பெண்கள் வாழ்க – 14; பெண்கள் பற்றி வராஹமிஹிரர் ! (Post No.9509)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9509

Date uploaded in London – –19 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பெண்கள் வாழ்க – 14; பெண்கள் பற்றி வராஹமிஹிரர் !

பெண்களைக் குறைகூறுவோருக்கு எதிர்க் கேள்வி போடுகிறார் வராஹமிஹிரர் . பல ஜோதிட, வான சாஸ்திர நூல்களை எழுதிய இந்த அறிஞர் 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்தார்.”உண்மையைச் சொல்லுங்கள் ! பெண்கள் பற்றி நீங்கள் சொல்லும் குறைகள் எங் ஆண்களிடத்தில் இல்லையா? பெண்களிடம் கூடுதல் குணங்கள் இருந்த போதும் ஆண் தங்கள் அகந்தையால் பெண்களைக் குறை கூறுகிறான் ; .திருமண

tags

– பெண்கள் வாழ்க 14,,வராஹமிஹிரர், விசாக தத்தன், முத்ரா ராக்ஷஸம்