கடுக்காய் சாப்பிடு; மோர் குடி–மருத்துவத்தில் எண் 4- Part 1(Post No.6377)

Written by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 12 May 2019


British Summer Time uploaded in London – 14-34

Post No. 6377

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

காலையில் நீர், பகலில் மோர் … – Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/…/காலையில்-நீர்-பகல…

1.      

Translate this page

3 Jul 2015 – போஜனாந்தே பிபேத் தக்ரம் வாசராந்தரே பிபேத் பய: நிசாந்தே ச பிபேத் வாரி த்ரிபி: ரோகோ ந ஜாயதே சாப்பிட்ட பின்னர் மோர் …

இரவில் பால் சாதம், பகலில் தயிர் சாதம் …https://tamilandvedas.com/…/இரவில்-பால்-சாதம்-…

1.      

Translate this page

5 Jun 2016 – இரவில் பால் சாதம்பகலில் தயிர் சாதம் ஆயுளை அதிகரிக்கும்! (Post No 2869) … (for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com). Contact …

இரவில் பால் சாதம், பகலில் தயிர் சாதம் …https://swamiindology.blogspot.com/2016/06/post-no-2869.html

4 Jun 2016 – இரவில் பால் சாதம்பகலில் தயிர் சாதம் ஆயுளை அதிகரிக்கும்! (Post No 2869). Written by … (for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com). Contact .

subham

காலையில் நீர், பகலில் மோர், இரவில் பால்!

0-2neermor

Article No.1970

Date: 3 July 2015

Written by London swaminathan

Uploaded from London at காலை 9-20

1.போஜனாந்தே பிபேத் தக்ரம் வாசராந்தரே பிபேத் பய:

நிசாந்தே ச பிபேத் வாரி த்ரிபி: ரோகோ ந ஜாயதே

சாப்பிட்ட பின்னர் மோர் குடிக்க வேண்டும், இரவில் பால் குடிக்க வேண்டும், காலையில் எழுந்தவுடன் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். இந்த மூன்றும் செய்தால் நோயே அணுகாது.

2.பிப்பலீ மரீச ஸ்ருங்கவேராணி இதி த்ரிகடுகம்—சுஸ்ருத சம்ஹிதா-38-58

சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி ஆகிய மூன்றையும் உணவில் சேர்ப்போருக்கு நோய்கள் வாரா.

Dairy products

Dairy products

3.ஹரிதக்யாமலகபிபீதகானிதி த்ரிபலா — சுஸ்ருத சம்ஹிதா- 38-56

ஹரிதகி (கடுக்காய்) ஆமலக (நெல்லிக்காய்), பிபீடகா (தான்றிக்காய்) ஆகிய மூன்றையும் காயவைத்து சூரணமாக சாப்பிடுவோரை நோய் அண்டா.

4.த்ரிமது

க்ருதம் குடம் மாக்ஷிகம் ச விக்ஞேயம் மதுரத்ரயம்

க்ருதம் (நெய்) குடம் (வெல்லம்) மாக்ஷிகம் (தேன்) ஆகிய மூன்றும் மதுரம் (இனியவை) எனப்படும். இவை மூன்றும் மருந்துடன் கலந்து சாப்பிட உதவும்.

த்ரிபலா

படங்களுக்கு நன்றி.