நடந்தவை தான் நம்புங்கள் – 8; சந்தைக்குச் சென்ற சாக்ரடீஸ்! (Post No.9302)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9302

Date uploaded in London – –24 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U NEED THE MATTER IN WORD FORMAT, PLEASE WRITE TO US

நடந்தவை தான் நம்புங்கள் – 7 வெளியான தேதி 10-2-21              கட்டுரை எண் : 9248

நடந்தவை தான் நம்புங்கள் – 8

ச.நாகராஜன்

சந்தைக்குச் சென்ற சாக்ரடீஸ்!

கிரேக்க தத்துவ ஞானியான சாக்ரடீஸ் மிக எளிமையான வாழ்க்கையை மேற்கொண்டவர். எல்லோரும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தவர் அவர். தனக்கு செருப்பு கூட வேண்டாம் என்று நினைத்த அவர் வெறும் காலுடனேயே நடந்து செல்வது வழக்க்கம். அவர் அடிக்கடி சந்தைக்குச் செல்வது வழக்கம். அங்கு ஏராளமானோர் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து தமக்குத் தேவையானதை வாங்கிச் செல்வர். சாக்ரடீஸ் செருப்பு விற்கும் கடையின் முன் நின்று அங்கு இருக்கும் விதவிதமான

TAGS-  நடந்தவை-8, சாக்ரடீஸ்