ஆண்டியைக் கண்டால் லிங்கன், தாதனைக் கண்டால் ரங்கன்!

Article No.1979

Date: 7 July 2015

Compiled by London swaminathan

Uploaded from London at  11-01 am

 

‘அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்’ என்ற தலைப்பில் மே 28 ஆம் தேதி 50 பழமொழிகளுக்கு இணையான ஆங்கிலப் பழமொழிகள் கொடுத்தேன். இதோ மேலும் 25 பழமொழிகள்:–

51.To dance to everyman’s pipe

ஆண்டியைக் கண்டால் லிங்கன், தாதனைக் கண்டால் ரங்கன்

52.A hasty man never wants woe

ஆத்திரக் காரனுக்கு புத்தி மட்டு

53.ஆபத்தும் சம்பத்தும் ஆருக்கும் உள்ளவை

Sadness and gladness succeed each other

54.Of evil seed no good grain can come

ஆமணக்கு விதைச்சால் ஆச்சா முளைக்குமா?

55.What is pound of butter among kennel of hounds?

ஆயிரம் பாம்புக்குள் அகப்பட்ட தேரை போல

56.Experience is the mother of science

ஆயிரம் பேரைக் கொன்றவன் அரை வைத்தியன்

57.Empty vessels make most sound

ஆயிரம் பணமுடையான் அமர்ந்திருக்கும், அரை பணமுடையான் ஆடி விழும்

நிறைகுடம் தழும்பாது, குறைகுடம் கூத்தாடும்

58.Time will bring out the truth of every transaction

ஆராத்தாள் செத்ததும் பொழுது விடிந்தால் தெரியும்

59.A fool’s tongue is clean enough to cut his own throat

ஆரால் கேடு, வாயால் கேடு

நுணலும் தன் வாயால் கெடும்

யாகாவாராயினும் நா காக்க

60.Among ignorant people, Scoogin is a doctor

ஆலையில்லாத ஊரில் இலுப்பைப்பூ சர்க்கரை

Among the blind, the one eyed is the king

61.Death devours lambs as well as sheep

ஆறிலும் சாவு, நூறிலும் சாவு

62.The street of Bye and Bye leads to the house of Never

ஆறின கஞ்சி பழங்கஞ்சி

63.Vows made in! storms are forgotten in calms

ஆறு கடக்கிற மட்டும் அண்ணன் தம்பி, அப்புறம் நீ யார், நான் யார்?

64.You can afford to be free with another man’s pottage

ஆற்றிலே போற தண்ணீரை அம்மா குடி! அப்பாகுடி!

கடைத்தேங்காயை எடுத்து வழிப்பிள்ளையாருக்கு உடை

ஊரான் வீட்டு நெய்யே, என் பெண்டாட்டி கையே

65.ஆற்றிலே போட்டாலும், அளந்து போடு

Weight and measure take away strife

66.ஆனைக்கும் அடி சறுக்கும்

Great Homer sometimes nods

67.ஆனைக்கொரு காலம், பூனைக்கொரு காலம்

Every dog hath its day, every man has his hour

68.இக்கரை மாட்டிற்கு அக்கரை  பச்சை

Distance lends enchantment to the view

69.இடத்தைக் கொடுத்தால் மடத்தைப் பிடுங்குவான்

Give him an inch he will take an elf

70.இடுவது பிஷை, ஏறுவது மோக்ஷம்

The poor furnish the ladder up which the rich ascends to heaven

71.இட்ட உறவு எட்டு நாளைக்கு, நக்கின உறவு நாலு நாளைக்கு

A friend that you buy with presents will be bought from you

72.இட்டுகெட்டார் எங்குமே இல்லை

Good deeds are never lost

73.இரப்பவனுக்கு பஞ்சம் என்றுமே இல்லை

Beggars can never be bankrupts

74.இரவற் சேலையை நம்பி இடுப்புக் கந்தையை எறியாதே

அரசனை நம்பிப் புருஷனை கைவிடாதே

Quit not certainty for hope

A bird in hand is worth two in the bush

75.ஆனை வரும் பின்னே, மணி ஓசை வரும் முன்னே

Coming events cast their shadows before.

((Pictures are taken from face book and other websites;thanks.))

swami_48@yahoo.com