ஒன்பதாம் எண்ணின் அதிசய சக்தி (Post No.7148)

WRITTEN BY London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 28 OCTOBER 2019

Time  in London – 8-21 am

Post No. 7148

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

பிரிட்டனில் ஆர்தர் (King Arthur)  மன்னரிடம் ஒன்பது வைரங்கள் இருந்தனவாம்.

மூட நம்பிக்கைகளிலும் 9 உண்டு! வாலாட்டும் (Magpies) கருங்குருவிகள் 9 வந்தால், பார்த்தால் அபசகுனம்!

இனி இந்து மத ஒன்பதுகளைக் காண்போம்-

நவ (9) கிரகங்கள், அவற்றின் தெய்வீக அம்சங்கள், அவற்றுக்கான தலங்கள்:-

சூரியன் – சிவன் – சூரியனார் கோவில்

சந்திரன் – உமை – திங்களூர்

செவ்வாய்- சுப்பிரமணியன்  – வைதீஸ்வரன் கோவில்

புதன் – திருமால்/ விஷ்ணு- திருவெண்காடு

Navagrahas in Ashmolean Museum, Oxford
Navabhasanam
Nava Dhanya Adai
nava samithu

18 வகை தானியம், 4 வகை யாழ் (Post No.6963)

She looks like Dhanya Lakshmi

Compiled by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

 Date: 1 SEPTEMBER 2019
British Summer Time uploaded in London – 17-
30

Post No. 6963

Pictures are taken from various sources; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

18 வகை கூலம், 4 வகை யாழ் என்ன என்ற பட்டியலை 1968ம் ஆண்டு சென்னை உலகத்  தமிழ் மாநாட்டு கையேடு வெளியிட்டுள்ளது-

Food is God, says Vedas
Work is God
18 Types of Grains, 4 Types of Lyre (yaaz in Tamil)
Tamil Lyre/ Yaaz
From London Underground Station
Yaaz in Gupta Coin
Yaaz/ Lyre- oldest in Gupta sculpture
–SUBHAM-