மர்லின் மன்றோ உடைகள் ஏலம்! (Post No.7547)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN 

Post No.7547

Date uploaded in London – – 7 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

ஒருவர் புகழ் பெற்றுவிட்டால் பின்னர் அவர் தொட்டதெல்லாம் பொன்  தான்.

யானை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன் , இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன்  என்பர்.

இதைக் கொஞ்சம் மாற்றிப் புகழுடையோர் இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன், இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன் எனலாம். நான் 2-8-1992ல் தினமணி கதிரில் எழுதிய ஒரு செய்தி இதோ:-

மர்லின் மன்றோவின் மர்ம மரணம் (Post No.7338)

WRITTEN BY London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 13 DECEMBER 2019

 Time in London – 19-31

Post No. 7338

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

இப்போதெல்லாம் நாளொரு நடிகையும்  பொழுதொரு புதுமுகமும் வருகின்றனர். அந்தக் காலத்தில் நடிகர் மட்டுமின்றி நடிகையரும் நீண்ட நெடுங்காலத்துக்கு நிலைத்து நின்றனர். அப்படிப்பட்ட நடிகையருள்

ஒருவர் மர்லின் மன்றோ . நான் 1992-ல் எழுதிய கட்டுரை ஆயினும் சுவை குன்றாத விஷயம் அவருடைய மரணத்திலுள்ள மர்மம் ஆகும் .

–subham–