பெண்கள் வாழ்க Part 15, பெண் கொலை பெரிய பாவம் (Post No.9513)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9513

Date uploaded in London – –20 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பெண்கள் வாழ்க Part 15, பெண் கொலை பெரிய பாவம்

பெண் என்றால் பேயும் இரங்கும் என்பது தமிழ்ப் பழமொழி. பெண்களை கொலை செய்தல் மிகப்பெரிய பாவம் என்று இந்துமத நூல்கள் கூறுகின்றன. தாடகை ஒரு பெண் என்று கூறி கொல்ல மறுக்கிறான் ராமன். ஆனால் அவளிடம் பெண்மையோ தாய்க்கே உரித்தான கருணையோ இல்லை என்பதைச் சுட்டிக்காட்டி ராட்சஸியை வீழ்த்தச் சொல்கிறார் விசுவாமித்திர முனி.      திரௌபதியை அவமான படுத்திய கௌரவர்களை கொடும்

tags —  பெண்கள் வாழ்க15, பெண் கொலை,  பாவம்,