2700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஜோதிடம் ; மெகஸ்தனிஸ் அற்புத தகவல் (Post 9387)

2700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஜோதிடம் ; மெகஸ்தனிஸ் அற்புத தகவல் (Post 9387)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9387

Date uploaded in London – –16 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

உலகிற்கு ஜோதிடத்தையும் அது தொடர்பான வானவியலையும் கற்பித்தது இதுக்களே. இதற்கான சான்றுகள்  ரிக் வேதத்தில் இருப்பதை ஜெர்மன் அறிஞர் ஹெர்மன் ஜாகோபியும் இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர் பால கங்காதர திலகரும் (HERMAN JACOBI AND B G TILAK) நிரூபித்துவிட்டனர்.உலகிலேயே ஜோதிடத்தை பாட திட்டத்தில் சிலபஸில் சேர்த்ததும் இந்தியாதான். வேதத்தைக் கற்போர் அதன் ஆறு அங்கங்களையும் கற்க வேண்டும் இந்த ஆறு ஷட் +

–subham—

tags —ஜோதிடம் , சடங்கு, ஷட் அங்கம், நிமித்தம், பாணினி ,