பெண்கள் 4 வகை- நாட்டிய சாஸ்திரக் கூற்று! (Post No.7078)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 10 OCTOBER 2019
British Summer Time uploaded in London – 9-17 AM
Post No. 7078

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

தங்கம் 4 வகை, பெண்கள் 4 வகை …https://tamilandvedas.com › 2019/05/18 › தங்கம்-…

18 May 2019 – தங்கம் 4 வகைபெண்கள் 4 வகை, பிரளயம் 4 வகை! (Post No.6405). Written by London … This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com)).

பெண்களின் ஏழு வகைகள் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › பெண்களின…

  1.  

23 Jun 2012 – Tagged with பெண்களின் ஏழு வகைகள் … பெண்கள் எத்தனை வகை? … நாயிகா: கணவனை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பவள் 4.

XXX SUBHAM XXX