நலுங்கு பாடல்கள் ஆராய்ச்சி (Post No.7666)

Written  by  LONDON SWAMINATHAN

Post No.7666

Date uploaded in London – 8 March 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

நலுங்கு பாடல்கள் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறேன் . ரிக் வேதத்திலும் நலுங்குப் பாடல்கள் இருக்கின்றன. அது பற்றி தனியாக எழுதுகிறேன். இதோ லண்டனில் உள்ள பிரிட்டிஷ் நூலகத்தில் கிடைத்த பழைய நலுங்குப் பாடல் புஸ்தகம். வாசகர்களும் காமெண்ட் பத்தியில் நலுங்குப் பாடல்களையும் அது  பற்றிய தகவல்களையும் கொடுத்தால் எதிர்கால ஆராய்ச்சியாளர்களுக்குப் பயன்தரும்

நூலின் தலைப்பு – நூதன நலுங்குப் பாட்டு

ஆண்டு- 1937

வெளியிட்டவர்- சென்னை திருவொற்றியூர் நாக்கை சரவண முதலியார்

அவர்களது கலை மகள்  பிரஸ்