மேலும் ஒரு புதையல் செய்தி (Post No.7558)

Written by London Swaminathan

Post No.7558

Date uploaded in London – 10 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

நான் 11-10-1992ல் எழுதிய மேலும் ஒரு புதையல் செய்தி. இது தினமணி கதிரில் வெளியானது.

தலைப்பு – ‘போலீஸ்காரர் கண்டுபிடித்த புதையல்’ இணைப்பில் காணுங்கள்.

xxx subham xxxx