ராசிக்குரிய ராகங்களும், நவக்ரஹ கீர்த்தனை ராகங்களும்! (Post No.9170)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9170

Date uploaded in London – –21 January  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ராகங்கள் தொடரில் சில புதிய ராகங்கள்!

ராசிக்குரிய ராகங்களும், நவக்ரஹ கீர்த்தனை ராகங்களும்!

ச.நாகராஜன்

12 ராசிக்குரிய ராகங்கள்!

 1. மேஷம் – ஷண்முகப்ரியா
 2. ரிஷபம் – ஸ்ரீராகம்
 3. மிதுனம் – மாளவம்
 4. கடகம் – ஹிந்தோளம்
 5. சிம்மம் – வசந்தா
 6. கன்னி – பூபாளம்
 7. துலாம் – நாதநாமக்ரியா
 8. விருச்சிகம் – கரகரப்ரியா
 9. தனுசு – சாரங்கா
 10. மகரம் – பைரவி
 11. கும்பம் – சங்கராபரணம்
 12. மீனம் – பங்காளா

*

கல்யாணத்தில் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் பாட வேண்டிய ராகங்கள்

நிச்சயதார்த்தம் – கானடா, அடாணா, பியாக்கடை

மாப்பிள்ளை அழைப்பு – கல்யாணி, சங்கராபரணம்

ஜானவாசம் – தோடி, காம்போதி, கரகரப்ரியா

ஊஞ்சல் – ஆனந்தபைரவி

சடங்குகள் – கேதாரம், பூபாளம், லஹரி

முகூர்த்த நேரம் முன்பு – நாட்டைகுறிச்சி

முகூர்த்த நேரம் – தன்யாசி, நாராயணி

தாலி கட்டியவுடன் – ஆனந்த பைரவி

ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே பாடல் – சைந்தவி

*

ஸ்ரீ முத்துசாமி தீக்ஷிதர் நவக்ரஹ கீர்த்தனைகளை இயற்றியுள்ளார்.

அதில் வரும் ராகங்கள் வருமாறு:-

சூர்யமூர்தே நமோஸ்துதே – சூரியன் -சௌராஷ்டிரம்

சந்த்ரம் பஜ மானஸ – சந்திரன் -அசாவேரி

அங்காரக மாஸ்ர யாம் யஹம் – செவ்வாய் – ஸுரடி

புதம் ஆஸ்ரயாமி ஸததம் – புதன் –  நாடகுரஞ்சி

ப்ரஹஸ்பதே தாராபதே – குரு – அடாணா

ஸ்ரீ சுக்ர பகவந்தம் சிந்தயாமி – சுக்ரன் – பரஸ்

திவாகரதனுஜம் சனைஸ்சரம் – சனி – யதுகுலகாம்போஜி

ஸ்மராம்யஹம் சதா ராஹும் – ராகு – ரமா மனோஹரி

மஹாசுரம் கேதுமஹம் – கேது – ஷண்முகப்ரியா (சாமரம் என்ற பெயரும் உண்டு)

*

ஸ்ரீ முத்துசாமி தீக்ஷிதர் அவர்கள் இயற்றியுள்ள 11 கமலாம்பிகா நவாவர்ண கீர்த்தனைகளும் அவற்றின் ராகங்களும் வருமாறு:

 1. கமலாம்பிகே – தோடி
 2. கமலாம்பா சம்ரக்ஷது – ஆனந்தபைரவி
 3. கமலாம்பாம் பஜரே – கல்யாணி
 4. ஸ்ரீ கமலாம்பிகயம் – சங்கராபரணம்
 5. கமலாம்பிகாயை – காம்போஜி
 6. ஸ்ரீ கமலாம்பா பரம் – பைரவி
 7. கமலாம்பிகயாஸ்தவ – புன்னாகவராளி
 8. ஸ்ரீ கமலாம்பிகயம் – ஸஹானா
 9. ஸ்ரீ கமலாம்பிகே – கண்ட ராகம்
 10. ஸ்ரீ கமலாம்பா ஜயதி – ஆஹிரி
 11. ஸ்ரீ கமலாம்பிகே – ஸ்ரீ

***tags– ராசி, ராகம், நவக்ரஹ கீர்த்தனை,