அரச மரம் பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8513)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8513

Date uploaded in London – 15 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்

அரச மரத்தைச் சுற்றியதும்  அடிவயிற்றைத் தொட்டுப் பார்த்துக் கொண்டாற்  போல

( கர்ப்பிணி  ஆகிவிட்டோமா என்று அறிய)

அரச மரத்துக்கடியில் இருக்கும் கல் அத்தனையும் பிள்ளையார்தாம்

அரச மரத்தடி பிள்ளையாரே அடியேனுக்கும் ஒரு பெண் பாரும்

அரச மரத்தைப் பிடித்த சனியன் பிள்ளையாரையும் பிடித்ததாம்

ஆல் பழுத்தால் அங்கே , அரசு பழுத்தால் இங்கே 

tags – அரச மரம் , பழமொழி,

—– subham —-

அக்கிரகாரம் பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8507)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8507

Date uploaded in London – 14 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.அக்கிரகாரத்தில் பிறந்தாலும் நாய் வேதம் அறியுமா ?

2.அக்கிரகாரத்தில் செத்தாலும் அடக்கம் சுடுகாடுதான்

3.அக்கிரகாரத்து நாய்க்கு அகவிலை தெரியுமா ?

4.அக்கிரகாரத்து நாய் பிரதிட்டைக்கு அழுதது போல

5.அக்கிரகாரத்துக்கு ஓர் ஆடு செத்தால் ஆளுக்கு ஒரு மயிர்

tags — அக்கிரகாரம் ,பழமொழி, கண்டுபிடியுங்கள்

தேர் பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8489)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8489

Date uploaded in London – 11 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்

1.தேரோடே நின்று தெருவோடே அலைகிறான்

2.தேரோடே போச்சுது திருநாள், தாயோடே போச்சுது பிறந்தகம்

3.தேர் இருக்கிற மட்டும் சிங்காரம், தேர் போன பிறகு என்ன?

4.தேர் ஓடித் தன் நிலையில் நிற்கும்

5.தேர் ஒண்டித் தெருவிலே அலையவிட்டாயே.

tags — தேர், பழமொழி

தாய் பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8478)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8478

Date uploaded in London – 9 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல், பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்

1.தாயும் பிள்ளையும் ஆனாலும் வாயும் வயிறும் வேறே

2.தாயைப் போல் மகள் , நூலைப்போல சேலை

3.தாயைப் பார்த்து பெண்ணைக் கொள்ளு, பாலைப் பார்த்து பசுவைக் கொள்ளு,

4.தாயைப் பார்க்கிலும் சிறந்த கோயிலுமில்லை

5.தாயைத் தண்ணீர் துறையில் பார்த்தால், பிள்ளையை வீட்டில் பார்க்க வேண்டியதில்லை

tags – தாய், பழமொழி

கடைகள் பற்றிய ஐந்து பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8468)

coconut breaking in front of Ratha Yatra in East ham,London

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8468

Date uploaded in London – 7 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்

1.கடைத் தேங்காயை எடுத்து வழிப்பிள்ளை யாருக்கு உடைத்தாற்  போல

2.கடைக்குப் போக கன்னிக்குப் போக

3.கடைக்கு கடை ஆள் இருப்பார்கள்

4.கடையிலுள்ள வெல்லம்  கோவிலிலுள்ள லிங்கத்துக்கு நைவேத்தியம்

5.கடையில் அரிசிக் கஞ்சிக்கு உதவுமா?

tags –கடைகள் ,பழமொழி

சருக்கரை பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8437)

Date uploaded in London – 1 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்-

1.சருக்கரை என்றால் தித்திக்குமா ?

2.சருக்கரைப் பந்தலிலே தேன் மாரி பொழிந்தது போல

3.சருக்கரை  தின்று பித்தம் போகுமானால் , கசப்பு மருந்து ஏன் தின்ன வேண்டும் ?

4.சருக்கரையும் தேனும் சிற்றப்பா, ஏட்டில் எழுதி நக்கப்பா

5.சருக்கரையும் மணலும் சரியா?

TAGS –சருக்கரை, பழமொழி

–SUBHAM–

கொழுக்கட்டை பற்றிய 4 பழமொழி கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8314)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8314

Date uploaded in London – 9 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரு முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல், மற்ற பழமொழிகளில் இருந்தாலும், கட்டத்தில் திரும்ப எழுதப்படவில்லை . இத்துடன் பிரசுரமாகும் படங்கள் கொஞ்சம் துப்புத் துலக்க உதவலாம். கீழே விடைகள் உள .

விடைகள் :-

1.கொழுக்கட்டைக்குத்    தலையும் இல்லை குறவனுக்கு (கோயிலாண்டிக்கு , குடியனுக்கு) முறையும் இல்லை

2.கொழுக்கட்டைக்குத்   தலை பார்த்து கடிக்கிறார்களா ?

3.கொழுக்கட்டை சுட்டு உறவாடுகிறதா ?

4.கொழுக்கட்டை  தின்ற நாய்க்குக் குறுணி மோர் குரு  தட்சிணை .

TAGS  — கொழுக்கட்டை, பழமொழி

—SUBHAM—

4 தவளை / தேரை பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No. 8236)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8236

Date uploaded in London – 24 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

1.தேரை மோந்த தேங் கா ய் போல

2.தேரை வால் போல சுத்த சூனியமாச்சுது

3.நுணலும் தன் வாயா ல் கெடும்

4.தவளை தாமரைக்குச் சமீபமாக இருந்தும் அதன் தேனை உண்ணாது

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு.

tags — தவளை ,தேரை , பழமொழி

–subham–

4 அணில் பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No. 8232 )

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8232

Date uploaded in London – 23 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

1.அணில் கொப்பிலும் ஆமை கிணற்றிலும்

2.அணில் நெட்டியா தென்னை சாயும் ?

3.அணிற்பிள்ளையின் தலை மீது அம்மிக்கல்லை வைத்தது போல

4.அணிற்பிள்ளைக்கு நுங்கு அரிதோ; ஆண்டிச்ச்சி பிள்ளைக்கு சோறு அரிதோ?

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

-subham–

பூசணிக்காய் பற்றிய 2 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8029)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.8029

Date uploaded in London – 23 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

பூசணிக்காய் பற்றிய 2 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் ; விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.விடை :–

முழுப் பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைப்பது போல

பூசணிக்காய்க்கும் புடலங்கா ய்க்கும் வித்தியாசம் தெரியா மல் பேசுகிறாய்