பெண்கள் வாழ்க – 12; காதல் திருமணம் தோல்வியே! (Post.9495)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9495

Date uploaded in London – –15 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பெண்கள் வாழ்க – 12; காதல் திருமணம் தோல்வியே!

(பெண்கள் வாழ்க தொடர் மார்ச் 22, 2021ல் துவங்கியது. முதல் கட்டுரை எண் 9410)கல்வி, வணிகம், போர், தூது ஆகியவற்றின் பொருட்டு கணவன் பிரிந்து சென்றால் அவன் வரும் நாட்களை எண்ணி ஏங்கிக் காத்திருந்தனர் பெண்கள். சுவரில் வெற்றிலைச் சாறால்

tags- பெண்கள் வாழ்க 12 காதல் திருமணம்,  தோல்வி, 

தோல்வி = வெற்றி = ஆப்ரஹாம் லிங்கன்!

lincoln 4

Article No. 2070

Written by London swaminathan

Date : 14  August  2015

Time uploaded in London :– 16-58

(Pictures are used from various sources)

வாழ்க்கையில் தோல்விக்கு மேல் தோல்வி ஏற்பட்டு வருகிறதே என்று எவரும் சோர்வுகொள்ள வேண்டாம். இதோ அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆப்ரஹாம் லிங்கன் சென்ற வெற்றிப்பாதையைக் கவனித்தால் போதும்; தோல்விதான் வெற்றிக்கு வழிகாட்டி என்பதை ஒப்புக்கொள்வோம்:

1881 –ல் வியாபாரத்தில் பெரும் நஷ்டம்

1832-ல் சட்டசபைத் தேர்தலில் தோல்வி

1883-ல் வியாபாரத்தில் மீண்டும் நஷ்டம்

1834-ல் சட்ட சபத் தேர்தலில் வெற்றி

Abraham_Lincoln_1923_Issue-3c

1835-ல் அன்பு மனைவியின் மரணம்

1836-ல் சுவாசப் பை கோளாறினால் நோய்

1838-ல் சபாநாயகர் தேர்தலில் தோல்வி

1843-ல் நில அதிகாரிக்கான தேர்வில் தோல்வி

1843-ல் அமெரிக்க காங்கிரஸ் (பார்லிமெண்ட்) தேர்தலில் தோல்வி

1846-ல் காங்கிரஸ் தேர்தலில் வெற்றி

1848-ல் மறு தேர்தலில் தோல்வி

1855-ல் செனட் தேர்தலில் தோல்வி

1856-ல் உப ஜனாதிபதி தேர்தலில் தோல்வி

1858-ல் செனட் தேர்தலில் தோல்வி

1861-ல் ஜானாதிபதி தேர்தலில் மாபெரும் வெற்றி

1861-1865 வரை ஜனாதிபதியாக இருந்தார்.

lincoln 3licoln 2

1865 ஏப்ரல் 14 –ஆம் தேதி (தமிழ் புத்தாண்டு நாள்) அவர் தனது மனைவியுடன் ஒரு நாடகம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.

நன்றி:– மஞ்சரி, பிப்ரவரி 1964