சரணாகதியே சகலமும் தரும்: புராணத்துளிகள் (Post No.9841)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9841

Date uploaded in London – 12 JULY   2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures

புராணத்துளிகள் மூன்றாம் பாகம்-அத்தியாயம் 11 கட்டுரை எண் 9807 வெளியான தேதி

3-7-2021

புராணத்துளிகள் : மூன்றாம் பாகம் – அத்தியாயம் 12

(34 முதல் – 40 முடிய)

ச.நாகராஜன்

34. எது சிறந்த செயல்?

தத் கர்ம ஹரிதோஷம் யத் ஸா வித்யா தன்மதிர்யயா |

தத் வர்ணம் தத் குலம் ச்ரேஷ்டம் ததாஸ்ரமம் சுபம் பவேத் ||
                              ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4/29/49           

எது ஹரிக்குத் திருப்தியாக இருக்கிறதோ அதுவே சிறந்த செயல். அவனை நோக்கி பக்தி செலுத்தச் செய்வது எதுவோ அதுவே சிறந்த வித்யா. அவனது பாதகமலத்தை நோக்கி எந்த ஜாதி மனதை இட்டுச் செல்கிறதோ அதுவே சிறந்த ஜாதி. எந்த குலம் அவனை நோக்கி இட்டுச் செல்கிறதோ அதுவே சிறந்த குலம். எந்த ஆஸ்ரமம் (வர்ணாசிரம தர்மங்கள்) அவனை நோக்கி இட்டுச் செல்கிறதோ அதுவே புனிதமானது.

*

35.சரணாகதியே சகலமும் தரும்

ஹரிதேஹப்ருதாமாத்மா ஸ்வயம் ப்ரக்ருதிரீஸ்வர: |

தத்பாதமூலம் சரணம் யத: க்ஷேமோ ந்ருணாமிஹ ||

                                   ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4/29/50       

ஸ்ரீஹரியே ஆத்மா. ப்ரக்ருதியும் (இயற்கை) ஈஸ்வரனும் (எங்கும் நிறைகின்ற இறைவன்) உடல் சார்ந்தவை. அவனது பாத கமலங்களில் சரணடைவது எல்லா க்ஷேமத்தையும் (நலத்தையும்) தரும்.

*

36. எவனை வித்வான் என்று கூறலாம்?

ஸ வை ப்ரியதமஷ்சாத்மா யதோ ந பயமன்வபி |

இதி வேத ஸ வை வித்வான்  யோ வித்வான் ஸ குருர்ஹரி: ||

                                           ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4/29/51

அவரே (ஸ்ரீஹரியே) அனைவருக்கும் பிரியமானவர். அவரிடமிருந்து கிஞ்சித்தும் பயம் எழாது. எவன் ஒருவன் இதை அறிகிறானோ அவனே வித்வான் (அனைத்தும் அறிந்தவன்). அவனே அவனுக்கு குரு கடவுளும் அவனும் ஒன்றாகிறான்.

*

37. ஆயிரம் ஜன்மம் கழித்து வருவது எது?

ந்ருணாம் ஜன்ம ஸஹஸ்ரேன பக்தௌ ப்ரீதிர்ஹி ஜாயதே |

கலௌ பக்தி: கலௌ பக்திதர்பக்த்யா க்ருஷ்ண: புரஸ்தித: ||

பத்ம புராணம் (உத்தர காண்டம்) 194/19

பக்திக்கென ஆயிரம் ஜன்மங்கள் கடுமையான முயற்சி செய்த பின்னரே ஒருவனுக்கு இறைபக்தி வருகிறது. கலியுகத்தில் பக்தி ஒன்றே நமக்கான புகலிடம். பக்தியினால் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் தரிசனம் கிட்டுகிறது.

*

38. பக்தர்களில் சிறந்த பக்தர் யார்?

யே மே பக்தஜனா: பார்த்த ந மே பக்தாஸ்ச தே ஜனா: |

மத்பக்தானாஞ்ச யே பக்தா: தே மே பக்ததமா மதா: ||

ஆதிபுராணம் – 112/91

என்னிடம் மட்டுமே பக்தி செலுத்துபவர் எனது பக்தனாக மாட்டார். என்னிடம் பக்தி செலுத்தும் பக்தனிடம் பக்தி செலுத்துபவரே எனது சிறந்த பக்தராவார்.

*

39. எந்தப் பாவம் போகவே போகாது?

அத்யுக்ரோ வைஷ்ணவத்ரோஹோ வேதாதிஷு ஸுவிஸ்ருத: |

ந சக்யதே வாரயிதும் கல்பகோடிஷதரைபி: ||

ஆதிபுராணம் – 112/91

வைஷ்ணவர்களுக்கு துரோகம் இழைப்பவர்களின் பாவமானது கோடி கோடி கல்பங்கள் ஆனாலும் போகாது, தீர்க்க முடியாது என்று வேதங்கள் அறைகின்றன. (வைஷ்ணவன் – தூய பக்தன்)

*

40. மூவுலகங்களிலும் துன்பப் படுபவர் யார்?

பக்தித்ரோஹகரா யே ச தே சீதந்தி ஜகத்ரயே |

துர்வாஸா துக்கமாபன்ன: புரா பக்திவிநிந்தக: ||

பத்ம புராணம் (உத்தர காண்டம்) 194/20

பக்திக்கு எவர் ஒருவர் தீங்கு இழைக்கிறாரோ அவர் மூவுலகங்களிலும் துன்பப் படுவார். ஒரு பக்தனைத் தூற்றியதால் துர்வாஸர் துக்கத்திற்குள்ளானார்.

(குறிப்பு : துர்வாஸரின் கதை அனைவரும் அறிந்த ஒன்று. அம்பரீஷனை அவர் அவமதித்ததால் அவர் பெரும் அல்லலுக்கு உள்ளானார்)

***

INDEX

ஸ்ரீமத் பாகவதம்,ஆதிபுராணம்,பத்ம புராணம் (உத்தர காண்டம்) ஸ்லோகங்கள்

சிறந்த செயல் ஹரி பக்தியே

ஹரி சரணாகதியே சகலமும் தரும்

ஹரியை அறிபவனே வித்வான்

பக்தர்களிடம் பக்தி செலுத்துபவனே சிறந்த பக்தன்

வைஷ்ணவ துரோகம் என்ற பாவம் கோடி கல்பமானாலும் போகாது

பக்தனை அவமதிப்பவன் மூன்று உலகங்களிலும் துன்பப்படுவான்

நன்றி : Truth Vol89, No 2 Dated 23-4-21 (Slokas taken from this issue)

***

tags –  சரணாகதி, புராணத்துளிகள், 

புராணத்துளிகள்: 49 அக்னிகள்! 28 நரகங்களின் பெயர்கள் (Post No.9546)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9546

Date uploaded in London – –  –29 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

புராணத் துளிகள் இரு பாகங்கள் ஏற்கனவே வெளியாகியுள்ளன. மிகப் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் 18 புராணங்களில் உள்ள சில சிறந்த பகுதிகளைத் தொகுத்துத் தருவதே நமது நோக்கம். அந்த வகையில் மூன்றாம் பாகத் தொகுப்பு இப்போது தொடர்கிறது.

புராணத்துளிகள் மூன்றாம் பாகம்-அத்தியாயம் 6 கட்டுரை எண் 9478 வெளியான தேதி 11-4-2021

புராணத்துளிகள் : மூன்றாம் பாகம் – அத்தியாயம் 7

ச.நாகராஜன்

21. 49 அக்னிகள்!

ஸ்ரீ   மைத்ரேயர் விதுரனுக்குக் கூறியது:-

தக்ஷருடைய பதினான்காம் புதல்வியைப் பற்றி உனக்குச் சொல்கிறேன். அவள் அக்னியின் மனைவி. அவள் அவனுக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தாள். ஆகையால் அக்னி தேவன் அவளிடத்தில் மிகுந்த பிரியத்துடன் இருந்தான். அவள் மூன்று பிள்ளைகளைப் பெற்றாள். அவர்களின் பெயர்கள் முறையே பாவகன்,பவமானன், ஸுசி. அம்மூவரும் தேவதைகளை உத்தேசித்துக் கொடுக்கப்படும் சருபுருடோசம் முதலிய ஹவிர்ப்பாகங்களைப் புஜிக்கும் தன்மை உடையவர்கள். அந்த மூவரே த்ரேதாக்னிகளுக்கு பிரியமுள்ள தேவதைகள் ஆனார்கள். அவர்களிடத்து 45 அக்னிகள் உண்டானார்கள். அவர்களோடு பித்ருக்கள் மூவரும் பிதாமஹன் ஒருவனும் சேர்ந்து 49 அக்னிகள் என்று கூறப்படுகிறார்கள். வைதிகர்கள் யாகங்களிலும் வேதோக்தமான மற்ற கர்மங்களிலும் எந்த அக்னிகளின் பெயரைச் சொல்லி ஆக்னேயமென்ற யாகங்களை நடத்துகிறார்களோ, அவர்களே இந்த 49 அக்னிகளாம்.

         ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நான்காம் ஸ்கந்தத்தில் முதல் அத்தியாயம்

Xxxx

22.பிரகலாதன் தன் விளையாட்டுத் தோழர்களுக்குக் கூறியது

பிரகலாதன் தன்னுடன் விளையாட வரும் பிள்ளைகளைப் பார்த்துக் கூறலானான்: “ அறிவுள்ள ஒரு மனிதன் இந்த  மனிதப் பிறவியிலேயே இளமை முதற் கொண்டு பகவானை அடைவதற்குரிய தர்மங்களைக் கடைப்பிடித்தல் வேண்டும். ஜன்மாந்தரத்தில் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று சும்மா இருக்க கூடாது. மனிதப் பிறவி கிடைப்பதற்கு அரிய ஒன்று. இனியும் மனிதப் பிறவியையே பெறுவோம் என்கின்ற நிச்சயம் இல்லை. ஆகையால் இப்போது நேரிட்டிருக்கின்ற இந்த மனிதப் பிறவியிலேயே பகவத் தர்மங்களைக் கடைப்பிடிப்பீர்களாக! சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவித்த பின்னர் கடைசியில்  தர்மங்களைக் கடைப்பிடிக்கலாமே என்று நினைக்க வேண்டாம். அதுவரையில் இந்த சரீரம் நிலைத்திருக்கும் என்கின்ற நிச்சயம் இல்லை. ஆகையால் இளமை முதற்கொண்டே பகவானை அடைவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். நிலையற்றதாக இருந்தாலும் கூட இந்த மனிதப் பிறவியே புருஷார்த்தத்தை நிறைவேற்றிக் கொடுக்கும். பகவத் தர்மங்களைச் சிறிது செய்தாலும் கூட அவன் மோக்ஷத்தை அடைவான். பகவத் தர்மத்தைச் செய்ய ஆரம்பித்து நடுவில் சரீரம் அழிந்து போனாலும் கூட கெடுதி உண்டாகாது. இந்த மனிதப் பிறவியில் பகவானின் பாதங்களைப் பணிவதே உரியதாம்.

ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஏழாம் ஸ்கந்தத்தில் ஆறாம் அத்தியாயம்

Xxxx

23. 28 நரகங்களின் பெயர்கள்!

நாரதர் நாராயணரை நோக்கி நரக வேதனை பற்றியும் அதற்கு உயிர்கள் செய்வனவற்றைப் பற்றியும் கேட்க நாராயணர் நாரதருக்குக் கூறுவது:-

(நரகங்களைப் பற்றி நாராயணர் கூறுவதில் முதலில் நரகங்களின் பெயர்கள் மட்டும் இங்கு தனியே தரப்படுகிறது)

1.தாமிஸ்ரம் 2. அந்த தாமிஸ்ரம் 3. ரௌரவம் 4. மகா ரௌரவம்        5. கும்பீபாகம் 6. காலசூத்திரம் 7.அசிபத்திரம் 8. பன்றி முகம்          9. அந்தகூபம் 10. கிரிமி போஜனம் 11. அக்னிகுண்டம் 12. வஜ்ரகண்டகம் 13. சான்மலி 14. வைதரணி 15. பூயோதம் 16. பிராணரோதம்          17. விசஸனம் 18. லாலாபக்ஷம் 19.சாரமேயாதனம் 20. அவீசி         21. பரிபாதனம் 22. க்ஷாரகர்த்தமம் 23. ரக்ஷோகணம். 24.சூலப்ரோதம் 25. தந்தசூகம் 26. வடாரோதம் 27. பர்யாவர்த்தனகம் 28. சூசீமுகம்

இப்போது என்னால் சொல்லப்பட்டனவும் சொல்லப்படாதனமுவான அநேக விதமான பாப பேதங்களுக்குத் தக்கபடி நரக பேதங்களும் அவைகளில் அனுபவிக்கப்படும் துன்ப பேதங்களும் உள்ளன.

(குறிப்பு :- எந்த பாவங்களுக்கு எந்த நரகம் என்பது தனியே தரப்படும்)

  • ஸ்ரீ தேவி பாகவதத்தில் எட்டாம் ஸ்கந்தத்தில் 22,23ஆம் அத்தியாயங்கள்

***

tags-  புராணத்துளிகள், 49 அக்னிகள், 28 நரகங்கள், 

புராணத்துளிகள் – கன்னியின் கைவளை தந்த உபதேசம் (Post No.9478)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9478

Date uploaded in London – –  –11 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

புராணத் துளிகள் இரு பாகங்கள் ஏற்கனவே வெளியாகியுள்ளன. மிகப் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் 18 புராணங்களில் உள்ள சில சிறந்த பகுதிகளைத் தொகுத்துத் தருவதே நமது நோக்கம். அந்த வகையில் மூன்றாம் பாகத் தொகுப்பு இப்போது தொடர்கிறது.

புராணத்துளிகள் மூன்றாம் பாகம்-அத்தியாயம் 5 கட்டுரை எண் 9382 வெளியான தேதி 15-3-2021

புராணத்துளிகள் : மூன்றாம் பாகம் – அத்தியாயம் 6

ச.நாகராஜன்

18. ஐந்து அதர்மங்களை விலக்க வேண்டும்!

ஸ்ரீ நாரதர் யுதிஷ்டிரருக்குக் கூறுகிறார்:-

யுதிஷ்டிர மன்னவனே! விதர்மம், பரதர்மம், ஆபாஸ தர்மம், உபமா தர்மம், சல தர்மம் ஆகிய இந்த ஐந்து (அ)தர்மங்களும் அதர்மம் ஆகிற மரத்தின் கிளைகளாகும். தர்ம ஸ்வரூபத்தை உணர்ந்தவன் இவற்றை அதர்மங்களைப் போலத் துறக்க வேண்டும்.

எதைத் தர்மம் என்கிற புத்தியுடன் செய்தாலும் தன் வர்ணாசிரம தர்மங்களுக்குத் தடை நேருமோ அதை விதர்மம் என்பார்கள்.

க்ஷத்திரியர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தர்மத்தை, பிராமணர்கள் செய்வார்களாயின் அது அவர்களுக்குப் பர தர்மம் ஆகும்.

வேதத்திற்கு இணங்காத ஆகமங்களில் சொல்லப்பட்ட பாஷண்ட தர்மம் உபமா தர்மம் ஆகும். பிறரை வஞ்சிப்பதற்காகச் செய்யும் தர்மமும் உபமா தர்மமே.

சாஸ்திரங்களில் உள்ள சப்தங்களுக்கு வேறு பொருள் கூறிச் செய்யும் தர்மம் சல தர்மம் ஆகும். செய்தோம் என்கிற பேருக்குச் செய்யும் தர்மமும் சல தர்மமே. (எடுத்துக்காட்டாகச் சொல்வதென்றால்) கோ தானம் செய்தோம் என்கிற பேரில் சாகக் கிடக்கும் பசுவைத் தானம் செய்தல் ஆகும்.

தம்முடைய இஷ்டப்படி  நான்கு ஆசிரமங்களிலும் சேராமல் தனியே ஏற்படுத்திக் கொள்கிற அவதூதாஸ்ரமம் முதலியன ஆபாஸ தர்மமாம்.

     இவற்றை விலக்க வேண்டும் என்ற இந்தப் பகுதி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஸப்தம ஸ்கந்தத்தில் 15ஆம் அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுகிறது.

*

19. பிரம்மத்தின் இலக்கணம்!

தேவியானவள் பர்வதராஜனை நோக்கிக் கூறுவது:-

இனி பிரம்மத்தின் இலக்கணத்தைக் கேட்பாயாக! இந்த பரமாத்மாவுக்கு ஜனனம், மரணம் இல்லை. கர்ம ஜனனமும் கிடையாது.

இது நித்யமானது. சாஸ்வதமானது. அனாதி.

சரீரம் இம்சிக்கப்பட்டாலும் இது இம்சிக்கப்படுவதில்லை.

எவன் ஒருவன் இந்த ஆத்மா இம்சைப்படுவதாக நினைக்கின்றானோ, எவன் ஒருவன் இது இம்சிக்கப்பட்டதாக நினைக்கின்றானோ இந்த இரண்டு பேரும் தெரிந்தவர்கள் அல்லர்.

இது ஒருவரைத் துன்பம் செய்வதுமில்லை;ஒருவனால் துன்பப்படுவதும் இல்லை.

அணுவுக்கு அணுவாயும், மஹத்துக்கு மஹத்தாயும் இருக்கின்ற இந்த பரமாத்மா, சகல பிராணிகளுடைய இதய குகையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அத்தன்மையதான இந்த பரமாத்மாவை துக்கரஹிதனாக இருக்கின்ற ஜீவாத்மா ஆனவன் அந்த பிரம்மத்தின் பிரசாதத்தினாலே,  அப்பரமாத்மாவினுடைய மஹிமைகளைத் தானும் உடையவனாகின்றான்.

இந்த ஆத்மாவை ரதமுடையவனாக அறிவாய்!

(எப்படி எனில்) சரீரம் ரதமாகவும், சாரதி புத்தியாகவும், இந்திரியங்கள் குதிரைகளாகவும், மனம் கடிவாளமாகவும், விஷயங்கள் சஞ்சரிக்கும் இடமாகவும் கொண்டு இந்திரியங்களோடும் மனதோடும் கூடி விஷயானுபவங்களை ஆன்மா அனுபவிக்கிறதாகச் சொல்லுகின்றபடியால் அந்த விதமாகவே அறியக் கடவாய்.

  • இந்தப் பகுதி ஸ்ரீமத் தேவி பாகவதத்தில் ஏழாம் ஸ்கந்தத்தில் 34ஆம் அத்தியாயத்தில் வருகிறது.

                       *

20. கன்னியின் கைவளை தந்த உபதேசம்!

ஒரு பிராமணன் யது மன்னனுக்குக் கூறுவதில் ஒரு பகுதி இது:-

“ஒரு சமயம் பெண் ஒருத்தி தாய் தந்தை முதலியோர் வெளியில் சென்றிருந்த சமயம் தன்னை  மணம் பேசி முடிக்கும் பொருட்டுத் தன் வீட்டிற்குச் சிலர் வந்திருப்பதைக் கண்டு தானே அவர்களை வரவேற்று பூஜித்தாள். அந்தப் பெண் வந்தவர்களின் உணவுக்காக சாலி என்னும் தானியத்தை தான் ஒருத்தியாகவே குத்திக் கொண்டிருக்கையில்  அவள் கையில் இருந்த சங்கு வளையல்கள் பேரொலி செய்தன. அப்பொழுது கூரிய புத்தியை உடைய அந்தப் பெண் அப்படி நெல்லைக் குத்துவது கீழான செயல் என்றும், இது வந்தவர்களுக்குத் தெரியுமாயின், “ஓ! இவள் தானே நெல்லைக் குத்துகிறாளே! இவளுக்கு உறவினர் யாரும் இல்லையோ! இவள் ஏழை தான்! என்று நினைப்பார்கள் என்றும் ஆகையால் அந்தச் செயல் தனக்குத் தகாது என்றும் நினைத்து வெட்கமடைந்து தன் கைகளில் இருந்த  வளையல்களை ஒவ்வொன்றாக உடைத்துக் கொண்டு வந்து, இரண்டிரண்டாக வைத்துக் கொண்டாள். அப்பால் மறுபடியும் நெல்லைக் குத்த ஆரம்பித்தாள். அவ்விரண்டு வளைகளிலிருந்து மீண்டும் ஒலி எழும்பலாயிற்று. பிறகு அந்த இரண்டு வளையல்களில் ஒன்றை உடைத்து ஒரே ஒரு வளையலை மட்டும் இரு கரங்களில் அணிந்தாள். இப்போது சப்தம் எழவில்லை.

லோக தத்துவங்களை அறிய வேண்டும் என்னும் கருத்துடன் நான் பல்வேறு இடங்களில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கையில் அந்தக் கன்னியை நான் பார்த்து அவளிடமிருந்து இந்த உபதேசத்தைக் கற்றுக் கொண்டேன். இதில் என்ன

உபதேசம் என்றால், சொல்கிறேன், கேள்!

ஓரிடத்தில் பலர் சேர்வார்களாயின் கலகம் உண்டாகும். இருவர் சேர்ந்தாலும் கூட ஒருவருக்கொருவர் பேச்சு நேரிடும். ஆகையால் கலகமும் பேச்சும் நேராதிருக்கும் பொருட்டு, கன்னியின் கைவளை போல் தனியனாகவே திரிய வேண்டும். கன்னியின் கைவளையிலிருந்து இந்த விஷயத்தை நான் தெரிந்து கொண்டேன்.

               இந்தப் பகுதி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11ஆம் ஸ்கந்தத்தில் 9ஆம் அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுகிறது.

***

tags-புராணத்துளிகள் , கன்னி, கைவளை ,

புராணத்துளிகள் : அருமையான உரையாடல் (Post No.9382)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9382

Date uploaded in London – –  15 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

புராணத் துளிகள் இரு பாகங்கள் ஏற்கனவே வெளியாகியுள்ளன. மிகப் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் 18 புராணங்களில் உள்ள சில சிறந்த பகுதிகளைத் தொகுத்துத் தருவதே நமது நோக்கம். அந்த வகையில் மூன்றாம் பாகத் தொகுப்பு இப்போது தொடர்கிறது.

புராணத்துளிகள் மூன்றாம் பாகம்-அத்தியாயம் 4 கட்டுரை எண் 9293 வெளியான தேதி 22-2-2021

புராணத்துளிகள் : மூன்றாம் பாகம் – அத்தியாயம் 5

ச.நாகராஜன்

15. சந்தோஷம், பொறுமை, நேர்மை, தயை … என்றால் என்ன? உத்தவருக்கு  ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பதில்!ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஒரு அருமையான உரையாடல் வருகிறது.  ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உத்தவரின் கேள்விகளுக்கு

tags – உரையாடல், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், உத்தவர்,புராணத்துளிகள்

‘பக்தி’ தமிழ் தேசத்தில் பிறந்தவள்; புராணத்துளிகள் (Post No.9293)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9293

Date uploaded in London – –22 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U NEED THE MATTER IN WORD FORMAT, PLEASE WRTE TO US

புராணத் துளிகள் இரு பாகங்கள் ஏற்கனவே வெளியாகியுள்ளன. மிகப் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் 18 புராணங்களில் உள்ள சில சிறந்த பகுதிகளைத் தொகுத்துத் தருவதே நமது நோக்கம். அந்த வகையில் மூன்றாம் பாகத் தொகுப்பு இப்போது தொடர்கிறது.

புராணத்துளிகள் மூன்றாம் பாகம்-அத்தியாயம் 3 கட்டுரை எண் 9166 வெளியான தேதி 20-1-2021

புராணத்துளிகள் : மூன்றாம் பாகம் – அத்தியாயம் 4

ச.நாகராஜன்

10. மனிதர்களின் கால அளவும் தேவர்களின் கால அளவும்!மனிதர்களுக்கு ஒரு வருஷம் தேவர்களுக்கு ஒரு தினம்.

 tags — ‘பக்தி’ , புராணத்துளிகள், 

எள், தர்ப்பையின் முக்கியத்துவம் என்ன? புராணத்துளிகள் : 3-ம் பாகம் (9166)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9166

Date uploaded in London – –20 January  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

புராணத் துளிகள் இரு பாகங்கள் ஏற்கனவே வெளியாகியுள்ளன. மிகப் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் 18 புராணங்களில் உள்ள சில சிறந்த பகுதிகளைத் தொகுத்துத் தருவதே நமது நோக்கம். அந்த வகையில் மூன்றாம் பாகத் தொகுப்பு இப்போது தொடர்கிறது.

புராணத்துளிகள் மூன்றாம் பாகம் அத்தியாயம் 1 : கட்டுரை எண் 9119 வெளியான தேதி 9-1-2021; அத்தியாயம் 2 கட்டுரை எண் 9123 வெளியான தேதி 9-1-2021

புராணத்துளிகள் : மூன்றாம் பாகம் – அத்தியாயம் 3

ச.நாகராஜன்

7. எள், தர்ப்பையின் முக்கியத்துவம் என்ன?

கருடனை நோக்கி திருமால் கூறுவது : “எள் என்பது எனது வியர்வையிலிருந்து தோன்றியது. ஆகவே அந்த தானியம் மிகவும் பரிசுத்தமானது. எள் இரு வகைப்படும். ஒன்று கறுப்பு நிறமுள்ள எள். இன்னொன்று வெள்ளை நிறமுள்ள எள். இதில் எதை தானங்களோடு சேர்த்துக் கொடுத்தாலும் அது சிறப்புடையதே. சிரார்த்த காலத்தில் கறுப்பு எள்ளைச் சேர்த்தால் பிதிருக்கள் மிகவும் திருப்தி அடைவார்கள். தர்ப்பைப் புல்லானது ஆதியில் ஆகாயத்தில் உருவாயிற்று. அந்த தர்ப்பைப் புல்லின் இரு கோடிகளில் பிரமனும் சிவனும் வாசம் செய்ய நடுவில்  ஸ்ரீ ஹரியானவர் வாசம் செய்கிறார். தர்ப்பை இல்லாமல் சிரார்த்தம் உள்ளிட்ட கர்மங்கள் செய்யலாகாது. பிராமணருக்கும், மந்திரத்திற்கும், தர்ப்பைக்கும், அக்னிக்கும், திருத்துழாய்க்கும் நிர்மால்ய தோஷம் என்பது கிடையாது.

                                              – கருட புராணம்

8. பரீக்ஷித் என்று ஏன் பெயர் ஏற்பட்டது?

ஸ்ரீமத் பாகவம் முதலாம் ஸ்கந்தத்தில் பரீக்ஷித் மஹாராஜாவின் ஜனனம் பற்றிய 12ஆம் அத்தியாயத்தில் வருவது இது.

அந்தணர்கள் பலர் தர்மபுத்திரரைச் சந்தித்து பரீக்ஷித்தின் ஜாதகத்தை ஆராய்ந்து பல விசேஷ பலன்களைக் கூறி விட்டு வெகுமதி பெற்றுத் தம் தம் வீடுகளுக்குச் சென்றனர்.

அந்த அந்தணர்களால் பல்வேறு குணங்கள் எல்லாம் கூறப்பட்ட உத்தரையின் புதல்வன், பரீக்ஷித் என்று உலகில் புகழ் பெற்றான், ஏனெனில், திறமையெல்லாம் அமைந்த பிரபுவாகிய அவன், தாய் வயிற்றில் இருக்கும் போது, தான் கண்ட பரம புருஷனை (ஸ்ரீ  கிருஷ்ணரை) தியானம் செய்து கொண்டு இவ்வுலகத்தில் மனிதர்களுக்குள்  அந்த பரம புருஷன் இருக்கிறானா என்று தேடிக் கொண்டே இருந்தான். அங்ஙனம் தேடிப் பார்த்து  ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அந்த பரம புருஷன் என்று நிச்சயித்தான். ஆகவே இவன் பரீக்ஷித் என்று உலகமெங்கும் புகழ் பெற்றான்,

(அதாவது தான் கருப்பையில் இருக்கும் போது கண்ட புருஷன் எவனாய் இருப்பான் என்று பரீக்ஷை செய்து கொண்டே இருந்ததால் அவன் பரீக்ஷித் என்ற பெயரைப் பெற்றான் என்பது பெறப்படுகிறது.)

9) திருதராஷ்டிரனுக்கு விதுரன் கூறிய இறுதி அறிவுரை என்ன?

ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதலாம் ஸ்கந்தத்தில் 13ஆம் அத்தியாயத்தில் வருவது இது.

விதுரன் ஹஸ்தினாபுரத்திற்கு வந்து திருதராஷ்டிரனுக்குக் கூறிய இறுதி அறிவுரை :-

“ராஜனே! இந்த இடத்திலிருந்து சீக்கிரம் நீர் புறப்படுவீராக. நமக்குச் சமீபத்தில் நெருங்கி வந்திருக்கும் பயத்தைப் பற்றி ஆலோசிப்பீராக. எவ்வகைக் காரணத்தினாலும் எப்பொழுதும் எதற்குத் தடை செய்ய முடியாதோ அப்படிப்பட்டதும், பகவானுடைய ஆக்ஞைப்படி மாறாமல் நடப்பதும் ஆகிய மரண காலம் நம் எல்லோருக்கும் இதோ சமீபத்து வந்திருக்கிறது. இதோ, தோன்றுகின்ற உயிர்கள் எல்லாம் மரண காலம் நெருங்கி வரப் பெறின் மிகுதியும் பிரியத்திற்குரிய உயிரை விட்டுப் பிரிந்து போகப் பெறுமென்றால், உயிரைத் தொடர்ந்து மற்ற செல்வம் உள்ளிட்ட அனைத்தும் விடுபட்டுவிடும் என்பதைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ? அப்படிப்பட்ட காலம் நமக்கு இப்போது வெகு அருகில் வந்துள்ளது. உமது தந்தை, உமது உடன் தோன்றல், நண்பர்கள், புதல்வர்கள் ஆகிய இவ்வனைவரும் மரணம் அடைந்தார்கள். வாலிப வயதும் போய் விட்டது. சரீரமும், கிழத்தனத்தால் மூடப்பெற்று விட்டது. ஆயினும் உயிர் வாழ்வதற்காக எதிரியின் வீட்டை அடுத்திருக்கின்றீர்! ஆ! என்ன ஆச்சரியம் இது!! உயிர்களுக்கு உயிர் வாழ வேண்டும் என்ற  விருப்பம் மென் மேலும் எல்லையில்லாமல் வளர்ந்து வரும் தன்மையது. நீர் அந்த ஆசையினால் அல்லவோ, பீமன் அவமதித்துக் கொடுத்த பிண்டத்தையும் வாங்கிப் புசித்து விட்டு, வீட்டைக் காக்கும் நாய் போல விழுந்து கிடக்கிறீர்!̀…

எவன் ஒருவன் தன் புத்தியினால் இந்த சம்சாரத்தின் மீது வைராக்கியம் உண்டாகப் பெற்று இந்திரியங்களை ஜெயித்து தன்னையே பற்றி இருப்பவரது சம்சார பந்தத்தைப் போக்கும் தன்மையுள்ள பகவானை மனதில் நிலை நிறுத்திக் கொண்டு பிள்ளை, பெண்டிரது வீட்டை விட்டுப் போவானோ அவனே மனிதர்களுள் சிறந்தவன். ஆகவே, நீர் வடதிசையை நோக்கிச் செல்வீராக!”

***

tags– எள், தர்ப்பை, புராணத்துளிகள்

புராணத்துளிகள்- முக்தி அடைய உள்ள 3 யோகங்கள்! (Post.9123)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9123

Date uploaded in London – –9 January  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

புராணத் துளிகள் இரு பாகங்கள் ஏற்கனவே வெளியாகியுள்ளன. மிகப் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் 18 புராணங்களில் உள்ள சில சிறந்த பகுதிகளைத் தொகுத்துத் தருவதே நமது நோக்கம். அந்த வகையில் மூன்றாம் பாகத் தொகுப்பு இப்போது தொடர்கிறது.

புராணத்துளிகள் : மூன்றாம் பாகம் – அத்தியாயம் 2

ச.நாகராஜன்

2. பரமபதம் அடைவது எப்படி?

பரமபதம் அடைவது எப்படி என்பதை துருவ சரித்திரத்தில் நாரதர் விளக்குவதைக் கண்டோம். மஹாகவி பாரதியாரின் கவிதைப் பகுதி இதே கருத்தை வலியுறுத்துவதை இங்கு கண்டு மகிழலாம்.

எங்கள் மதம் (உயிர் பெற்ற தமிழர் பாட்டு)

தோன்றி அழிவது வாழ்க்கை – இதில்

துன்பத்தோடின்பம் வெறுமையென்றோதும்

மூன்றில் எது வருமேனும் – களி

மூழ்கி நடத்தல் பரசிவ முக்தி

3. நமது துக்கத்திற்குக் காரணம்!

நமது துக்கத்திற்குக் காரணம் என்ன என்பதை துருவனின் தாயான ஸுநீதி அவனிடம் கூறுகிறாள்:

“அப்பா! பிறர் மேல் அபராதத்தை நினைக்காதே! எவன் பிறருக்குத் துக்கத்தை விளைவிக்கின்றானோ, அவன் தானும் அந்த துக்கத்தையே அனுபவிப்பான். நாம் ஜன்மாந்தரங்களில் எவருக்கு என்ன துக்கத்தை விளைவித்தோமோ, இப்பொழுது அதன் பலனை அனுபவிக்கின்றோம். ஆகையால் இது நம்முடைய பாவத்தின் பலனேயன்றி  வேறன்று. இதற்கு நாம்  பிறர் மேல் தோஷத்தை நினைக்கலாகாது.”

பாகவதம் சதுர்த்த ஸ்கந்தம் எட்டாம் அத்தியாயத்தில் இடம் பெறுவது இந்த உரையாடல்.

4. முக்தி அடைய உள்ள மூன்று யோகங்கள்!

தேவி பாகவதத்தில் ஏழாம் ஸ்கந்தத்தில் 37ஆம் அத்தியாயத்தில் வருவது இது:

தேவியானவள் பர்வதராஜனுக்குக் கூறுவது : “மோக்ஷத்தை அடைவதற்குச் சொல்லப்பட்ட வழிகள் மூன்று. கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் ஆகியவையே அவை. இம்மூன்றும் எப்போதும் சுலபமாக சுவாதீனம் செய்து கொள்ளலாம்.

5. மூவகை பக்தி

தேவியானவள் மேற்கொண்டு பக்தியின் மூன்று வகைகளை விளக்குகிறாள் இப்படி:-

மனிதர்களின் குண பேதங்களால் பக்தி யோகமானது தாமஸ பக்தி என்றும், ராஜஸ பக்தி என்றும் சாத்விக பக்தி என்றும் மூவகைப்படும்.

தாமஸ பக்தியாவது : பிறர் வருந்தவேனும், டம்பமாகவேனும் மாச்சரியத்தினாலும், குரோதத்தினாலும் என்னிடம் விஸ்வாசம் வைத்துச் செய்யும் செயல்களாம்.

ராஜஸ பக்தியாவது : பிறருக்குத் துன்பம் செய்யாமல் தனக்கு மாத்திரம் நன்மையான செயல்களைச் செய்து கொண்டும் ஏதேனும் ஒரு இச்சையை நாள்தோறும் எண்ணியும் புண்ணிய பலன்களை அனுபவிக்கும் பொருட்டும் பேத புத்தியினால் என்னை உபாசித்தல் ஆகும்.

சாத்விக பக்தியாவது : பாவ நிவர்த்தியின் பொருட்டு எல்லாச் செயல்களையும் ஈஸ்வரார்ப்பணமாகச் செய்வதாகும். இச்செயல் வேதோக்தம் என்பதால் இதை எப்போதும் செய்ய வேண்டும்  என்கிற நிச்சய புத்தியை உடையவனாக ஆதல், ஆண்டான் அடிமை என்கிற பேத புத்தியோடு தெய்வத்தினிடத்தில் பிரியம் உடையவனாக இருத்தல் முதலியனவாம்.

6. தேவியின் ஒரு இமை கொட்டும் காலம், மனிதர்களின் காலத்தோடு ஒப்பிட்டால் எவ்வளவு?

தேவி பாகவதம் ஒன்பதாம் ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் எட்டில் வரும் அற்புதமான கால அளவைகள் கீழே தரப்படுகின்றன.

மனிதர்களுக்கு ஒரு வருஷம் என்பது தேவர்களுக்கு ஒரு நாளாகும். மனிதர்களுக்கு முன்னூற்றறுபது யுகம் கழிந்தால் அது தேவர்களுக்கு ஒரு யுகமாகும்.

எழுபத்தோரு தேவ யுகம் ஒரு மன்வந்தரமாகும்.

அது இந்திரனுடைய காலத்துக்குச் சமமாகும்.

இருபத்தெட்டு இந்திரகாலம் கழிந்தால் அது பிரம்மாவுக்கு ஒரு நாளாகும்.

நூற்றேட்டு வயதானால் பிரம்மாவுக்கு ஆயுள் முடிந்து விடும்.

அப்போது பிராகிருத பிரளயம் ஏற்படுகிறது. பூமி ஜலத்தினால் மூடப்பட்டு விடும்.

மும்மூர்த்திகளும், மஹரிஷிகளும், சகல ஞானிகளும் சத்ய ரூபமான சிதாத்மாவில் ஐக்கியமாகின்றனர்.

பிரகிருதியும் சிதாத்மாவில் லயமடையும் காலமானது தேவிக்கு இமை கொட்டும் காலமாகும்.

இவ்வாறு அசைவில்லாத பிரம்மாண்டங்கள் லயித்துப் போகின்றன.

மறுபடியும் தேவி சிருஷ்டிகிரமத்தால் ஒரு நிமிஷ காலத்துக்குள் சிருஷ்டித்து விடுகிறாள்.

இப்படி சிருஷ்டிலயம் கற்பங்கள் எத்தனையோ நடந்து விட்டன.

இதன் கணக்கையும், பிரம்மாண்டங்களின் கணக்கையும் எவர் அறிவார்?!

***

tags- புராணத்துளிகள்,  மூன்று யோகங்கள்