ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் இருந்த புகழ்பெற்ற வைரம் திருடுபோன கதை (Post No.7501)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7501

Date uploaded in London – 27 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

TAGS –சினிமா எடுக்க , நெப்போலியன், ஸ்ரீரங்கம் கோவில், ஆர்லோவ் வைரம், கதரைன் மஹாராணி, ரஷ்யா