ஸ்வர்க்கத்தை விட உயரத்தில் இருக்கும் இருவர் யார்?(Post 10,379)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 10,379

Date uploaded in London – –   26 NOVEMBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

சுபாஷிதச் செல்வம்

ஸ்வர்க்கத்தை விட உயரத்தில் இருக்கும் இருவர் யார்?

ச.நாகராஜன்

சரோஜா பட் தொகுத்த சுபாஷித சதகம் என்ற நூலிலிருந்து சில சுபாஷிதங்களைப் பார்த்து வருகிறோம். இதோ இன்னும் ஐந்து

சுபாஷிதங்கள் :-

த்வாவிமௌ புருஷௌ லோகே ஸ்வர்கஸ்யோபரி திஷ்டத: |

ப்ரமுஸ்ச க்ஷமயா யுக்தோ தரித்ரக்ஷ்சைவ தானவான் ||

இந்தப் பூவுலகில் ஸ்வர்க்கத்தை விட உயரத்தில் இருவர் மட்டுமே இருக்கின்றனர். மன்னிக்கத் தெரிந்த, அதிகாரத்தில் இருக்கும் ஒரு அதிகாரியும், தரித்திரனாக இருந்தாலும் தானம் கொடுக்கும் ஒரு ஏழையுமே அவர்களாவர்.

Two persons in this world stand above the heaven. An office-bearer possessed of forgiveness and poor (man) who is liberal.

*

கனகபூஷண சங்க்ரஹணோசிதோ யதி மனிஸ்த்ரபுணி ப்ரணிதீயதே |

ந ஸ விரௌதி ந சாபி ஷோபதே பவதி யோஜயிதுர்வசனீயதா ||

தங்க நகையில் பதிக்கப்பட வேண்டிய நவரத்னமணி ஒன்று ஈய ஆபரணத்தில் பதிக்கப்பட்டால் அது குறையாகக் காணப்படப்போவதுமில்லை அல்லது அழகற்று இருப்பதுமில்லை. நவரத்னமணியை ஈயத்தில் வைத்தானே அவன் தான் கெட்ட பெயருக்கு ஆளாவான்!

If a gem worthy of being set in a golden ornament is lnlaid in lead, it neither grumbles not does it look ugly. The person (who connects the gem with lead) becomes subject to blame.

*

பாத்ரவிஷேஷன்யஸ்தம் குணாந்தரம் வ்ரஜதி ஷில்பமாதாது: |

ஜலமிவ சமுத்ரஷுக்தௌ முக்தாபலதாம் பயோதஸ்ய ||

ஒரு சிற்பியின் கலை ஒரு அருமையான பொருளில் வைக்கப்பட்டால் அது இன்னும் அதிக மேன்மையை அடைகிறது. எடுத்துக்காட்டாகச் சொல்லப் போனால் மேகத்துளிகளானது சிப்பியில் விழும் போது அந்தத் துளிகள் முத்துக்களாகப் பரிமளிக்கின்றன!

The art of sculptor attains more excellence if put in an excellent object. For instance, the water of a cloud, falling in a sea-shell becomes pearls.

*

சீமந்தினீஷு கா சாந்தா ராஜா கோபூத் குணோத்தம: |

வித்வத்பி: கா சதா வந்த்யா தத்ரைவோக்தம் ந புத்யதே ||

பெண்மணிகளுள் சாந்தமானவள் யார்? எந்த ராஜா குணோத்தமன்? வித்வான்களால் எப்போதும் மதிக்கப்படுவது எது? இந்தக் கேள்விகளுக்குப் பதில் இதிலேயே இருக்கிறது! இருந்தாலும் (எளிதில்) புரிந்து கொள்ளப்படுவதில்லை

இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் விடை இந்த சுபாஷித ஸ்லோகத்திலேயே உள்ளது. ஸ்லோகங்களின் நான்கு பாதங்களில் ஒவ்வொரு பாதத்தின் முதல் எழுத்தையும் கடைசி எழுத்தையும் சேர்த்துப் பார்த்தால் மூன்று விடைகளும் வந்து விடும்!!

சீமந்தினீஷு –  சாந்தா   இதில் சீ + தா = சீதா என்பது முதல் கேள்விக்கு விடை

ராஜா – குணோத்தம:   இதில் ரா + ம = ராம என்பது இரண்டாம் கேள்விக்கு விடை

வித்வத்பி: – வந்த்யா  இதில் வி + த்யா = வித்யா என்பது மூன்றாம் கேள்விக்கு விடை.

ஆக,

பெண்மணிகளுள் சாந்தமானவள் சீதா!

குணோத்தமனான ராஜா ராமன்!

வித்வான்களால் எப்போதும் மதிக்கப்படுவது வித்யா (கல்விச் செல்வம்)

Who is (most) composed among women? Who was the most religious king? What is always respectable to the learned? (The answers to these questions) are told there only. However they are not understood. (The answers can be obtained by joining the first and last letter of each quarter of the verse as follows : Sita, Rama, Vidya)

*

லோப மூலானி பாபாநி ரஸபூலாஸ்ச வ்யாத்ய: |

இஷ்டமூலாநி ஷோகானி த்ரீணி த்யக்த்வா சுகீ பவ ||

பேராசையே பாவத்திற்கான அடி வேர். வியாதிகள் சுவையை அடைப்படையாகக் கொண்டுள்ளவை. சோகத்தின் காரணம் ஆசைப்படும் பொருள்களை விரும்புவதால் தான்! இந்த மூன்றையும் விடு, சந்தோஷமாக இரு! (சுகீ பவ!)

Greed is the root-cause of evil (deed). Diseases have taste at their basis. The root of grief is desired objects. Give up all the three and be happy.

***

English Translation by Saroja Bhate

Source : Subhasita Shatakam Thanks : Saroja Bhate

tags- பேராசை, பெண்மணி, சீதா, ஸ்வர்க்க,

தன் புடவையால் இருவரைக் காத்த பெண்மணி! (Post N0.7171)

Written by S NAGARAJAN

swami_48@yahoo.com

Date: 3 NOVEMBER 2019

Time  in London – 7-34 am

Post No. 7171

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

இது தான் இந்தியா!

தன் புடவையால் இருவரைக் காத்த பெண்மணி!

ச.நாகராஜன்

2012 ஆகஸ்ட் மாதம் 14ஆம் தேதி நடந்த சம்பவம் இது. The Telegraph நாளிதழ் இதை வெளியிட்டது.

கல்ஜனி (Kaljani) ஆற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தோடியது.

அதன் கரையோரத்தில் இருந்த கிராமங்களில் ஒன்று த்விப் சர் (Dwip Char). நதி வெள்ளப் பெருக்கெடுத்தோட அதை கரையோரம் இருந்த தன் வீட்டிலிருந்து வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் 39 வயதான பெண்மணி ஷ்யாமா ராய்.

தூரத்தில் வெள்ளத்தின் நடுவில் ஒரு பையன் தலை மூழ்கிக் கொண்டிருப்பதை அவர் பார்த்தார். அவன் உதவி கேட்டு அலறிக் கொண்டிருந்தான்.

ஷ்யாமா பின்னால் நடந்ததைக் கூறினார் : “நான் அந்தச் சிறுவன் உதவி கேட்டு அலறிக் கொண்டிருப்பதைப் பார்த்தேன். நதியில் மூழ்கி அவன் அந்த ஓலக் குரலை எழுப்புகிறான் என்பதை உணர்ந்தேன். உடனடியாக நதிக் கரையோரம் வெகு வேகமாக ஓடினேன்.ஓடும் போது நானும் உதவி உதவி என்று கத்திக் கொண்டே ஓடினேன்.”

ஷ்யாமா மூன்று குழந்தைகளின் தாய்.

கல்ஜனி நகரின் வெள்ளப் போக்கு அதி தீவிரமாக இருந்தது. அந்த ஓட்டத்தில் நிச்சயமாக அந்தப் பையன் மூழ்கி இறந்து விடுவான் என்பதை உணர்ந்த ஷ்யாமா நதியில் குதித்து அந்தப் பையனை நோக்கி நீந்த ஆரம்பித்தாள்.

அவனை நெருங்கிய ஷ்யாமா அவன் தலைமயிரைப் பிடித்துக் கொண்டார். அவனை இழுத்துக் கொண்டு கரையை நோக்கி நீந்த ஆரம்பித்தார்.

ஆனால் அப்போது தான் அவனது தந்தையும் அந்த வெள்ளத்தில் மாட்டிக் கொண்டிருப்பதையும் அவரையும் காப்பாற்ற வேண்டி இருக்கிறது என்பதையும் அவர் உணர்ந்தார்.

என்ன செய்வது. உடனடியாக தன் புடவையை அவிழ்த்தார். அந்த மனிதரின் இடுப்பில் புடவையைக் கட்டினார்.அவர் சுய நினைவை இழந்திருந்தார்.

அதே சமயம் அவரது சகோதரன் பபுல் நீந்தி அந்த இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார். முதலில் பையனை பத்திரமாகக் கரைக்குக் கொண்டு செல்லுமாறு ஷ்யாமா சொல்ல அப்படியே பையனை பத்திரமாகக் கரைக்குக் கொண்டு சேர்த்த அவர், இன்னும் பலருடன் ஷ்யாமாவிடம் வந்தார்.

சிறுவனின் தந்தையும் காப்பாற்றப்பட்டார்.

இருவரும் பின்னர் பத்திரமாக சாந்தி நகரிலிருந்த அவர்கள் வீட்டுக்கு பத்திரமாக அனுப்பப்பட்டனர்.

இது போன்ற ஆயிரக்கணக்கான சம்பவங்கள் இந்தியாவில் தொன்று தொட்டு ஆங்காங்கே நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன.

ஒருவர் ஆபத்தில் தவிக்கும் போது தன் இன்னுயிரையும் பாராமல் ஏராளமானோர் உதவிக்குக் குதிக்கின்றனர்.

பொன்னையும் பொருளையும் புகழையும் எதிர்பார்க்காதவர்கள் இவர்கள்.

அதிலும் ஷ்யாமா நிலைமையை நன்கு உணர்ந்து தன் மானத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் ஆபத்கால தர்மத்தை அனுசரித்து, தன் புடவையை அவிழ்த்து இரு உயிர்களைக் காப்பாற்றியுள்ளார்.

இந்திய நாடு எப்படிப்பட்ட மேலான தியாக உள்ளங்களைக் கொண்டுள்ளது என்பதை  ஆயிரக் கணக்கான நிகழ்ச்சிகள் நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. அதில் இதுவும் ஒன்று.

இது டெலகிராப் நாளிதழில் பதிவு செய்யப்பட்டதால் அனைவருக்கும் தெரிய வருகிறது.

நன்றி: The Telegraph 15-8-2012

***

புஸ்தகம், வனிதா, வித்தம் -கதம்!கதம்!! (Post No.2961)

klai add2

Article Written by London swaminathan
Date: 11 July 2016
Post No. 2961
Time uploaded in London :– 8-40 AM
( Thanks for the Pictures)
DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK! DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com)
ஒரு அருமையான சம்ஸ்கிருத பாடல்/ஸ்லோகம்
கொடுக்கக்கூடாதவை
புஸ்தகம் வனிதா வித்தம் பரஹஸ்த கதம் கதம்
அதவா புனராகச்ச ஜீர்ணம் ப்ரஷ்டா ச கண்டச:
புஸ்தகம் -நூல்
வனிதா –பெண்மணி
வித்தம் –பணம்
பரஹஸ்த –பிறர்கைக்கு
கதம் கதம் போனால் போனதுதான்!
அதவா புனராகச்ச -அல்லது திரும்பி வந்தால்
ஜீர்ணம் – திரும்பி வந்தால்
ப்ரஷ்டா ச கண்டச: — விலக்கப்படவேண்டியது, துண்டாக்கப்பட்டது (நன்கு பயன்படுத்தப்பட்டது)
இந்தப் பாடலுக்கு விளக்கமும் வேண்டுமோ!!
xxx

 

flame-of-the-forest-palasa

வாசனை இல்லாத கல்யாண முருங்கைப் பூ

வள்ளுவன் சொன்னான்:-

இணரூழ்த்தும் நாறா மலரனையர் கற்றது
உணர விரித்துரையாதார் – குறள் 650

தான் படித்த விஷயத்தை அழகாக விளக்கத்தெரியாதவர்கள், மலர்ந்தும் மணம் வீசாத மலர்களுக்கு ஒப்பாவர்

இஹ்தே போல சம்ஸ்கிருத்தத்திலும் ஒரு பாடல் உண்டு

நல்ல குலத்தில் பிறந்து அழகாக, இளமையுடன் தோன்றினாலும், படிக்கா விட்டால், வாசனை இல்லாத கிம்சுக (கல்யாண முருங்கைப் பூ போலத்தான்) மலர் போலவே இருப்பர்.

ரூப யௌவன சம்பன்னா விசால குல சம்பவா:
வித்யாஹீனா ந சோபந்தே நிர்கந்தா இவ கிம்சுகா:

xxx

field green,fb

எதைக் கைவிடலாம்?
இந்தப் பாடலை முன்னரே கொடுத்துள்ளேன்:-
தன்னுடைய குலத்துக்காக ஒருவரை தியாகம் செய்யலாம்; (த்யஜேத் – விட்டுவிடு)

ஒரு கிராமத்தையே காப்பாற்ற ஒரு குலத்தையே விட்டுவிடலாம்

ஒரு நாட்டைக் காப்பாற்ற ஒரு கிராமத்தையே விடலாம்;
தன்னைக் காப்பாற்ற உலகையே விடலாம் (தனது ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக உலகத்தையே துறக்கலாம்).

த்யஜேத் குலார்த்தே புருஷம் க்ராமஸ்யார்த்தே குலம் த்யஜேத்
க்ராமம் ஜனபதஸ்யார்த்தே ஹ்யாத்மனார்த்தே ப்ருதிவீம் த்யஜேத்
-ஸபா பர்வம், மஹாபாரதம்

–SUBHAM–