பாபிலோனியர்கள் என்ன உணவு சாப்பிட்டார்கள் ? (Post No.7293)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 3 DECEMBER 2019

 Time in London – 14-32

Post No. 7293

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

சொல் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவோருக்கு பெரிய பட்டியல் உள்ளது . விருந்துக் காட்சிகளும் விரிவாக எழுதப்பட்டுள்ளது . அதைத் தனியாகத் தருகிறேன் .

—subham—

–subham–