பதினெட்டு சித்தர்களைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.5621)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 3 November 2018

GMT Time uploaded in London – 17-54

Post No. 5621

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

பதினெட்டு சித்தர்களைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.5021)

தமிழ் சித்தர்கள் 18 பேர் என்று சொல்லுவர். ஆனால் அந்த பதினெட்டு பேர் யார் என்பதில் கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடு இருக்கும். கீழேயுள்ள கட்டத்தில் 20 சித்தர்களுக்கு மேல் இருக்கும். விடையும் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

சித்தர்களின் பெயர்களைக் கண்டுபிடிக்க உதவியாக பெயர் துவங்கும் இடத்தில் எண்களைக் கொடுத்துள்ளேன் (கட்டத்தில் இல்லாத சித்தர்கள்–கூன்கண்ணர், புண்ணாகீசர்,உரோமரிஷி)

தமிழ் சித்தர்கள்

17 14 13
6 தி 21 தே 1 அ 15
2 போ 5 12
8 கொ
7.ந மு னி
3 கோ
20 4 கை
16 த 9 11
18 பு 10, க   19

 

விடை:–

1.அகத்தியர்

2.போகர்

3.கோரக்கர்

4.கைலாசநாதர்

5.சட்டைமுனி

6.திருமூலர்

7.நந்தி

8.கொங்கணர்

9.மச்சமுனி

10.கபிலர்

11.கூர்மமுனி

12.கமலமுனி

13.இடைக்காடர்

14.சுந்தராநந்தர்

15.பிரமமுனி

16.தன்வந்திரி

17.புலஸ்தியர்

18.புசுண்டர்

19.கருவூரார்

20.இராமதேவர்

21.தேரையர்

–சுபம்–