திருவள்ளுவர் மனைவி பெயர் என்ன? (Post No.5492)

Written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 30 September 2018

 

Time uploaded in London – 16-54 (British Summer Time)

 

Post No. 5492

 

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

 

 

திருவள்ளுவரின் மனைவி பெயர் வாசுகி என்றும் அவருடைய பதிவ்ரதா தர்மத்தினால் கிணற்று நீர்க்குவளை கூட அந்தரத்தில் நின்றது என்றும் பல கதைகளைப் படித்திருக்கிறோம். ஆனால் அவருடைய இயற்பெயர் வாசுகி  என்றும் சிறப்புப்பெயர் பெயர் மாதானுபங்கி என்றும் ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்கிறார் தமிழ் பேரறிஞர் மு. இராகவையங்கார்.

ஏறத்தாழ ஐந்து, ஆறு நூற்றாண்டுகளில்  எல்லா பெண்கள் பெயரும் ஸம்ஸ்க்ருதத்திலேயே இருந்தன.

 

காரைக்கால் அம்மையாரின் பெயர்- புனிதவதி

அப்பர் பெருமானின் சஹோதரி பெயர்- திலகவதி

வள்ளுவர் மனைவியின் பெயர்- வாசுகி

 

இப்போழுது அவர் பெயர் வாசுகி ஒன்று மட்டும் அல்ல மாதானுபங்கி என்றும்  அறிகிறோம்.

 

கீழேயுள்ள இணைப்பில் விவரம் காண்க:–

 

 

 

 

 

 

 

–subham–