அமெரிக்க ஜனாதிபதி தாமஸ் ஜெஃபர்ஸன் உருவாக்கிய பைபிள்(9375)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9375

Date uploaded in London – –  13 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தாமஸ் ஜெஃபர்ஸன் உருவாக்கிய பைபிள்- 12                    

ச.நாகராஜன்

அமெரிக்க ஜனாதிபதியான தாமஸ் ஜெஃபர்ஸன் அமெரிக்காவின் மூன்றாவது ஜனாதிபதி ஆவார். (தோற்றம் ஏப்ரல் 13, 1743 மறைவு : ஜூலை 4 1826). அவர் தவறாமல் சர்ச்சுக்கு செல்லும் கிறிஸ்தவர். தனது வீட்டார் வராவிட்டாலும் கூட குதிரை மீது ஏறி தனியாக

tags- தாமஸ் ஜெஃபர்ஸன் , பைபிள்

எண் நான்கின் (4) சிறப்புகள்- ஒரு ஆராய்ச்சி (Post N0.6370)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 11 May 2019
British Summer Time uploaded in London – 6-57 am

Post No. 6370

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

—subham—