படிப்பது எப்படி? (Post No.2768)

e bay reading statue

Written  BY S NAGARAJAN

Date: 30 April 2016

 

Post No. 2768

 

 

Time uploaded in London :–  5-23 AM

 

( Thanks for the Pictures)

 

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com)

 

சமஸ்கிருத செல்வம்

 

 

ச.நாகராஜன்

kids-Reading-Books-group-1

சபையிலாகட்டும் தனியாகவே படிப்பதாகட்டும் எப்படிப் படிப்பது.? அதற்கு 6 குறைகளை அகற்றிப் படிக்க வேண்டும் என்று பாணிணீய சிக்ஷா கூறுகிறது.

 

  • ஏற்றியும் இறக்கியும் கண்டபடி உச்சரிக்கக் கூடாது
  • வேக வேகமாகப் படிக்கக் கூடாது
  • படிக்கும் போது தலையை ஆட்டிப் படிக்கக் கூடாது
  • எழுதியபடி படிக்கக் கூடாது (இலக்கணப் பிழைகளுடன்)
  • எதைப் படிக்கிறோமோ அதை நன்கு புரிந்து கொள்ளாமல் படிக்கக் கூடாது
  • தாழ்ந்த குரலில் படிககக் கூடாது (கணீரென்ற குரலில் அனைவரையும் கவரும் வண்ணம்) படிக்க வேண்டும்

செய்யுளைப் பார்ப்போம்:-

கீதோ ஷீக்ரீ சிரக்கம்போ ததா லிகித பாடக: |

   அனர்த்தக்ஞோல்ப கண்டச்ச ஷடதே பாடகாதமா: ||

 

இதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை அழகாக எஸ்.பி. நாயர் (S B Nair) செய்துள்ளார் இப்படி:-

 

One who reads in a sing-song manner, reads too quickly, shakes his head while reading, reads as written (without correcting scribal errors), does not understand the sense, and has a faint voice – all these six are inferior reciters (readers)

பழைய கால குருகுல முறையில் இந்த ஆறு பிழைகளையும் ஆரம்பத்திலேயே திருத்தி விடுவார்கள்.

 

ஆக படிப்பதிலும் சரியான முறை ஒன்று உண்டு; அதைச் செய்க என்கிறது பாணிணி சிக்ஷா!

statue reading, gift

–subham–

**************