகிறது. ஆனால் வாரம் என்ற கணக்கு இல்லை. காலத்தை சக்கரமாக உருவகித்து 12 கம்பிகள் என்று 12 மாதங்களும் வருணிக்கப்படுகின்றன.

18.கடவுள் விஷயத்தில் அதிக கேள்விகள் கேட்கக்கூடாது என்று யாக்ஞவல்கியர் கார்க்கியைக் கண்டித்தது—கடவுள் பட்டிமன்ற விவாதத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்ற உண்மையைப் புலப்படுத்தும்.

purmada

19.பணமும் கடவுளும் வெகுதூரம்
யாக்ஞவல்கியருக்கு இரண்டு மனைவியர்: மைத்ரேயி, காத்யாயனி. அவர், என் சொத்துக்களைப் பிரித்துக் கொடுத்துவிட்டு நான் தவம் செய்யப் போகிறேன் என்று சொன்னார். உடனே பணத்தின் மூலம் என்ன பயன்? என்று மைத்ரேயி கேட்கிறார். பணத்தின் மூலமாக கடவுளை அடைய முடியாது என்று கேட்டவுடன் தனக்கு சொத்தின் ஒரு பகுதி வேண்டாம் என்று சொல்லி விடுகிறாள். உலகில் முதல் முதலில் பணமும் சுகமும் வேண்டம் என்று சொன்ன பெண்மணி இவராகத்தான் இருக்க வேண்டும்!

20.உன்னையே நீ அறிவாய் என்ற வாசகம் வருவதும் இங்கேதான் (4-5–1). சாக்ரடீஸ் இதை நம்மிடம் கற்றுக் கொண்டார்.

‘பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான்’ என்று பாரதி பாடியது ஏன் என்று இப்போது தெரிகிறது.
21.பெண்களுக்கு சொத்தில் ஒரு பகுதி உண்டு என்பதும் இதில் இருந்து தெரிகிறது.

இது எல்லாம் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்!!! மற்ற நாடுகளில் நாகரீகம் என்றால் என்ன என்றே தெரியாத காலம். பிரம்மாண்டமான பிரமிடுகள் இருந்தனவே அன்றி ‘’உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வுள்ளல்’’— என்ற தத்துவம் இல்லை!

22.சத்யம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா
சத்ய சாய் பாபா பாடும் ‘’சத்யம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா’’ பஜனையின் வாசகம் இந்த உபநிஷத்தில்தான் இருக்கிறது. இது அற்புதமான ஒரு வாக்கியம்.(3—9—28)
இது தனியாக விவாதிக்கப்பட வேண்டிய ஆராய்ச்சி விஷயம்.

முதல் பகுதி வெளியிட்டது 22 ஏப்ரல் 2014
sohum-upanishad

Contact: swami_48@yahoo.com