மஹரிஷிகள் பெயர்கள் அடங்கிய பட்டியல் – 2 (Post No.8920)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No. 8920

Date uploaded in London – – 12 NOVEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

மஹரிஷிகள் பெயர்கள் அடங்கிய பட்டியல் – 2

ச.நாகராஜன்

125 மஹரிஷிகளின் பெயர்களைப் பார்த்தோம். இனி தொடர்வோம்.

  126)ப்ரமாதி

 1. ப்ரமுகர்
 2. ப்ரஹ்மமித்ரர்
 3. ப்ருகு
 4. ப்ருஹஸ்பதி
 5.      மகோதரர்
 6. மங்கனகர்
 7. மதங்கர்
 8. மதுச்சந்தஸ்
 9. மந்தபாலர்
 10. மரீசி
 11. மாண்டகர்ணி
 12. மாண்டவ்யர்
 13. மார்கண்டேயர்
 14. மிருகண்டு
 15. முத்கலர் அல்லது மௌத்கல்யர்
 16. மேதஸ்
 17. மைத்ரேயர்
 18. யாக்ஞ்யவல்க்யர்
 19. யாஜர்
 20. யாஸ்கர்
 21. ரிசிகர்
 22. ரிச்யச்ருங்கர்
 23. ரிதத்வஜர்
 24. ரிதாவக்
 25. ருசி
 26. ருரு
 27. ருஷங்கர்
 28. ரைக்யர்
 29. ரைக்வர்
 30. ரைப்யர்
 31. ரைவ்யர்
 32. லிகிதர்
 33. வகர்
 34. வசிஷ்டர்
 35. வடவாமுகர்
 36. வத்ஸநாபர்
 37. வாமசிரர்
 38. வாமதேவர்
 39. வாலகில்யர்கள்
 40. வாலதீ
 41. வால்மீகி
 42. விகர்னர்
 43. விச்வரூபர்
 44. விச்வாமித்ரர்
 45. விஸ்ரவஸ்
 46. விபண்டகர்
 47. விபுலர்
 48. வியாஸர்
 49. விருத்தகௌதமர்
 50. வேதர்
 51. வைசம்பாயனர்
 52. வைச்ரவணர்
 53. வைவஸ்வதர்
 54. ஜமதக்னி
 55. ஜரத்காரு
 56. ஜவக்ரி
 57. ஜனகர்
 58. ஜன்ஹூ
 59. ஜாபாலி
 60. ஜாஜலி
 61. ஜைகீஷவ்யர்
 62. ஜைமினி
 63. ஸக்துப்ரஸ்தர்
 64. ஸத்யதபஸ்
 65. ஸம்வர்த்தர்
 66. ஸரஸ்வதர்
 67. ஸனகர்
 68. ஸனத்குமாரர்
 69. ஸனத்ஸுஜாதர்
 70. ஸனந்தனர்
 71. ஸஹஸ்ரபத்
 72. ஸிந்துத்வீபர்
 73. ஸுதர்ஸனர்
 74. ஸுதாபர்
 75. ஸுதீக்ஷணர்
 76. ஸுமந்தர்
 77. ஸுரதச்ரவஸ்
 78. ஸுலபை
 79. ஸுவர்ணர்
 80. ஸூதர்
 81. ஸோமச்ரவஸ்
 82. ஸௌபரி
 83. ஸ்தூலகேசர்
 84. ஸ்தூலசிரஸ்
 85. ஸ்ரீகிருஷ்ணர்
 86. ஸ்ரீங்கவத்
 87. ஸ்ரீஞ்சி
 88. ஹரிமேதஸ்

இன்றைக்குச் சரியாக நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு – 1920ஆம் ஆண்டு – பெரியகுளத்தைச் சேர்ந்த ஸ்ரீ எம்.ஆர். ஸ்ரீனிவாஸய்யர் எழுதி வெளியிட்ட மஹரிஷிகள் சரித்திரம் என்ற நூலில் அவரால் தொகுக்கப்பட்ட ரிஷிகளின் பட்டியல் இது. இன்னும் சில ரிஷிகளின் பெயர்களைத் தொடர்ந்து பார்ப்போம்.

tags- மஹரிஷிகள், பட்டியல் – 2